"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för diagnostik och intervention

Anställda medarbetare

Amanda Östensson
Amir Sherif
Anastasia Knyazeva
Telefon
090-786 61 89

Postdoktor i Öhlund labbet. 

Anders Eklund
Telefon
090-785 40 24
Anders Garpebring
Telefon
090-785 38 91

Docent i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som MR-fysiker. Min forskning är inriktad mot imaging med fokus på kvantitativ MR, AI och tillämpningar inom strålbehandling.

Anders Wanhainen
Anders Wåhlin
Telefon
090-786 79 11

Jag är docent i medicinsk teknik och forskar på nya hjärnavbildningsmetoder för neurologiska sjukdomar.

Andreas Josefsson

Forskar om biomarkörer för individanpassad behandling samt behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.

Anette Berglund
Anna Dahlin
Telefon
090-785 28 65

Jag är forskare i onkologi. Målet med min forskning är att få en bättre förståelse för varför vissa barn utvecklar en hjärntumör.

Anna-Maria Eriksson
Telefon
090-786 70 40

Jobbar som institutionsadministratör på Institutionen för diagnostik och intervention. 

Annika Holmberg
Telefon
090-785 19 15
Attila Simko
Axel Vikström

Forskar om prediktion av cerebral perfusion.

Beatrice Melin

Forskar om hjärntumörer. Huvudprojektledare för PREDICT fall-kohort. 

Bengt Johansson

Professor i kardiologi

Jag är kliniskt verksam och aktiv forskare inom medfödd hjärtsjukdom hos vuxna. Mitt pedagogiska uppdrag är att undervisa på läkarutbildningens fjärde termin.

Bertil Axelsson
Telefon
063-10 62 29
Bethany van Guelpen
Telefon
090-785 28 09
Birendra Singh
Telefon
090-786 63 21

I am a protein chemist, working on molecular mechanisms of protein aggregation (SOD1) causing neurodegenerative disease amylotrophic lateral sclerosis.

Björn Knutsson
Camilla Brorsson
Camilla Thellenberg Karlsson
Telefon
090-785 28 59
Carl Wibom

Delprojektledare för forskningsplattformen PREDICT med fokus på datahantering.

Telefon
090-786 62 12

Professor i Åldrande med inriktning Kognitiv Neurovetenskap

Cedric Patthey
Telefon
070-534 85 26
Charlotte Nordström
Telefon
090-785 19 15
Christer Grönlund
Telefon
090-785 40 85

Mitt forskningsfokus är metodutveckling för medicinsk ultraljudsavbildning, med tillämpningar på kärl och skelettmuskulatur.

Christina Ljungberg
Telefon
090-786 90 98
Daniel Rinnström
Daniel Öhlund

Bitr. universitetslektor och onkolog

Docent i onkologi

Wallenberg Molecular Medicine Fellow

Wallenberg Clinical Fellow

David Eriksson
Telefon
090-786 70 09

Arbetar som ekonom på Institutionen för diagnostik och intervention.

Fredrik Öhberg
Telefon
090-785 40 27

Jag arbetar med biomekaniska studier av kroppsrörelser och av det respiratoriska systemet. Samt med diagnostiska metoder baserade på artificiell intelligens (AI).

Gunn Hedman-Borg
Hanna Nyström
Helena Grip
Telefon
090-785 40 29

Sjukhusingenjör (Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten) samt docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inom medicinsk teknik och rörelseanalys.

Helena Karlsson
Telefon
090-786 64 32

Jag leder administratörsgrupperna för institutionerna folkhälsa och klinisk medicin samt diagnostik och intervention. 

Heléne Andersson
Telefon
090-786 75 77

Jag jobbar som kommunikatör på Institutionen för diagnostik och intervention. Kommunikativt stöd för verksamheten, samt administrativt arbete. 

Håkan Hedman
Telefon
090-785 28 81

Adjungerad professor i molekylär onkologi

Laboratorieföreståndare vid Institutionen för diagnostik och intervention

Idah Sandqvist
Telefon
090-786 55 61

Arbetar som institutionsadministratör på Institutionen för Diagnostik och Intervention. Jag är också institutionens arkivsamordnare. 

Jakob Walldén
Telefon
090-786 89 97

Universitetslektor och överläkare i anestesi och intensivvård
Biträdande prefekt för grundutbildning vid institutionen för diagnostik och intervention
Programrådet för läkarprogrammet

Jarkko Johansson
Jennifer Frankel

Postdoktor på Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI). Min forskning handlar om den åldrande hjärnan och hur den påverkas av fysisk träning.

Joakim Hennings
Johan Styrke
Johan Wänman
Johanna Björnstig
Telefon
090-786 54 42
Jonas Andersson
Telefon
090-785 27 96
Jonas Nilsson
Telefon
090-785 85 61

Vår grupp driver projekt för anpassa cancermedicin och avkoda tumörinformation till kunskap som leder till bättre behandlingar.

Jonna Wilén
Telefon
090-785 17 12

Universitetslektor  i radiofysik och sjukhusfysiker

Forskar om icke-joniserande strålning och hälsa, och undervisar i ämnet radiofysik

Biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning

 

Karin Strigård

Min inriktning är kolorektal kirurgi samt avancerad bukväggskirurgi.

Karl Franklin
Telefon
090-785 12 56

Professor i kirurgi. Forskar om sömnapné bland patienter med cancer i tjock- och ändtarm samt trauma i samarbete med University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Undervisar på läkarprogrammet.

Karl-Johan Lundström
Katrine Riklund

Jag är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, och även för samverkan och internationalisering inom områdena.

