Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Björn Blom

Björn Blom

Forskar om Organisering och klientarbete; Kunskapsanvändning och professionsutövning; Utvärdering, kvalitet och resultat i socialt arbete. Undervisar på alla nivåer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är socionom, disputerade i socialt arbete 1998 och blev professor i socialt arbete vid Umeå universitet 2008. Jag affilierades som professor vid Shandong University i Kina 2018.

Min nuvarande forskning har tre huvudinriktningar:
– Socialtjänstens organisering och klientarbete
– Socionomers kunskapsanvändning och professionsutövning
– Utvärdering, kvalitet och resultat i socialt arbete

Jag är aktiv i flera forskningssamarbeten och nätverk nationellt och internationellt. Dessutom samverkar jag med olika aktörer utanför akademin, bl.a. socialtjänsten i flera kommuner. Vid Institutionen för socialt arbete leder jag forskningsprofilen Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU).

Jag undervisar och handleder huvudsakligen på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Min undervisning är framförallt inriktad mot utvärdering, kvalitetsfrågor och forskningsdesign.

Trailer om boken: Theory for Social Work Practice

2019
Lund: Studentlitteratur AB 2019
Blom, Björn; Morén, Stefan
2018
Journal of dual diagnosis, Taylor & Francis 2018, Vol. 14, (3) : 187-191
Padyab, Mojgan; Armelius, Bengt-Åke; Armelius, Kerstin; et al.
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practicies, Bristol: Policy Press 2017 : 1-17
Blom, Björn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 209-221
Evertsson, Lars; Blom, Björn; Perlinski, Marek; et al.
2017
British Journal of Social Work, Vol. 47, (3) : 611-629
Grell, Pär; Ahmadi, Nader; Blom, Björn
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 253-265
Perlinski, Marek; Blom, Björn; Evertsson, Lars
2017
Praca Socjalna, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2017, Vol. 4, (32) : 11-34
Perlinski, Marek; Morén, Stefan; Björn, Blom
2016
Medicinsk vetenskap & praxis : information från SBU, Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2016, (1) : 8-9
Anttila, Sten; Blom, Björn
2016
Att bli socialarbetare: en reflekterande vägledning för studenter, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 9-10
Blom, Björn
2016
Nordic Social Work Research, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 6, (3) : 188-200
Grell, Pär; Ahmadi, Nader; Blom, Björn
2015
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2015, Vol. 49 : 185-191
Blom, Björn; Dukes, Kimberly A.; Lundgren, Lena; et al.
2015
Lund: Studentlitteratur AB 2015
Blom, Björn; Morén, Stefan
2015
Social work research: Volume 2, Decisions about research strategy, Sage Publications 2015 : 239-260
Blom, Björn; Morén, Stefan
2015
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2015, Vol. 49 : 153-162
Hall, Taylor; Chassler, Deborah; Blom, Björn; et al.
2015
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2015, Vol. 49 : 149-152
Lundgren, Lena; Blom, Björn; Chassler, Deborah; et al.
2015
Socialvetenskaplig tidskrift, Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2015, Vol. 22, (1) : 22-43
Morén, Stefan; Perlinski, Marek; Blom, Björn
2014
Research reports in social work, 56
Andersson-Långdahl, Gun-Eva; Blom, Björn; Ericsson, Agneta; et al.
2014
The 4th European Conference for Social Work Research, the Free University of Bozen-Bolzano and European Academy Bozen-Bolzano, 15-17 April 2014
Blom, Björn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek; et al.
2014
Socialt arbete i hälso- och sjukvård: villkor, innehåll och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2014 : 17-31
Blom, Björn; Lalos, Ann; Morén, Stefan; et al.
2014
Stockholm: Natur och kultur 2014
Lalos, Ann; Blom, Björn; Morén, Stefan; et al.
2014
Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och utmaningar, Stockholm: Natur och kultur 2014 : 237-254
Morén, Stefan; Blom, Björn; Lalos, Ann; et al.
2014
Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014
Morén, Stefan; Blom, Björn; Perlinski, Marek
2013
Umeå universitet 2013
Andersson-Långdahl, Gun-Eva; Blom, Björn; Ericson, Agneta; et al.
2013
The 3rd European Conference for Social Work Research, 20-22 March 2013, University of Jyväskylä, Finland.
Blom, Björn
2013
The 3rd European Conference for Social Work Research 20-22 March 2013, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland
Blom, Björn
2013
Värdebaserad ledning i offentliga professioner , Lund: 2013 : 7-8
Blom, Björn
2013
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan), Stockholm: Natur och kultur 2013 : 176-179
Blom, Björn; Morén, Stefan; Nygren, Lennart
2013
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan), Stockholm: Natur och kultur 2013 : 79-82
Blom, Björn; Morén, Stefan; Nygren, Lennart
2013
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan), Stockholm: Natur och kultur 2013 : 193-207
Blom, Björn; Nygren, Lennart
2013
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet För Forskning i Socialt Arbete 2013, Vol. 20, (3-4) : 222-240
Grell, Pär; Ahmadi, Nader; Blom, Björn
2013
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning (2:a omarb. utgåvan), Stockholm: Natur och kultur 2013 : 141-158
Morén, Stefan; Blom, Björn
2013
Stefan Moren
Morén, Stefan; Blom, Björn; Perlinski, Marek
2013
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning, Stockholm: Natur och kultur 2013 : 17-30
Nygren, Lennart; Blom, Björn; Morén, Stefan
2013
Journal of Social Work, Sage Publications 2013, Vol. 13, (5) : 508-532
Perlinski, Marek; Blom, Björn; Morén, Stefan
2013
SVUF konferens 2013 "Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering". Stockholm, 13-15 november 2013. SVUF är förkortning för Svenska utvärderingsföreningen.
Perlinski, Marek; Morén, Stefan; Blom, Björn
2012
Social Work Social Development 2012: Action and Impact, 8-12 July, Stockholm
Blom, Björn
2012
Nordic Journal of Social research, Lillehammer, Norge: The Centre for Innovation in Services (CIS) 2012, Vol. 3 : 1-17
Blom, Björn; Morén, Stefan
2012
Nordisk FORSA-konferens, Partnership in social work – active collaboration with different actors, Trondheim 4 – 6 oktober 2012
Morén, Stefan; Blom, Björn; Perlinski, Marek
2012
“Partnership in social work – active collaboration withdifferent actors”,9th Forsa Nordic conference, 4th-6th oct-2012 in Trondheim
Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; et al.
2012
Professions & Professionalism, Vol. 2, (2)
Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; et al.