Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Anställda medarbetare

Florian Schmidt, forskare, forskarassistent

Forskarassistent i tillämpad laserspecktroskopi

Utveckling av laserbaserade tekniker och sensorer, Andningsgasanalys för medicinsk diagnostik, Förbränningsdiagnostik med fokus på biomassa

Karin Fahlquist, universitetsadjunkt

Meriterad lärare.
Undervisar i Medieteknik.
Webbansvarig på Tillämpad fysik och elektronik.

Keni Ren, doktorand

Doktorand i signalbehandling och interaktionsteknik

Markus Broström, universitetslektor

Universitetslektor med forskning och undervisning i energiteknik och termisk processkemi som arbetsområde.

Nils Skoglund, forskare

Min forskning fokuserar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och innefattar analyser med röntgenbaserade metoder, vid universitetet och på synkrotroner.

Per Kvarnbrink, universitetslektor

Studierektor med ansvar för bemanning av kurser samt inköp av materiel till kurser och lärare. Lektor i medieteknik.

Stig Byström, universitetsadjunkt

Huvudområden som jag jobbar inom är Datakommunikation, Analog elektronik och Projektledning.