"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gerd Pettersson

Mitt primära forskningsintresse är specialpedagogisk och klassrumsnära verksamhet i glesbygdsskolor.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Mitt klassrumsnära forskningsintresse härrör från åren som lärare i skolan där jag hade ett djupt engagemang i att försöka förstå hur jag skulle arbeta och undervisa för att fånga alla elevers nyfikenhet och intresse som i sin tur skulle bidra till alla elevers lärande och utveckling. Andra forskningsintressen som jag bedriver klassrumsnära studier om är;

  • fjärrundervisning
  • specialpedagogisk fjärrhandledning
  • specialpedagogisk verksamhet inom gymnasial yrkesutbildning.

Mer om profilområdet Lärande och IKT
Mer om profilområdet Specialpedagogik

Klassrumsnära studier åstadkoms, enligt mitt synsätt, via samverkan med skolhuvudmän och skolaktörer. Centralt för samverkanskonceptet är att jag som forskare arbetar utifrån att identifiera behovsbaserade förbättringar för skolans aktörer och att samverkansarbetet består av grundtanken vinn-vinn, det vill säga gemensamma behovsbaserade utvecklingsarbeten som bidrar både till forskarens forskning och pedagogers behov av verksamhetsutveckling.

Jag är även gruppmedlem i Arktiskt Centrum 
https://www.umu.se/arktiskt-centrum/

Nordic Journal of Vocational Education and Training, Linköping: Linköping University Electronic Press 2024, Vol. 13, (2) : 100-123
Holmgren, Robert; Pettersson, Gerd
Australian and International Journal of Rural Education, The Society for the Provision of Education in Rural Australia (SPERA) 2024, Vol. 34, (1) : 108-121
Ström, Kristina; Pettersson, Gerd; Wickman, Kim
Australian and International Journal of Rural Education, The Society for the Provision of Education in Rural Australia (SPERA) 2024, Vol. 34, (1) : 108-121
Ström, Kristina; Pettersson, Gerd; Wickman, Kim
NERA Conference 2023: Conference Agenda
Wickman, Kim; Pettersson, Gerd
Nordic Journal of Vocational Education and Training, Linköping: Linköping University Electronic Press 2021, Vol. 11, (1) : 97-123
Björk-Åman, Camilla; Holmgren, Robert; Pettersson, Gerd; et al.
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 106-125
Pettersson, Gerd
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 100
Pettersson, Gerd; Knutsen, Oddbjørn; Silfver, Eva; et al.
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 7-10
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina; Silfver, Eva; et al.
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, (2-3) : 69-91
From, Jörgen; Pettersson, Fanny; Pettersson, Gerd
Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 235-241
Lindberg, Ola J.; From, Jörgen; Holmgren, Tomas; et al.
European Journal of Open, Distance and E-Learning, Sciendo 2020, Vol. 23, (2) : 65-82
Pettersson, Gerd; Näsström, Gunilla
Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27, (2) : 56-72
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina
Stockholm: Skolverket 2019
Pettersson, Gerd
British Journal of Special Education, Vol. 46, (2) : 180-200
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina
Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport, Stockholm: Ifous 2018 : 13-18
Pettersson, Gerd; From, Jörgen
Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport, Stockholm: Ifous 2018 : 19-23
Pettersson, Gerd; From, Jörgen
Skolexempel: perspektiv på en 175-åring, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2017 : 103-108
Pettersson, Gerd
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Pettersson, Gerd
Nordisk tidskrift för allmän didaktik, Vol. 3, (1) : 23-42
Pettersson, Gerd; Näsström, Gunilla
Journal of Education and Training, Vol. 4, (1) : 8-26
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina
Nordic Studies in Education, Universitetsforlaget 2016, Vol. 36, (1) : 20-37
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina; Johansen, Jan-Birger

Forskningsprojekt

30 maj 2022 till 31 december 2023
1 januari 2018 till 30 augusti 2020
1 januari 2018 till 31 december 2021
1 januari 2018 till 31 december 2021
1 januari 2017
1 januari 2016 till 28 december 2017
Universitetsläraren: Yrkeslärarutbildning vänder trend för Campus Skellefteå

Gerd Petterson och Mari Forsberg undervisar på yrkeslärarutbildningen, både i Skellefteå och i Umeå.

Vi Lärare Debatt: ”I glesbygdsskolan existerar fortfarande en likvärdig lärmiljö”

Lärare kan arbeta mer ostört med en undervisning som gynnar elevers lärande, skriver Gerd Pettersson, mfl.