"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Immunologi, inflammation och vaccin

Kroppens immunförsvar och inflammatoriska processer skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen.

I Umeå bedrivs framgångsrik och patientnära immunologisk forskning. Den grundläggande forskningen fokuserar på cellulära och molekylära mekanismer vilka bidrar till immuncellsaktivering vid infektion, samt hur immunförsvaret kan orsaka autoimmunitet. Den tillämpade forskningen fokuserar på utvecklig av biologiska läkemedel mot virusinfektioner samt vaccinforskning.

Porträtt och reportage

Studerar samspelet mellan värdcell och smittämne

Barbara Sixt forskar om hur människans celler kan hantera sjukdomsframkallande bakterier.

Forskar kring immunförsvarets reaktion på covid-19

Mattias Forsell och hans kollegor har startat en biobank - där följs de som diagnostiserats med covid-19.

Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg

Yaowen Wu har utvecklat nya kemiska verktyg såsom proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik.

Forskargrupper

Andrea Puhar lab
Vi studerar inflammationer orsakade av infektioner.
Typ av projekt Forskargrupp
Barbara Sixt lab
Min grupp forskar om cell-autonom immunitet.
Typ av projekt Forskargrupp
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Typ av projekt Forskargrupp
Clas Ahlm Lab
Vi studerar sjukdomsmekanismer vid två allvarliga virusinfektioner, sorkfeber och covid-19, för att förstå sjukdomsmekanismer och kunna utveckla...
Typ av projekt Forskargrupp
Constantin Urban
Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.
Typ av projekt Forskargrupp
Forskning om Covid-19
Vid institutionen för klinisk mikrobiologi pågår flera kliniska forskningsstudier om covid-19. Forskningen är inriktad på sjukdomsmekanismer och...
Typ av projekt Forskarnätverk
Fredrik Elgh Lab
Gruppens forskning handlar om herpesvirus och dess roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom.
Typ av projekt Forskargrupp
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Trygg - Chemometrics Lab
Avancerade dataanalysmetoder är på väg att bli ett kärnelement i modern datadriven life science-forskning. Vår forskning fokuserar på data från...
Typ av projekt Forskargrupp
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.
Typ av projekt Forskargrupp
Kemal Avican Lab
Vi använder ett experimentellt systembiologiskt tillvägagångssätt för att studera mikrobiella infektioner.
Typ av projekt Forskargrupp
Kristina Lejon
Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes
Typ av projekt Forskargrupp
Lena Svensson Lab
Vår forskargrupp är intresserad av hur man förstår hur integriner regleras och återanvänds.
Typ av projekt Forskargrupp
Maria Fällman Lab
Vår forskning syftar till att förstå molekylära mekanismer bakom bakteriers förmåga att anpassa sig till olika miljöer. De olika och komplexa vägar...
Typ av projekt Forskargrupp
Marie-Louise Hammarström Lab
Vår grupp forskar om tjock- och ändtarmscancer och biomarkörer för prognos.
Typ av projekt Forskargrupp
Mattias Forsell Lab
Mattias Forsell
Typ av projekt Forskargrupp
Sun Nyunt Wai Lab
Vi vill klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Typ av projekt Forskargrupp
Teresa Frisan Lab
Vi forskar om bakteriella genotoxiners roll vid modulering av homeostas i slemhinnan.
Typ av projekt Forskargrupp
Thomas Borén lab
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Typ av projekt Forskargrupp
Tor Ny Lab
Vår grupp ägnar sig åt translationsforskning. För närvarande arbetar vi främst med plasminogenens roll i sårläkning.
Typ av projekt Forskargrupp
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Vi forskar om streptokock-IgG-nedbrytande proteaser: viktiga virulensfaktorer och bioteknologiska verktyg.
Typ av projekt Forskargrupp
Ya-Fang Mei Lab
Vår grupp studerar nya onkolytiska adenovirus 11p-vektorer vid behandling av humana solida tumörer.
Typ av projekt Forskargrupp
Yaowen Wu
Undersöker med kemiska och kemo-optogenetiska metoder autofagi och membrantrafik reglerad av GTPaser.
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Ulrich von Pawel-Rammingen: Det ska inte bli som man tänkt sig

Forskning om streptokocker upptäckte ett nytt enzym som klipper antikroppar, vilket ledde till nya läkemedel.

Mattias Forsell: Vad säger antikroppstest om vårt immunförsvar?

Antikroppar är protein som bildas mot främmande ämnen som virus, och kan skräddarsys mot nya infektioner.

Johan Normark: Framåt till forntiden, då antibiotika inte biter

Modern sjukvård förutsätter effektiva antibiotika. Vad händer då om antibiotika inte längre biter?