"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personalvetarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

I dagens arbetsliv är chefers såväl som anställdas kompetens och engagemang avgörande för en organisations framgång. Utbildningen ger dig perspektiv på det moderna arbetslivet och du får kunskap om hur du kan utveckla både organisationer och människor ur beteendevetenskapliga, rättsliga och ekonomiska perspektiv. Programmet har nära koppling till arbetslivet, bland annat via gästföreläsare, projektarbete tillsammans med externa uppdragsgivare samt tio veckors praktik.

Under utbildningen

Under första året får du en teoretisk grund för att förstå dagens arbetsliv och kunskaper om hur du kan utveckla både organisation och personal ur olika vetenskapliga perspektiv. Under år två får du använda din grund från år 1 allt mer praktiskt i bland annat casearbeten. Du kommer också att läsa en kurs helt på engelska. År tre får du testa dina kunskaper i skarpt läge under tio veckors praktik på en arbetsplats. Sista terminen skriver du ditt examensarbete i antingen huvudämnet pedagogik eller sociologi, kanske på uppdrag från någon intressant arbetsgivare. Utbildningen avslutas med en kurs i Strategisk HRM.

Nära kontakt med arbetslivet redan när du pluggar

Som personalvetarstudent kommer du att knyta kontakter med arbetslivet på olika sätt. Programmet jobbar aktivt med samverkan med arbetslivet i olika former. Denna koppling finns från första terminen och är en viktig brygga mellan utbildning och arbetsliv. Förutom praktik på en arbetsplats får du även träffa ett flertal yrkesverksamma gästföreläsare inom programmets olika kurser. Under utbildningen får du även möjlighet att jobba med externa uppdrag där ert jobb presenteras både på arbetsplatsen och på universitet.

Läs mer om arbetslivsanknytningen.

Plugga eller göra praktik utanför Sverige?

Som student på Personalvetarprogrammet kan du läsa utomlands under höstterminen på år två eller göra praktiken utomlands. Du kan också ansöka om att skriva uppsatsen utomlands genom Minor field studies. Det finns flera sorters utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen. Läs mer nedan i "Rekommenderad läsning".

Läs mer om att studera utomlands.

Programöversikt

År 1
HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp
- Modul 1: Introduktion och vetenskapligt arbete, 6 hp
- Modul 2: Arbetslivets utveckling, 4,5 hp
- Modul 3: Organisationer och HRM, 4,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder - Social- och Gruppsykologi, 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Sociologi, 7,5 hp
Beteendevetenskapliga grunder: Sociala kategorier och diskriminering i arbetslivet, 7,5 hp
Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp

År 2
Företagsekonomi, 15 hp
- Modul 1: Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7,5 hp
- Modul 2: Redovisning och ekonomistyrning, 7,5 hp
Organisational leadership development, 7,5 hp
Organisationsförändring, 7,5 hp
HRM - innehåll och metoder, 30 hp
- Modul 1: Samtalsmetodik och svåra samtal inom HRM, 9 hp
- Modul 2: Personalarbete, samhälle och arbetsliv, 9 hp
- Modul 3: Personal- och verksamhetsutveckling, 9 hp
- Modul 4: HR/Personalfunktionens roll i organisationen, 3 hp

År 3
HRM i praktiken, 15 hp
Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering, 15 hp
- Modul 1: Kvalitativ analys 6 hp
- Modul 2: Kvantitativ analys 6 hp
- Modul 3: Forskningsplanering 3 hp
Examensarbete i sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp
Examensarbete i pedagogik med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp
Strategisk HRM, 15 hp

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du ut en filosofie kandidatexamen med huvudområde: pedagogik eller sociologi med inriktning: personal- och arbetslivsfrågor

Arbetsmarknad

Personalvetarprogrammet ger dig en bred bas för att söka jobb på hela arbetsmarknaden. Personal- och arbetslivsfrågor hanteras i alla branscher och du kan därför hamna i så olika verksamheter som bygg och industri, vård och omsorg eller bank och försäkring. Arbetsmarknaden för personalvetare är bred och det finns därför många tänkbara tjänstetitlar.

Exempel på jobb

- HR-strateg, HR-specialist, HR-coordinator
- HR-business partner, HR Operations Advisor
- personalgeneralist, personalhandläggare, personalchef
- konsultchef
- arbetsmiljöinspektör
- rekryteringsansvarig
- förhandlare
- ombudsman
- enhetschef
- samordnare

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: pedagogik eller sociologi. Inriktning: personal- och arbetslivsfrågor

Anmälan och behörighet

Personalvetarprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenheten ska sammanlagt omfatta minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande längre tid på deltid, minst halvtid. Alla perioder som omfattar verksamhet med minst halvtid på varje arbetsplats tillgodoräknas. Grundutbildning inom totalförsvarsplikt eller vård av annan person, som inte utgör anställning, tillgodoräknas ej. Anställning som varat under terminstid i gymnasieskolan tillgodoräknas inte heller. Arbetslivserfarenheten skall dokumenteras med intyg eller annan godtagbar handling.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1204

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Vanliga frågor

Hur många platser finns det på Personalvetarprogrammet?

Det finns 60 st platser/antagningsomgång.

Vilka meriter krävdes för att komma in på utbildningen förra året?

Umeå universitet

På sidan om antagningsstatistik kan du se den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år.

UHR
Hos Universitets- och högskolerådet (UHR) hittar du antagningsstatistik för första och andra urvalet. Hos UHR kan du även se hur många som sökte utbildningen och hur många som antogs.

Studera.nu
Vill du se statistik för utbildningen över flera terminer hittar du det på Jämför utbildning på Studera.nu.

Kan jag påbörja Personalvetarprogrammet direkt efter jag är klar med gymnasiet?

Nej. Du behöver ha hunnit jobba 12 månader på heltid eller motsvarande 24 månader på halvtid för att kunna uppfylla kravet på arbetslivserfarenhet. Som arbetslivserfarenhet räknas en eller flera anställningar från och med det år du fyller 16 år. Från gymnasietiden får du bara räkna arbete under sommarloven.

Hur visar jag att jag har den arbetslivserfarenhet som behövs för behörigheten?

Här kan du läsa hur du kan Intyga arbetslivserfarenhet.

Hur ofta startar Personalvetarprogrammet?

Vi har antagning en gång per år. En ny omgång startar på hösten och ansökningen ska därför vara inne i mitten av april.

Kan jag läsa programmet på distans?

Nej, Personalvetarprogrammet kan du enbart läsa på campus i Umeå.

Kan jag läsa fristående kurser och sen ansöka om examen från Personalvetarprogrammet i Umeå?

Nej, vid Umeå universitet är den enda vägen för att få examen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor att läsa programmets kurser.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Pedagogiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Programvägledare Jenny Dufweke