Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Therese Bjärstig

Therese Bjärstig

070-216 12 68

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 25 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap vars främsta forskningsintressen rör olika former av samarbeten, styrmedel och implementeringsprocesser på så väl lokal-, nationell- som EU nivå, med särskilt fokus på skogspolitik, vilt-, miljö- och naturresursförvaltning, landsbygdsutveckling, samt kommunal översiktsplanering.