Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Forskningsprojekt miljö- och naturresurspolitik

Samverkan för skyddad natur i Sápmi
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 november 2018 till 3 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 30 november 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 maj 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
Tid 3 september 2014 till 1 september 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samverkan i fjällen
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 22 augusti 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Friskt vatten: samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 4 november 2013 till 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Future Forests
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokala naturvårdssatsningen - fem utvärderingar under tio år
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt