Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogrammet i industridesign

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2022

Industridesign handlar om att använda sin kreativitet för att lösa problem och ta reda på vad som är möjligt. En industridesigner utvecklar koncept som optimerar funktion och estetik hos produkter, system och tjänster till förmån för användare, industri och samhälle. I skärningspunkten mellan konst, teknik, antropologi, marknadsföring, tillverkning och ekologi formar industridesign vår värld i en skapandeprocess med målet att förbättra levnadsstandard och öka livskvalité.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Kandidatprogrammet i Industridesign (180 hp)

Är du nyfiken på design? Vill du veta vad det innebär att arbeta som industridesigner?

Under utbildningen

Under Kandidatprogrammet i Industridesign (180 hp) arbetar du mycket i projekt, ofta i samarbete med företag, organisationer och myndigheter. Du lär dig hantera olika typer av designutmaningar och utforskar en rad olika produktområden. Allt från digitala lösningar, till medicinska hjälpmedel, till utrustning för hemmet och industrin. Under de olika designprojekten tränar du på att lösa problem och utveckla dina idéer genom skisser, prototyper och modeller, såväl i datorprogram som i verkstäder. Genomgående har du har yrkesverksamma industridesigners som handledare.

Designtekniker

Mellan de större projektarbeten ges fördjupande kurser inom flera olika designtekniker:

  • Skiss- och visualiseringstekniker
  • Form- och färgstudier
  • Modell- och verkstadsteknik
  • Kommunikationsstrategier
  • Digital 3D-modellering (CAD)

En kreativ, internationell miljö

Designhögskolan representerar en unik blandning mellan det lokala och det globala. Till skolan söker sig de främsta designstudenterna från världens alla hörn. Ett tydligt fokus på samarbete genomsyrar samtliga utbildningar och de små klasserna, alla samlade under ett tak, skapar en kreativ, internationell miljö som varje år levererar studentprojekt på hög internationell nivå.

Utbildningens nära samarbete med företag, organisationer och myndigheter gör nyutexaminerade studenter särskilt attraktiva på arbetsmarknaden. Under utbildningen ingår även en tioveckors praktikperiod som ytterligare stärker banden med potentiella arbetsgivare.

Examensevent med globala företag

Under utbildningens avslutande termin skapar studenterna sina examensprojekt som presenteras vid ett stort event, UID Design Talks & Degree Show. Här medverkar studenter från samtliga Designhögskolans program. På plats finns - förutom studenter, släkt och vänner - representanter från en rad multinationella företag och organisationer.

Scanner för miljöval - ett examensprojekt

Felicia Evaldsson utvecklade en scanner för att jämföra produkter i livsmedelsbutiken ur miljösynpunkt.

Programöversikt

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du studera vidare på masternivå. Designhögskolan erbjuder masterutbildningar inom interaktionsdesign, avancerad produktdesign och transportdesign. Andra väljer att inleda sin yrkesbana direkt efter utbildningen. Välkända företag och designbyråer världen över anställer regelbundet studenter med examen från Designhögskolan. En karriär som designer öppnar för att arbeta inom en rad olika fält och du kan specialisera dig i flera riktningar.

Vanliga yrken

• Industridesigner
• Produktutvecklare
• Designstrateg
• Servicedesigner
• Interaktionsdesigner
• UX-designer
• Transportdesigner
• Designforskare

Anmälan och behörighet

Kandidatprogrammet i industridesign, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och godkända arbetsprover och godkänd intervju

Urval

En viktig merit är konstnärlig begåvning och fallenhet för designyrket. Urval sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover samt intervju. Ansök genom att: 1. via www.antagning.se ansöka till programmet. Det gör du 22 januari - 1 mars. 2. skicka in arbetsprover. Uppgifterna till arbetsprover hittar du på http://www.uid.umu.se/sv/utbildning/kandidatprogrammet-i-industridesign/ansoekan/ . Uppgifterna till arbetsprovet läggs ut på programmets hemsida 2 december. Arbetsprovet skall vara hos Designhögskolan senast 2 mars.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 146 250 kr. Total studieavgift: 877 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-K5006

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 1 mars 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Ansökan

Ansökan sker i två steg

Steg 1: Ansök till programmet via: www.antagning.se
Steg 2: Skicka in arbetsprover: Läs mer på Designhögskolans hemsida.

Frågor om ansökan och uppladdning skickas till: adrian.lowander@umu.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Per Sihlén, programansvarig