"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Anställda medarbetare

Alfred Wennemo

Jag är doktorand i Annasara Lenmans grupp. I mina forskningsstudier fokuserar jag på att undersöka rollen av hyaluronan under och efter infektion av Puumalavirus.

Amanda Lappalainen

Jag är doktorand på Institutionen för klinisk mikrobiologi hos Anna Överby. Jag forskar om hur TBE-virus överkommer kroppens försvar och orsakar hjärninflammation.

Anders Johansson

Professor i infektionssjukdomar och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien. Anders forskar inom infektionsepidemiologi för att bättre förstå hur bakterier och virus sprids.

Anders Olofsson
Anders Sjöstedt
Telefon
090-785 11 20

Professor i klinisk mikrobiologi

Överläkare i klinisk mikrobiologi vid Laboratoriemedicin

 

Anna Överby Wernstedt

Professor i immunologi med inriktning mot virala infektioner

Annasara Lenman
Athar Alam
Britta Willman
Carin Årdahl
Clas Ahlm
Telefon
090-785 23 09

Vi studerar sjukdomsmekanismer vid virusinfektionerna sorkfeber och covid-19, för att förstå sjukdomsmekanismer och kunna utveckla framtida behandling.

Constantin Urban
Telefon
090-785 27 02

Jag studerar det medfödda immunsvaret mot mikrobiella patogener med målet att använda kunskaperna till att utveckla nya diagnostikverktyg och antimikrobiella behandlingar.

Dario Conca

Jag är postdoktor i Marta Ballys grupp på Institutionen för klinisk mikrobiologi. Min forskning fokuserar på kinetiken för den tidiga interaktionen mellan SARS-CoV-2 och cellytor.

Dominik Fischer
Elin Hahlin

Doktorand i Niklas Arnbergs grupp. Hennes forskning fokuserar på enteriska virus.

Emelie Backman

Jag forskar om interaktionen mellan det medfödda immunförsvaret och patogena svampar i syrefattiga miljöer. Ett projekt handlar även om neutrofilers roll vid allvarlig COVID-19.

Emma Honkala
Emma Nilsson
Emma Renman
Fernanda Schäfer Hackenhaar
Fouzia Bano

PhD

Staff Scientist 

Department of Clinical Microbiology 

Fredrik Almqvist
Telefon
090-786 69 25

Jag är professor i organisk kemi och min forskargrupp letar nya lösningar för infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. Jag är föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research, UCMR.

Fredrik Elgh
Freja Fagerholm

Freja har en bakgrund som läkare och ekolog, med ett särskilt intresse för Arktis. Hon är doktorand i infektionsepidemiologi i Magnus Evanders grupp vid klinisk mikrobiologi.

Frida Olofsson
Frida Söderlund Sundling
Girish Malagi

Jag är doktorand i Mattias Forsells grupp. Mina doktorandstudier fokuserar på dynamiken hos B-celler efter virusinfektion och vaccination.

Gisa Gerold
Hadrien Gourlé

Jag är postdoktor i Laura Carrolls forskargrupp.

Hanna Jerndal

Hanna Jerndal är läkare och forskar i Anne-Marie Fors Connollys grupp. Hennes arbete fokuserar på komplikationer vid covid-19 i både registerbaserade och kliniska kohortstudier.

Helena Lindgren
Telefon
090-785 87 87
Hudson Pace
Igor Golovlev
Telefon
090-785 18 19
Ingrid Söderbergh
Telefon
090-786 60 24

Jag jobbar som forskningssamordnare på Umeå Centre of Microbial Research, UCMR.

 

Jan Olsson
Jeanette Bröms
Telefon
090-785 11 14

Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap
Docent i medicinsk mikrobiologi

 

Jennie Walker
Telefon
072-216 74 64

Institutionsadministratör på Institutionen för Klinisk mikrobiologi.

Jenny Eliasson
Jenny Gardfjäll
Johan Normark

Jag är kliniker inom infektionssjukdomar och universitetslektor vid universitetet. Min forskning är inom immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.

Johan Rasmuson
Telefon
090-785 23 06

Jag arbetar som läkare vid infektionskliniken och biträdande universitetslektor vid universitetet. Min forskning handlar om Clostridioides difficile infektion, sorkfeber och covid-19.

Johanna Björnstig
Telefon
090-786 54 42
Josefin Blom

Jag är doktorand i Laura Carrolls grupp. Min forskning fokuserar på annotering och klustring av biosyntetiska genkluster från olika mikrobiomer.

Joudy Malla
Julia Wigren Byström
Kjell Eneslätt
Telefon
090-785 46 59
Kristina Lejon
Telefon
090-785 35 76

Professor i Immunologi

Prodekan Medicinska fakulteten

Kristina Thelin

Studieadministratör för fristående kurser, forskarubildningsadministratör, vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. 

