Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Demografi

Demografi är vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning. Det kan avse ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd eller annat.

Reportage

Forskar om byars framtid
Forskar om byars framtid

Forskarparet Doris och Dean Carson utmanar den traditionella synen på glesbygden genom sin forskning.

Infrastrukturer

Folkmängdsdatabasen FOLKNET
Folkmängdsdatabasen FOLKNET innehåller uppgifter om den totala befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner vart tionde år...
Forskningsämne: Demografi
Linnédatabasen
Linnédatabasen är designad för den tvärvetenskapliga forskningen om åldrande och livsvillkor vid CEDAR och omfattar data om socio-ekonomiska...
Forskningsämne: Demografi
POPLINK
POPLINK är en longitudinell befolkningsdatabas, som innehåller länkade individdata från 1700-talet fram till ca 1950-talet.
Forskningsämne: Demografi
POPUM
Databasen POPUM innehåller longitudinella individdata från den svenska kyrkobokföringen: husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och...
Forskningsämne: Demografi
SHARE
SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig longitudinell intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och...
Forskningsämne: Demografi, Åldrandeforskning
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab
Forskningsämne: Demografi, Sociologi, Statistik

Nyheter

DNA berättar människans och släktens historia
DNA berättar människans och släktens historia

För första gången anordnar Kungliga Skytteanska Samfundet i Umeå en internationell konferens om arkeogenetik.

Skytteanska samfundet prisar Glenn Sandström
Skytteanska samfundet prisar Glenn Sandström

Skytteanska Samfundet har tilldelat Glenn Sandström samfundets pris till en yngre välförtjänt forskare.