"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Maria Nilsson

Maria Nilsson

Jag forskar om klimatförändringar och hälsa; klimatanpassning, -kommunikation och policyutveckling, samt om tobaksprevention.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Jag är professor i folkhälsovetenskap med inriktningen klimatförändring och hälsa. Mina huvudintressen är klimatanpassning, folkhälsointerventioner, hälsokommunikation och jag arbetar för att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap i samhället.

Jag leder projekt i låg-, medel och höginkomstländer. Ett par exempel på mina externt finansierade projekt är “Household Preferences on Lifestyles Transformation for Emission Reduction in Low Carbon Societies” (WP-ledare) och “Dengue risk communication in a local Indonesian community – understanding knowledge, attitudes and practice to improve action” (PI). Jag var integrerande redaktör för hälsa i Lancet Commission “Health and climate change: policy responses to protect public health” som publicerades 2015. Jag är co-lead i arbetsgruppen om anpassningsplanering och resiliens i "Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and climate change". Det är ett internationellt multidisciplinärt forskningssamarbete som löper fram till 2030 som uppföljning på 2015 års Lancet Commission (lancetcountdown.org). I december 2019 erhöll jag strategiska forskningsmedel från Medicinska fakulteten vid Umeå universitet för ett treårigt projekt kallat ”Mitigating Climate change through communicating health benefits and risks – tailored and timely messages to lower household consumption.” Jag var medlem i EASACs (European Academies Science Advisory Council) arbetsgrupp för klimatförändringar och hälsa som publicerade en rapport 2019 som fokuserade på risker i Europa, nu och i framtiden samt på möjligheter till anpassnings- och omställningsåtgärder. Nu är jag medlem i en andra arbetsgrupp i EASAC med arbetsnamnet ”Decarbonisation of buildings”.

Ett annat forskningsintresse är tobak och tobaksförebyggande åtgärder med ungdomar som målgrupp med mer än 20 års erfarenhet. I min doktorsavhandling i epidemiologi och folkhälsovetenskap studerade jag hur tobaksbruk kan förebyggas bland ungdomar. Jag var ledamot i ett råd för den svenska regeringen för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2008-2017. Tillsammans med forskare från Uppsala/Wayne State University studerade jag användning av vattenpipa hos ungdomar "An evidence-based intervention study to prevent water pipe use in school going adolescents". För närvarande leder jag ett forskningsprojekt med forskare på vår enhet och i samverkan med forskare vid KI där vi utvärderar en metod för att förhindra att ungdomar börjar röka finansierad av Folkhälsomyndigheten med en RCT-studie kombinerad med en observationsstudie och en hälsoekonomisk utvärdering.

I slutet av 2017 tilldelades jag ett fellowship med ett individuellt ledarskapsprogram inom global hälsa av SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) vid Kungliga Vetenskapsakademien (sight.nu).

Läs mer om min forskning i reportaget "Stigande temperaturer ökar ohälsan" (Från magasinet Tänk nr 1, 2019).

