Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Anställda medarbetare

Anders Bek, universitetslektor

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. "Excellent lärare" vid Umeå universitet. Arbetar främst med undervisning och pedagogisk utveckling.

Anders D. Olofsson, professor

Professor med inriktning mot lärande och IKT på Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap och gästprofessor på Mittuniversitetet.

Andreas Olsson, universitetsadjunkt

Jag arbetar främst i fristående kurser inom området it och lärande.

Annika Wiklund-Engblom, postdoktor

Postdoktor forskare inom interaktiva medier och lärande med ett pedagogiskt psykologiskt fokus på digital design för lärande.

Camilla Hällgren, universitetslektor

Jag arbetar som docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Christina Westergren, studieadministratör

Adminstrerar TUV:s kurser inom SYV- och SPEC-programmet samt alla våra fristående kurser.

Gudrun Svedberg, universitetslektor

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Gunnar Wästle, provutvecklare

Provutvecklare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Plan 5
Mobil 070 257 257 6

Inger Erixon Arreman, universitetslektor

Forskning i områdena lärarutbildning och skola med policy- och genusperspektiv.

Karin Sporre, professor

Karin Sporre, professor

Plan 4

Telefon: 090 786 64 58, 070 271 8186

E-post: karin.sporre@umu.se

Lars O. Häll, universitetslektor

Jag arbetar med frågor om relationer mellan lärande, undervisning och informationsteknologi.

Linda Rönnberg, universitetslektor

Docent i statsvetenskap och universitetslektor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt deltidsanknuten till Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik och policy.

Lisbeth Lundahl, professor, senior

Professor i pedagogiskt arbete samt gästprofessor vid Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik och ungas övergångar mellan skola och arbete.

Maria Rönnlund, universitetslektor

Docent i Pedagogiskt arbete med ett utbildningsvetenskapligt forskningsintresse inom områdena demokrati, medborgarskap, genus och identitet. Jag intresserar mig också för rumsliga perspektiv på skola och utbildning.

Michael Nordvall, provutvecklare

Arbetar som provutvecklare på Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Wikipedian.

Peter Vinnervik, universitetsadjunkt (tjänstledig)

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Tomas Bergqvist, universitetslektor

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik