"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Elin Berge

Antimikrobiell resistens

I Umeå finns en lång tradition av forskning inom antimikrobiell resistens, bland annat grundvetenskaplig forskning som syftar till att förstå mikroorganismers virulensmekanismer och interaktionen mellan värd och mikroorganismer. Här bedrivs även mer tillämpad forskning som söker nya lösningar för att bekämpa problemet, till exempel genom utveckling av nya molekyler som är effektiva mot resistenta bakterier, virus, svampar och parasiter.

Antimikrobiell resistens är ett globalt folkhälsoproblem som ökar med oroväckande hastighet. Idag dör årligen omkring 700 000 människor världen över på grund av infektioner som orsakas av antibiotikaresistenta bakterier. Om inget görs riskerar 10 miljoner människor att dö av infektioner orsakade av resistenta mikroorganismer år 2050.

Dagens sjukvård är helt beroende av effektiva antimikrobiella medel, till exempel i samband med cancerbehandling, operationer och transplantationer, och om inte utvecklingen bromsas riskerar tidigare ofarliga infektioner eller enkla kirurgiska ingrepp att i framtiden få dödlig utgång.

Reportage och porträtt

"Jag vill förstå de små, komplexa mikroberna"

Felipe Cava jagar kunskap som leder till ökade möjligheter att bekämpa infektionssjukdomar.

Forskargrupper

Bernt Eric Uhlin Lab
Bakteriella fitnessmekanismer hos de mångsidiga patogena varianterna av Escherichia coli och den framväxande opportunistiska patogenen Acinetobacte...
Typ av projekt Profilområde
Felipe Cava grupp
Vi beforskar bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Fredrik Almqvist Lab
Vi fokuserar på design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antibiotikaresistens.
Typ av projekt Forskargrupp
Irfan Ahmad Lab
Vårt mål är att illustrera molekylära mekanismer genom vilka bakterier förvärvar tolerans mot vanliga antibiotika.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Trygg - Chemometrics Lab
Avancerade dataanalysmetoder är på väg att bli ett kärnelement i modern datadriven life science-forskning. Vår forskning fokuserar på data från...
Typ av projekt Forskargrupp
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.
Typ av projekt Forskargrupp
Jörgen Johansson Lab
Vår grupp forskar om stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes.
Typ av projekt Forskargrupp
Laura Carroll Lab
Vi utvecklar och använder bioinformatiska metoder för att övervaka och bekämpa spridningen av bakteriella patogener.
Typ av projekt Forskargrupp
Magnus Evander
Vi forskar på virus som överförs från djur eller myggor. Dessutom utvecklar vi antivirala läkemedel.
Typ av projekt Forskargrupp
Natuschka Lee lab
Vår forskning handlar om relevanta mikrober för vår miljö och hälsa.
Typ av projekt Forskargrupp
Niklas Arnberg Lab
Virusorsakade sjukdomar är ett stort problem för folkhälsa, sjukvård och samhället i stort. Dessvärre saknar sjukvården mediciner mot en stor del a...
Typ av projekt Forskargrupp
Ronnie Berntsson Lab
Forskar om antibiotikaresistensöverföring mellan bakterier
Typ av projekt Forskargrupp
Åsa Gylfe Lab
Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Niklas Arnberg: Hur många coronavirus finns det i världen?

Det nya coronaviruset Sars-coronavirus 2 som inte anpassat sig till människor, är fortfarande ganska farligt.

Jörgen Johansson: Att att tämja farliga bakterier

Kan infektionshämmare påverka listeriabakteriens förmåga att orsaka sjukdom?

Johan Normark: Framåt till forntiden, då antibiotika inte biter

Modern sjukvård förutsätter effektiva antibiotika. Vad händer då om antibiotika inte längre biter?

Antibiotikaresistens - är slaget förlorat?

Professor Fredrik Almqvist, kemi, föreläser på Vetenskapslunch 6 oktober 2016.