"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Anställda medarbetare

Agneta Bränberg
Telefon
090-786 67 64

Inom elektronik är mitt fokus på analog elektronik och som högskolepedagogisk utvecklare ligger min profil inom problembaserat lärande. 
Jag meriterades som Excellent lärare vid Umeå Universitet 2015.

Amin Saremi
Anders Rebbling
Telefon
090-786 80 72

Anders Rebbling är universitetslektor i byggteknik och studierektor med bemanningsansvar för bygg-, maskin- och energiteknikutbildningarna vid Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik

Anders Wåhlin
Telefon
090-786 79 11

Jag är docent i medicinsk teknik och forskar på nya hjärnavbildningsmetoder för neurologiska sjukdomar.

Anders Åstrand
Telefon
090-786 98 27
Anjan Rao Puttige

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Anna Strandberg
Telefon
090-786 94 04

Min forskning är inom bioenergi och resursåtervinning. Jag studerar biokol och askor från restströmmar med avseende på vatten- och markapplikationer och återvinning av näringsämnen.

Britt Andersson

Jag forskar inom områdena materialvetenskap, tillämpad fysik och medicinteknik. Undervisar bl a inom maskin- och energiteknik.

Caroline Åström
Charlie Ma
Christer Rönnqvist
Christoffer Boman

Hållbar bioenergi och biomaterial från restströmmar och industriella biprodukter via högtemperaturprocesser.

Davood Khodadad

Teacher and researcher specialized in imaging systems, including optical metrology, industrial and biomedical imaging systems, digital holography, and tomographic methods. 

Edvin Fogelberg
Emil Bergqvist
Emil Thorin
Emma Forsgren
Florian Schmidt

Min forskning fokuserar på utveckling av optiska metoder baserad på laserspektroskopi för tillämpningar inom förbränningsdiagnostik, medicinsk teknik och kemisk avbildning.

Fredrik Häggström
Telefon
090-786 60 09
Gireesh Nair
Johan Haake
Telefon
090-786 71 12
Johan Pålsson
John Berge
Julia Thuresson
Telefon
090-786 79 96
Jörgen Sagerfors
Kailun Feng
Karin Sandström

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Katarzyna Cwik

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Kristina Kunert

Forskningsintressen: Internet of Things (IoT), trådlös tillförlitlig och energieffektiv datakommunikation, autonoma fordon, distribuerad artificiell intelligens (AI) och intelligenta miljöer.

Lars Bygdén
Telefon
090-786 74 56
Leonid Freidovich

Jag är intresserad av att använda analytisk mekanik och matematisk teori för icke-linjära reglersystem till att utveckla nya algoritmer för att designa styrenheter inom robotik och automation.

Li Liu
Telefon
090-786 99 71
E-post
li.liu@umu.se
Linda Pommer

Jag arbetar med undervisning, information och kommunikation på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Jag arbetar även som samordnare på Företagsforskarskolan.

Linnea Nilsson
Malin Ramstedt
Marika Falk
Mark Murphy
Markus Broström

Professor med forskning och undervisning i energiteknik och termisk processkemi som arbetsområde.

Markus Carlborg
Telefon
090-786 80 60
Matias Eriksson

Föreståndare för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Mehrez Hermassi
Nils Lundgren
Nils Skoglund

Min forskning fokuserar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och innefattar analyser med röntgenbaserade metoder, vid universitetet och på synkrotroner.

Ola Ågren
Ole Norberg

Som Lektor i Medieteknik undervisar jag främst på civilingenjörsprogrammet i Interaktionsdesign och den forskning jag bedriver försöker jag att koppla till samma program.

Pengju Liu
Telefon
090-786 94 98
Per Hallberg
Telefon
090-786 80 62

Docent i medicinteknik och Chef för forskningsinfrastrukturen MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus.

Per Holmgren
Per Kvarnbrink

Studierektor med ansvar för bemanning och drift av institutionens kurser. Lektor i medieteknik.

Peter Björk
Petter Holmlund
Telefon
090-786 78 79

Jag jobbar som forskningsingenjör inom Umeå Hydrocephalus Reseach Group. Jag arbetar med forskning inom Medicinsk Teknik, med specifikt fokus på cererbospinalvätskesystemet och hjärnans blodkärl.

Pontus Söderström
Telefon
090-786 67 38

Jag är doktorand i tillämpad fysik och målet med mitt avhandlingsarbete är att utveckla nya metoder inom MRI för att undersöka tidiga tecken på nedsatt kärlfunktion.

Robert Eklund
Robert Sjöblom

......

Siyu Luan
Staffan Grundberg
Telefon
090-786 50 32
Stig Byström

Huvudområden som jag jobbar inom är Datakommunikation, Analog elektronik och Projektledning.

Thomas Mejtoft

Thomas Mejtoft är universitetslektor i Medieteknik och programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design.

Thomas Olofsson

Jag är prefekt på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Tomas Nordström
Telefon
090-786 65 69

I min forskning utvecklar jag möjliggörande teknik för “intelligenta inbyggda system” och hur många sådana system bäst kan samverka för att skapa robusta och effektiva “system av intelligenta system”.

Truong Nguyen
Telefon
090-786 65 28

Truong Nguyen är universitetslektor i energiteknik. Han har mer än 20 års erfarenhet av energiprocess, energiteknik och energisystemanalys.

Ulf Holmgren
Telefon
090-786 77 65
Ulrik Söderström

Jag är lektor i medieteknik, biträdande programansvarig för civilingenjörsprogrammet i interaktion och design och forskare i forskningsgruppen Digital Media Lab.

Vilma Christensen
Weizhuo Lu
Telefon
090-786 62 57

Professor med fokus på hållbar byggd miljö och direktör för Intelligent Human-Buildings Interactions lab (IHBI)

Zonghua Gu

Jag forskar om cyberfysiska system (CPS) - inbyggda system för att använda AI för att styra och reglera maskiner och apparater.