Global Health Action, Taylor & Francis 2022, Vol. 15, (1)
Atusingwize, Edwinah; Nilsson, Maria; Egan Sjölander, Annika; et al.
Preventive Medicine, Elsevier 2022, Vol. 155
Beeres, Dorien; Arnö, Elin; Pulkki-Brännström, Anni-Maria; et al.
BMJ Global Health, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 7, (6)
Dasandi, Niheer; Cai, Wenjia; Friberg, Peter; et al.
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 376
Nilsson, Maria; Emilsson, Cecilia; Jonsson, Annie; et al.
Umeå universitet & Karolinska institutet 2022
Nilsson, Maria; Galanti, Rosaria; Pulkki-Brännström, Anni-Maria
The Lancet, Elsevier 2022, Vol. 400, (10363) : 1619-1654
Romanello, Marina; Di Napoli, Claudia; Drummond, Paul; et al.
The Lancet Public Health, Elsevier 2022, Vol. 7, (11) : e942-e965
van Daalen, Kim R.; Romanello, Marina; Rocklöv, Joacim; et al.
The Lancet Planetary Health, Vol. 6, (6) : e504-e523
van Daalen, Kim Robin; Kallesøe, Sarah Savić; Davey, Fiona; et al.
EASAC policy report, 43
European Academies' Science Advisory Council (EASAC),
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (3) : e164-e175
Helldén, Daniel; Andersson, Camilla; Nilsson, Maria; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Socialmedicinsk tidskrift 2021, Vol. 98, (2) : 267-275
Nilsson, Maria
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 372
Nilsson, Maria; Ebi, Kristie L; Campbell-Lendrum, Diarmid; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2021, Vol. 14
Nilsson, Maria; Sie, Ali; Muindi, Kanyiva; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (8)
Pulkki-Brännström, Anni-Maria; Galanti, Maria R.; Nilsson, Maria
Climatic Change, Switzerland: Springer 2021, Vol. 165
Richardsen Moberg, Karen; Sovacool, Benjamin K.; Goritz, Alexandra; et al.
The Lancet, Elsevier 2021, Vol. 398, (10311) : 1619-1662
Romanello, Marina; McGushin, Alice; Di Napoli, Claudia; et al.
The Lancet Public Health, Elsevier 2021, Vol. 6, (11) : e858-e865
Romanello, Marina; van Daalen, Kim; Anto, Josep M.; et al.
Frontiers in Sociology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 6
Schröders, Julia; Nichter, Mark; San Sebastian, Miguel; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2021, Vol. 14, (1)
Wall, Stig; Emmelin, Maria; Krantz, Ingela; et al.
The Lancet, Elsevier 2021, Vol. 397, (10269) : 129-170
Watts, Nick; Amann, Markus; Arnell, Nigel; et al.
Göteborg: Göteborgs universitet 2020
Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; et al.
JMIR Research Protocols, Vol. 9, (10)
Galanti, Maria Rosaria; Pulkki-Brännström, Anni-Maria; Nilsson, Maria
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (4)
Herrmann, Alina; Sauerborn, Rainer; Nilsson, Maria
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2020, Vol. 19, (1)
Schröders, Julia; Dewi, Fatwa Sari Tetra; Nilsson, Maria; et al.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, American Society of Tropical Medicine and Hygiene 2020, Vol. 103, (1) : 120-131
Sulistyawati, Sulistyawati; Nilsson, Maria; Ekasari, Marlita Putri; et al.
Energy Research & Social Science, Elsevier 2019, Vol. 52 : 144-158
Dubouis, Ghislain; Sovacool, Benjamin; Aall, Carlo; et al.
EASAC policy report, 38
European Academies Science Advisory Council (EASAC),
Substance Use & Misuse, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 54, (3) : 514-524
Ramji, Rathi; Nilsson, Maria; Arnetz, Bengt; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (6)
Sulistyawati, Sulistyawati; Dwi Astuti, Fardhiasih; Rahmah Umniyati, Sitti; et al.
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 394, (10211) : 1836-1878
Watts, Nick; Amann, Markus; Arnell, Nigel; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Socialmedicinsk tidskrift 2018, Vol. 95, (4) : 421-433
Boij, A; Nilsson, Maria; Tillgren, P
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 95, (2) : 199-205
Friberg, P; Alfvén, T; Helldén, D; et al.
Population and environment, Springer 2018, Vol. 40, (1) : 67-91
Furberg, Maria; Hondula, David; Saha, Michael; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2018, Vol. 28 : 170-170
Herrmann, A.; Amelung, D.; Fischer, H.; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2018, Vol. 46, (8) : 867-876
Ramji, Rathi; Arnetz, Bengt; Nilsson, Maria; et al.
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Sköld, Bore; Baltruszewicz, Marta; Aall, Carlo; et al.
The Lancet, Elsevier 2018, Vol. 392, (10163) : 2479-2514
Watts, Nick; Amann, Markus; Arnell, Nigel; et al.
The Lancet, Elsevier 2018, Vol. 391, (10120) : 581-630
Watts, Nick; Amann, Markus; Ayeb-Karlsson, Sonja; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2017, Vol. 12, (6)
Schröders, Julia; Wall, Stig; Hakimi, Mohammad; et al.
The Lancet, Vol. 389, (10074) : 1151-1164
Watts, Nick; Adger, W Neil; Ayeb-Karlsson, Sonja; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (5)
Trang, Phan Minh; Rocklöv, Joacim; Giang, Kim Bao; et al.
Global Health Action, Vol. 9
Trang, Phan Minh; Rocklöv, Joacim; Giang, Kim Bao; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2015, Vol. 71, (8) : 1883-1891
Anåker, Anna; Nilsson, Maria; Holmner, Åsa; et al.
American Journal of Industrial Medicine, John Wiley & Sons 2015, Vol. 58, (5) : 541-548
Crowe, Jennifer; Nilsson, Maria; Kjellstrom, Tord; et al.
BMC Research Notes, BioMed Central 2015, Vol. 8
Ramji, Rathi; Arnetz, Judy; Nilsson, Maria; et al.
Annals of Psychiatry and Mental Health, JSciMed Central 2015, Vol. 3, (1)
Trang, Phan Minh; Rocklöv, Joacim; Giang, Kim Bao; et al.
The Lancet, Vol. 386, (10006) : 1861-1914
Watts, Nick; Adger, W Neil; Agnolucci, Paolo; et al.
Publicerad: 13 feb, 2020
Publicerad: 18 dec, 2019
Publicerad: 14 nov, 2019
Publicerad: 19 feb, 2019
Publicerad: 21 dec, 2018
Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap

Maria Nilsson studerar sambandet mellan klimatförändringar och hälsa, och kommunikationens roll när det gäller människors vilja att minska utsläppen.

Umeå universitet i nyckelroll i Lancet Countdown Europa

Professor Maria Nilsson är ordförande för forskningssamarbetet Lancet Countdown i Europa.

Så viktig är globala klimatkonferenser

"Ambitionerna måste höjas". Det budskapet ger Maria Nilsson angående klimatkonferensen COP25 i Madrid.

Barn i fokus i nedräkning om klimatet

Barnen kommer att drabbas särskilt hårt om inte klimatförändringarna begränsas visar ny rapport.