Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Immunologi, inflammation och vaccin

Kroppens immunförsvar och inflammatoriska processer skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen.

I Umeå bedrivs framgångsrik och patientnära immunologisk forskning. Den grundläggande forskningen fokuserar på cellulära och molekylära mekanismer vilka bidrar till immuncellsaktivering vid infektion, samt hur immunförsvaret kan orsaka autoimmunitet. Den tillämpade forskningen fokuserar på utvecklig av biologiska läkemedel mot virusinfektioner samt vaccinforskning.

Porträtt och reportage

Studerar samspelet mellan värdcell och smittämne

Barbara Sixt forskar om hur människans celler kan hantera sjukdomsframkallande bakterier.

Forskar kring immunförsvarets reaktion på covid-19

Mattias Forsell och hans kollegor har startat en biobank - där följs de som diagnostiserats med covid-19.

Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg

Yaowen Wu har utvecklat nya kemiska verktyg såsom proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik.

Forskargrupper

Andrea Puhar lab
Vi studerar inflammationer orsakade av infektioner.
Typ av projekt Forskargrupp
Barbara Sixt lab
Min grupp forskar om cell-autonom immunitet.
Typ av projekt Forskargrupp
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Typ av projekt Forskargrupp
Clas Ahlm
Typ av projekt Forskargrupp
Constantin Urban
Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.
Typ av projekt Forskargrupp
Fredrik Elgh Lab
Gruppens forskning handlar om herpesvirus och dess roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Trygg Lab
text
Typ av projekt Forskargrupp
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.
Typ av projekt Forskargrupp
Kristina Lejon
Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes
Typ av projekt Forskargrupp
Lena Svensson Lab
Vår forskargrupp är intresserad av hur man förstår hur integriner regleras och återanvänds.
Typ av projekt Forskargrupp
Maria Fällman Lab
Gruppen forskar om molekylära mekanismer involverade i bakteriell uthållighet i värdvävnad.
Typ av projekt Forskargrupp
Mattias Forsell Lab
Vi karakteriserar hur humana B-celler i cirkulation och vävnader påverkas av underliggande sjukdom.
Typ av projekt Forskargrupp
Nelson Gekara Lab
Vi studerar de mekanismer genom vilka immunsystemet regleras och effekterna av sådana mekanismer på sjukdom.
Typ av projekt Forskargrupp
Sun Nyunt Wai Lab
Klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Typ av projekt Forskargrupp
Teresa Frisan Lab
Vi forskar om bakteriella genotoxiners roll vid modulering av homeostas i slemhinnan.
Typ av projekt Forskargrupp
Thomas Boréns forskargrupp
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Typ av projekt Forskargrupp
Tor Ny Lab
Vår grupp ägnar sig åt translationsforskning. För närvarande arbetar vi främst med plasminogenens roll i sårläkning.
Typ av projekt Forskargrupp
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Vi forskar om streptokock-IgG-nedbrytande proteaser: viktiga virulensfaktorer och bioteknologiska verktyg.
Typ av projekt Forskargrupp
Ulrika Westerlind Lab
text
Typ av projekt Forskargrupp
Ya-Fang Mei Lab
Vår grupp studerar nya onkolytiska adenovirus 11p-vektorer vid behandling av humana solida tumörer.
Typ av projekt Forskargrupp
Yaowen Wu
Undersöker med kemiska och kemo-optogenetiska metoder autofagi och membrantrafik reglerad av GTPaser.
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Det ska inte bli som man tänkt sig

Forskning om streptokocker upptäckte ett nytt enzym som klipper antikroppar, vilket ledde till nya läkemedel.

Vad säger antikroppstest om vårt immunförsvar?

Antikroppar är protein som bildas mot främmande ämnen som virus, och kan skräddarsys mot nya infektioner.

Framåt till forntiden, då antibiotika inte biter

Modern sjukvård förutsätter effektiva antibiotika. Vad händer då om antibiotika inte längre biter?