Kristina Lindblom
Telefon
090-786 94 88

Jag är kommunikatör vid Folkhälsa och klinisk medicin med administrativt ansvar för Avd. för hållbar hälsa. Arbetar även som projektadministratör för VIPVIZA.

Lars Nyberg
Telefon
070-609 27 75

Lars Nyberg arbetar som professor i neurovetenskap. Hans forskning handlar om att med funktionell hjärnavbildning koppla hjärnsystem till olika minnesprocesser.  

Linda Forsell
Telefon
090-785 16 01
Linda Vidman
Linnéa Höök
Telefon
090-786 89 62

Administratör i HR-teamet för Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin samt Institutionen för diagnostik och intervention.

Magnus Hultin
Telefon
090-786 91 09

Universitetslektor och överläkare i anestesi och intensivvård

Vicedekan för samverkan kring klinisk forskning och utbildning

Examinator för kunskapsprov för läkare

Malin Sund
Maria Sandström
Telefon
090-786 67 20

Universitetslektor och överläkare i onkologi.

Studierektor för ämnet Onkologi.

Vice ordförande i Programrådet för Läkarprogrammet. 

Maria Wing
Telefon
090-786 66 98

Hanterar institutionens fakturor, forskningsprojekt, budget och prognoser. Samt ekonomin för institutionens undervisning, samt UFBI (Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning).

Marie Eriksson
Telefon
090-786 56 72

Jag är HR samordnare för Institutionen för diagnostik och intervention.

Markku Haapamäki
Martin Rutegård

Kolorektalkirurg och docent i kirurgi. Driver epidemiologiska, kliniska och translationella projekt inom kolorektalcancer, med huvudsaklig inriktning diagnostik och behandling.

Maryam Zarei
Matilda Rentoft

Delprojektledare för forskningsplattformen PREDICT med fokus på biomarkörsanalys

Michael Bergqvist
Telefon
090-786 50 77
Michael Dahlberg
Michael Haney
Telefon
090-786 62 55

Ämnesföreträdare, Professor, Anestesiologi/Intensivvård, Institutionens forskarutbildningsgrupp.

Överläkare, Anestesiologi och intensivvård

orcid.org/0000-0002-4049-8910

Mikael Johansson
Telefon
090-786 98 48
Minh Hoang Vu
Miriam Rutegård
Mitesh Dongre
Telefon
090-785 17 28
Nina Sundström
Telefon
090-785 40 28

Avd.chef CIMT, RVB. Sjukhusingenjör, docent, adj. lektor i medicinsk teknik, UMU. Inriktning: rörelseanalys, AI, tryck- och flödesdynamik, kvalitetsregister.

Noelia Ares Boveda
Ola Billing
Oskar Hemmingsson

Universitetslektor och överläkare med inriktning mot övre abdominell kirurgi. Driver klinisk och translationell cancerforskning och undervisar på läkarprogrammet.

Paolo Soda
Per Fransson
Telefon
090-786 63 53

Professor i omvårdnad med förenad anställning som sjuksköterska på Cancercentrum, NUS. 

Per Lindqvist
Telefon
090-785 17 24

Ämnesansvarig och professor i klinisk fysiologi. Forskar med bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar och handleder vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Morberg

Universitetslektor och överläkare i ortopedi

Pia Grahn
Telefon
072-084 87 14
Pia Granlund
Telefon
090-785 28 54
Przemyslaw Paradowski
Rebecca Wiberg
Robin Rohlén

Jag utvecklar algoritmer och metoder baserade på biosignaler från människor med ultraljud och elektromyografi i syfte att förstå den neuromuskulära kontrollen av rörelse.

https://rohlen.github.io/

Roman A'roch
Sandra Arvidsson
Sara Strandberg

Universitetslektor och överläkare i bild- och funktionsmedicin (BFM).

Studierektor och ämnessamordnare för BFM vid Läkarprogrammet.

Kurssamordnare Klinisk kurs 2 vid Läkarprogrammet.

 

Sead Crnalic

Professor i ortopedi

Sofia Erelund

Studierektor vid Biomedicinsk analytiker programmet

Universitetsadjunkt vid institutionen för klinisk mikrobiologi

 

Sofia Karlsson
Telefon
090-786 50 39
Sofia Möckelind

Jag är legitimerad läkare och doktorand på institutionen för diagnostik och intervention och forskar på utveckling av PET och MR-metoder och diagnostik av normaltryckshydrocephalus.

Sophia Harlid
Telefon
090-785 28 45

Jag forskar om kopplingen mellan genetik, miljö och hälsa.

Tobias Tengström

Projektadministratör för forskargruppen Clister (www.clister.se). 

Tomi Myrberg
Tommy Lidström

Jag jobbar som post-doc i grupp Jonas Nilsson. Vår grupp forskar kring utveckling av precisionsmedicin, utveckling av individanpassade cancer vaccin med lipid nanopartiklar. 

Torbjörn Näsmark

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med fokus på DECT-baserade metoder för vävnadskaraktärisering inför protonterapi. 

Tufve Nyholm
Telefon
090-786 72 92

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker. Min forskning berör strålbehandling med inriktning mot imaging, prostatacancer, AI och beslutstöd. 

Urban Arnelo
Urban Wiklund
Telefon
090-785 40 21

Docent i medicinsk teknik och adj. professor, inriktning mot signalanalys av biologiska signaler. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Viktor Vigren Näslund

Jag är forskningsingenjör 

William Holmlund

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling av prostatacancer.

Arbetar även med strålskyddsfrågor.

Yousef Baroudi
Yücel Cengiz
Yvonne Jonsson
Telefon
090-786 65 35
Zara Hansson
Telefon
090-786 69 97