Kwon Yongdae
Lars Frängsmyr
Laura Carroll

Biträdande universitetslektor

Lena Lindgren
Telefon
090-785 22 48
Lena Richardt
Telefon
090-786 60 74

HR administratör 

Lifeng Liu
Linnea Vikström

Jag är doktorand i Mattias Forsells forskargrupp på Institutionen för klinisk mikrobiologi. Min forskning fokuserar på det adaptiva immunförsvaret efter infektion och vaccination.

Magnus Evander
Telefon
090-785 17 90

Professor i virologi. Forskar främst på zoonotiska virus och arbetar med att studera hur de smittar och utveckla antivirala medel

Maria Brohlin

Jag forskar om cellterapi/avancerad cellterapi som innebär att celler används för att behandla olika sjukdomstillstånd.

Marie Lindgren
Marie Peters

Marie är doktorand i Anna Överbys grupp. Hennes forskning fokuserar på att identifiera och förstå cellulära proteiners roll i flavivirusets livscykel.

Telefon
070-685 63 54

Jag är senior professor på Institutionen för Klinisk mikrobiologi och leder en nationell multicenterstudie, COLONODE-studien, om prognostiska biomarkörer vid kolorektalcancer.

Marta Bally
Telefon
090-786 89 06

Universitetslektor i virologi

Biträdande föreståndare för Umeå Centre for Microbial Research, UCMR.

Mattias Forsell
Telefon
090-785 32 08

Vi studerar kroppens immunförsvar och hur det reagerar för att skapa skyddande immunitet efter infektion eller vaccination. 

Maud Mutsaers

Doktorand i Olivia Wesula Lwandes grupp. Maud studerar myggors vektorkompetens för olika myggburna sjukdomar, till exempel O’nyong-nyong-virus och Usutu-virus.

Md. Koushikul Islam
Micael Widerström

Micael är universitetslektor i klinisk mikrobiologi och docent och överläkare i infektionssjukdomar. Han är Smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Mikaela Lagerqvist
Moa Wennberg
Mårten Strand
Telefon
090-785 28 99
Nadeem Ullah

Jag är postdoktor i Constantin Urbans grupp. Min forskning fokuserar främst på näringsimmunitet tillämpad av neutrofiler.

Niklas Arnberg
Telefon
090-785 84 40

Virus-värdinteraktioner: betydelse för tropism, terapi och targeting

Nitesh Mistry
Nora Lehotai

Kommunikatör och projektsamordnare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, och kommunikatör vid Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. 

Olga Nagaeva
Telefon
090-785 22 39

Min forskning fokuserar på interaktioner mellan virus-mygga och mygga-värd. Nu har jag en egen forskargrupp och jag brinner för forskning, undervisning och mentorskap.

Pravin Kumar
Roine El-Habta

Jag är biomedicinare och molekylärbiolog. Min forskning är inriktad mot regenerativ medicin, med fokus på stamcellsbiologi. Jag undervisar även inom anatomi och histologi med cellbiologi.

Sanduni Jayakodi
Sarita Nordström
Telefon
072-248 02 68
Sebastian Kalucza
Sofia Erelund
Telefon
072-200 44 64

Studierektor vid Biomedicinsk analytiker programmet

Universitetsadjunkt vid institutionen för klinisk mikrobiologi

 

Sofie Degerman

Universitetslektor i Biomedicinsk Laboratorievetenskap.

Stefanie Willekens
Urban Hellman

Mitt forskningsintresse är hyaluronans metabolism vid inflammation och tillväxt.

Victoria Heldestad
Telefon
072-577 99 04

Universitetslektor i Biomedicinsk laboratorievetenskap

Biträdande prefekt vid institutionen för klinisk mikrobiologi

Ämnesföreträdande inom Biomedicinsk laboratorievetenskap

Vignesh Ramnath

Doktorand i Laura Carroll lab. Min forskning fokuserar på genomisk patogenövervakning, riskbedömning och bioprospektering av bakteriearter.

Viktoria Åkerlund
Vincent Rusanganwa

Vincent Rusanganwa är postdoktor i Magnus Evanders grupp. Hans forskningsintressen är inriktade på kombinationen av hälsosystem och infektionssjukdomars epidemiologi.

Vishnu Raghuram

Jag är postdoc i Laura Carrolls grupp. Min forskning fokuserar på överföring mellan värdar av icke-tyfus Salmonella-arter och rörligheten hos deras associerade antibiotikaresistensgener

 

 

 

 

 

 

Ylva Hedberg Fransson
Telefon
070-623 67 51

Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap

Meriterad lärare och legitimerad biomedicinsk analytiker

Åsa Gylfe
Telefon
090-785 11 26

Jag forskar om att hitta små molekyler som kan utvecklas till nya läkemedel mot infektioner. Specifikt fokuserar jag på molekyler som har effekt på klamydiabakterier.