"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Anställda medarbetare

Agnes Bergbom
Telefon
090-786 54 28
Agneta Malmedal
Telefon
090-786 58 08
Alex Örtegren
Telefon
090-786 74 72

Doktorand vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Min forskning bedrivs i skärningspunkten mellan lärarutbildning, digital kompetens och skolans demokratiuppdrag.

Anders Bek
Telefon
090-786 66 27

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. Excellent lärare vid Umeå universitet. Arbetar främst med undervisning och pedagogisk utveckling.

Andreas Funk
Telefon
090-786 65 02
Andreas Olsson
Telefon
090-786 71 33

Jag arbetar främst med fristående kurser inom området it och lärande.

Anna Lindqvist
Telefon
090-786 60 20

Biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, universitetslektor Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Anna Norberg
Telefon
090-786 67 55
Anna Olausson
Telefon
090-786 60 84
Anna Ottensten
Telefon
090-786 74 71
Anna Pallin
Telefon
090-786 73 95

Doktorand i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Forskningsintressen berör ungas lärande och utveckling i karriärval.  

Anneli Nielsen
Telefon
090-786 68 60
Annica Brännlund
Telefon
090-786 95 18
Annica Ceder
Telefon
090-786 69 94
Annika Manni
Telefon
090-786 80 51
Annika Nilsson
Telefon
090-786 70 14
Bert Jonsson
Telefon
090-786 76 12
Björn Sigurdsson
Telefon
090-786 95 25
Calum James
Telefon
090-786 76 88
Camilla Hällgren
Telefon
090-786 71 44

Jag arbetar som docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Carina Granberg
Telefon
090-786 98 92
Carina Hjelmer
Telefon
090-786 71 66

Docent i pedagogiskt arbete, och ”excellent lärare” vid Umeå universitet. Forskningen är främst inriktad på demokrati, kön, klass och etnicitet i förskola och skola.

Charlotta Jarl
Telefon
090-786 61 23
Christina Orädd
Telefon
090-786 69 09
Christina Wikström
Telefon
090-786 55 70

Docent i Beteendevetenskapliga mätningar, projektledare Högskoleprovet.

Christine Lindström
Telefon
090-786 65 03
Ebba Gullberg
Telefon
090-786 63 72
Emil Marklund
Telefon
090-786 62 02

Universitetslektor i pedagogiskt arbete. FD i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. 

Erika Bergvall
Telefon
090-786 52 59
Erika Majoros
Telefon
090-786 91 90
Ewa Rolfsman
Hanna Eklöf
Telefon
090-786 78 51
Hanna Vretblom
Telefon
090-786 70 89

Doktorand inom pedagogiskt arbete. Min forskning fokuserar på förskolans specialpedagogiska dokumentationsprocesser.

Helena Karlsson
Telefon
090-786 69 43
Helena Rosqvist
Telefon
090-786 50 35

Jag arbetar främst på förskollärarprogrammet och är programrådsordförande för förskollärarprogrammet.

Inês Félix
Telefon
090-786 62 99
Ingela Bergstén
Telefon
090-786 59 70
Jakob Jakobsson
Telefon
090-786 62 18
Jenny Lindberg
Telefon
090-786 62 13
Joakim Lindgren
Telefon
090-786 64 47
Johanna Berlin
Telefon
090-786 65 66
Johanna Sundström
Telefon
090-786 65 30

Mitt doktorandprojekt handlar om hur förskolans läroplan kan tolkas, översättas och iscensättas på olika nivåer i en kommun.

Jonas Högberg
Telefon
090-786 96 51
Jonathan Wedman
Telefon
090-786 55 27

Forskare i beteendevetenskapliga mätningar, med särskilt fokus på provkonstruktion, storskaliga mätningar, bedömning i skolan och rättssäker examination.

Jonna Linde
Telefon
090-786 88 38
Karin Sporre
Telefon
090-786 64 58

Professor i pedagogiskt arbete. Forskningen inriktas mot etik, existentiella frågor och utbildning. 

Lars O. Häll
Telefon
090-786 51 87

Jag arbetar med frågor om relationer mellan lärande, undervisning och informationsteknologi.

Lena Konradsson
Telefon
090-786 77 96
Linda Rönnberg
Telefon
090-786 65 13

Professor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt deltidsanknuten till Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik, policy och utvärdering/granskning

Lisbeth Lundahl
Telefon
090-786 69 20

Professor i pedagogiskt arbete, gästprofessor vid Göteborgs Universitet 2022 - 2023. Forskningen rör utbildningspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv.

Luis Cobian
Telefon
090-786 64 43

Systemansvarig

Magnus Fjellström
Telefon
090-786 64 69
Telefon
090-786 78 40

Studiet ’prao - deltagande, lärande och karriärval’ undersöker på vilka sätt och med vilka effekter för utbildningsvalet kroppsliga och känslomässiga erfarenheter produceras i skolans prao.

Maria Ericsson
Telefon
090-786 62 15
Maria Forsgren Hellberg
Telefon
090-786 57 91
Maria Johansson
Telefon
090-786 62 14
Maria Lindahl
Telefon
090-786 57 15
Maria Norqvist
Telefon
090-786 64 22
Maria Papakosma
Telefon
090-786 54 53

Jag är doktorand vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Fokus för min forskning är interkulturalitet och mångfald i förskolan.

Maria Rönnlund
Telefon
090-786 58 61

Professor i Pedagogiskt arbete. Forskningsledare för RECEUM (Research in Early Childhood Education, Umeå University), en miljö som bedriver forskning om yngre barns utbildning. 

Marie Wenger
Telefon
090-786 73 83
Michael Nordvall
Telefon
090-786 58 71

Arbetar som provutvecklare på Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Wikipedian.

Mikael Hägglund
Telefon
090-786 91 18
Mikaela Nyroos
Telefon
090-786 51 81

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (vård- och stödsamordning, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Morgan Thorsell
Telefon
090-786 61 46
Nafsika Alexiadou
Telefon
090-786 65 06

Professor i pedagogiskt arbete på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Forskningen är inriktad på utbildningspolicy och i jämförande studier.

Nina Wendel
Telefon
090-786 67 73
Patric Åström
Telefon
090-786 71 84
Peder Öberg
Telefon
090-786 57 78
Per-Erik Lyrén
Telefon
090-786 50 83
Pär Segerbrant
Telefon
090-786 93 91
Ragnar Haake
Telefon
090-786 55 68
Rika Rostika
Telefon
090-786 89 50
Ron Mahieu
Telefon
090-786 70 06

Jag arbetar som lektor vid TUV, främst inom olika lärarutbildningsprogram och SYV-programmet. Mina forskningsintressen är, bland annat, policy och kopplingen mellan utbildning och arbetslivet.

Sara Carlbaum
Telefon
090-786 67 83
Serjon Qorri
Telefon
090-786 89 28

I min forskning studerar jag hur kursvärdering utformas och används inom ämneslärarutbildningen i förhållande till vad lärarutbildare undervisar om utvärdering av undervisning.

Siv Johansson
Telefon
090-786 60 67
Sofia Hansson
Telefon
090-786 55 63
Sofie Areljung
Telefon
090-786 56 18

Docent i pedagogiskt arbete. Forskar om naturvetenskapsundervisning och estetiska uttryck i förskola och lågstadiet. 

Susanne Westling
Telefon
090-786 61 75
Susanne Yttergren
Telefon
090-786 57 28
Tobias Lundberg
Telefon
090-786 62 17
Tony Qwillbard
Telefon
090-786 78 73
Åsa Burman Björk
Telefon
090-786 93 75