"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Anställda medarbetare

André Baltz
Telefon
090-786 56 26

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Telefon
090-786 92 54

Professor i museologi

Docent i arkeologi med inrikning mot kritiska kulturarvsstudier

Anna Sofia Lundgren
Telefon
090-786 62 64

Professor i etnologi. Forskar om landsbygd; åldrande, hälsa och ensamhet; kvinnors hormonberättelser; grön omställning i norr. 

Anna-Maria Hällgren
Telefon
090-786 64 65

Lektor i konst- och bildvetenskap, verksam vid institutionen för estetiska ämnen samt vid institutionen för kultur- och medievetenskap.

Anne Gustavsson
Telefon
090-786 63 94

Anne är fil. dr i socialantropologi och arbetar som forskare. 

Annie Woube
Telefon
090-786 71 51

Jag är lärare och forskare i etnologi. Genom etnografiska metoder forskar jag om olika former av självförverkligande via motionsidrott med fokus på genuskonstruktioner, jämställdhet och jämlikhet.

Annika Bünz
Telefon
090-786 52 00

Universitetslektor och docent i museologi. Forskar på temat Ekokritisk museipedagogik. Arbetar med kursutveckling och undervisning i "Branschutbildningen för museer och kulturarv" och distanskurser.

Bo Nilsson
Telefon
090-786 99 62

Jag undervisar på Kulturanalysprogrammet (180 hp), Programmet för civilt arbete (180 hp) och forskar bl.a. om landsbygd.

Casper Virkkula
Telefon
090-786 80 04
Catharina Bergman
Telefon
090-786 68 80

Doktorand i litteraturvetenskap. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur bildningsprocesser gestaltas i några samtida svenska arbetarlitterära verk. 

Charlotte Engman
Telefon
090-786 98 63

Forskar om museer, kulturarv och kolonialism. Undervisar i etnografisk metod, mångfaldsarbete och museipedagogik.

Telefon
090-786 74 11

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur normer utmanas och reproduceras inom svensk ståuppkomik. 

Christina Wirén
Telefon
090-786 64 16
Elin Manker
Telefon
090-786 73 78

Jag är biträdande universitetslektor i Konst- och bildvetenskap. Min forskning rör designhistoria och designteori, samt olika aspekter av modernitet från ca 1800 och framåt.

Elin Wallner
Telefon
090-786 73 24
Eric Carlsson
Telefon
090-786 57 94

Eric Carlsson är lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen handlar om deltagande på nätet och övervakningsfrågor.

Erik Edoff
Telefon
090-786 59 66
Erik Lindenius
Telefon
090-786 66 66

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Excellent lärare och mottagare av Umeå studentkårs pedagogiska pris (2019). Producerar podcasten Mediespanarna och pedagogiska bloggen Umanista.

Esa K Marttila
Telefon
090-786 92 91
Eva Holmgren
Telefon
090-786 62 42
Evelina Stenbeck
Helena Pettersson
Telefon
090-786 70 55
Henrik Klingberg
Telefon
090-786 71 17
Jenny Ingridsdotter
Telefon
090-786 63 22

Jenny är fil. dr i etnologi och arbetar som lektor och forskare.

Jenny Lönnroth
Telefon
090-786 71 38

Lektor i etnologi och programansvarig för Kulturanalysprogrammet. Jag undervisar även i normkritiska perspektiv på lärarutbildningen.

Jesper Enbom
Telefon
090-786 95 32
Johan Jarlbrink
Telefon
090-786 55 67
Johanna Arnesson
Telefon
090-786 75 28

Johanna Arnesson är biträdande lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hon forskar om kommunikation i skärningspunkten mellan marknadsföring och politik, med fokus på digitala medier.

Jonas Vågström
Telefon
090-786 52 08
Katarina Båth
Telefon
090-786 71 74
Katarzyna Wolanik Boström
Telefon
090-786 97 02

Jag är docent och lektor i etnologi. Mina forskningsintressen handlar om livsberättelser, yrkes- och organisationskulturer och högutbildade specialisters internationella mobilitet.

Kerstin Engström
Telefon
090-786 61 12

Programansvarig för Journalistprogrammet och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Undervisar i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Kristina Hellman
Telefon
090-786 94 54
Kristina Öhman
Telefon
090-786 94 99
Lena Danielsson
Telefon
090-786 57 85
Louise Almqvist
Telefon
090-786 93 05

Doktorand i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning

Maja Rintala
Telefon
090-786 89 37
Maria Jönsson
Telefon
090-786 55 06

Professor i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning

Maria Löfgren
Telefon
090-786 65 89
Matilda Marshall
Telefon
090-786 55 15

Lektor i etnologi. Forskar om bl.a. matförvaring, kulturella perspektiv på kyla, matkultur och hållbar konsumtion.

Mikaela Wikström
Telefon
090-786 63 59

Jag forskar om medier, journalistik och hållbarhet med en särskild inriktning på mediediskurser som berör den pågående så kallat gröna samhällsomvandlingen i Norrland.

Moa Eriksson Krutrök
Telefon
090-786 80 13

Jag forskar på social medieanvändning i samband med kriser, med fokus på diskurser kring trauma, sorg och resiliens, på bland annat Twitter och TikTok. 

Märit Simonsson
Telefon
090-786 65 36
Olga Zabalueva
Telefon
090-786 73 81
Per Stam
Telefon
090-786 65 26

Docent.

Peter Henning
Telefon
090-786 78 11
Telefon
090-786 59 63

Forskar på medie- och bildetik och bildjournalistik

Richard Pettersson
Telefon
090-786 99 38

Jag är lektor och forskare i museologi, humaniora vid Umeå universitet. Jag är även docent i museologi.

Sara Bäckström
Telefon
090-786 89 40

Doktorand i etnologi som studerar det samtida intresset för att besöka, fotografera, dela bilder av, förmedla, köpa, renovera och flytta till ödehus.

Sofia Pulls
Telefon
090-786 57 97
Susanne Holst
Telefon
090-786 69 79

Jag är universitetslektor i etnologi och studierektor för utbildning på grund- och avnacerad nivå. 

Tim Berndtsson
Telefon
090-786 97 05
Torkel Molin
Telefon
090-786 50 82
Zakayo Kjellström
Telefon
090-786 72 36

Zakayo Kjellström, Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. 
Min avhandling handlar om olaglig nedladdning av akademiska texter.