"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klinisk medicin

Inom Klinisk medicin bedrivs forskning som syftar till att hitta nya behandlingar, diagnostiska metoder och förebyggande åtgärder mot sjukdomar. Forskningen spänner brett över många ämnen, från graviditet och barn - inklusive de för tidigt födda - till alla organ i den vuxna friska och sjuka kroppen, inklusive psykiatri.

Reportage

Bästa translationella poster till Umeåforskare

Umeåforskare prisad för bästa poster under Kirurgveckan

Tog familjen med sig och åkte på forskningsvistelse till Nya Zeeland

Nina Dahle åkte på en predoc-vistelse till Auckland inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Forskningsvistelse i Sydney gav skjuts åt doktorandprojektet

Ulrika Andersson åkte på en predoc-vistelse till Sydney inom den Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

"Betydelsefulla upptäckter väntar ofta i glappet mellan olika discipliner"

Rickard L Sjöberg rör sig mellan skilda akademiska ämnen men menar att steget mellan dem inte är så långt.

Kliniker och forskare med många järn i elden

Kan bencement med dubbla antibiotikatyper minska infektionsrisken efter operation av höftledsfraktur?

Nyheter

Många tog chansen att fråga om ALS

Hur ärvs ALS? Finns det lovande mediciner? Frågorna var många vid populärvetenskapliga webbinariet om ALS.

Ökad risk för hjärtkärlsjukdom efter covid-19

Den som har varit sjuk i covid-19 löper länge ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom, visar avhandling.

Umeåforskare får anslag och medialt utrymme

Virusforskaren Niklas Arnberg har fått EU-anslag och redaktionell plats för att tala om förkylningsbehandling.

Unika data om risken för hjärt-kärlsjukdom

Umeå universitet har bidragit till resultat om livsstilsfaktorer, baserat på data om 1,5 miljoner personer.

Eris – ny variant av covid-19 nu i Sverige

Den nya covidvarianten är inte värre än tidigare varianter, men fortfarande klokt med vaccin och testning.

Umeåforskare bakom nya riktlinjer för blodtryck

Nya europeiska riktlinjer tas fram mot högt blodtryck, något som kan orsaka hjärtkärlsjukdom och död.

Forskningsprojekt

EMARO-studien
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling och behandling av Compassionfokuserad internetförmedlad TF-KBT för ungdomar med posttraumatisk stress
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 24 oktober 2022 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Abdominell rektusdiastas och främre bukväggsbråck
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 oktober 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skingra oklarhetens dimma – läkares och patienters förståelse av behandlingsbegränsningar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 oktober 2022 till 31 december 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Remission av typ 2-diabetes blir möjligt genom e-hälsa
Tid 31 augusti 2022 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systeminflammatorisk respons vid kolorektal cancer – samspel mellan värd och tumör
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
En robothandske – är det lösningen för att kunna leva ett aktivt liv om handens grepp är svagt efter en plexusskada?
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi i glesbygd
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2022 till 1 juni 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Mårten Werner - leverforskning
Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.
OLIN - Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten
Forskningsverksamhet inom området astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Olov Rolandsson forskargrupp
Forskar på orsaker till diabetes, dess förekomst och uppkomsten av komplikationer till diabetes.
P-TACO studien
Läkemedelsbehandling av psykiatriska symtom ökar bland unga i Sverige samtidigt som fler unga söker för allvarliga symtom från hjärtat. Psykiatrisk...
Forskningsområde: Klinisk medicin
Per Stål-forskargrupp
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Per Zetterströms labb
ALS-forskning
Forskningsområde: Klinisk medicin
Rickard Sjöberg
Ett kirurgiskt ingrepp i hjärnan är alltid en risk för påverkan på hjärnans funktion.
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin, Psykologi
Stefan Marklunds labb
ALS-forskning
Forskningsområde: Klinisk medicin
Thomas Brännströms labb
Vår forskning är inriktad på sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS).
Forskningsområde: Klinisk medicin

Filmade föreläsningar

En tåligare mage – om barns matallergi

Allergiska sjukdomar hos barn börjar ofta med matallergi men växer i hög utsträckning bort. Går det att föreby...

Andas ut, våra lungor mår bra. Eller?

I SCAPIS studeras hjärt- och lunghälsan hos 30 000 personer i Sverige. Vad säger studien om vår lunghälsa?

Hur kan kost och träning förhindra typ 2 diabetes?

Orsaken till diabetes är en kombination av våra gener och vår livsstil.