Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Här hittar du personal vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Anställda medarbetare

Agnes Bergbom
Telefon
090-786 54 28
Agneta Malmedal
Telefon
090-786 58 08
Alex Örtegren
Telefon
090-786 74 72

Doktorand vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. I min forskning undersöker jag lärarutbildning, digitala teknologier och medborgarskap.

Anders Bek
Telefon
090-786 66 27

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. Excellent lärare vid Umeå universitet. Arbetar främst med undervisning och pedagogisk utveckling.

Anders Råde
Telefon
090-786 76 09
Anders D. Olofsson
Telefon
090-786 78 09

Professor med inriktning mot lärande och digitala teknologier på Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap och gästprofessor på Mittuniversitetet. 

Andreas Funk
Telefon
090-786 65 02
Andreas Olsson
Telefon
090-786 71 33

Jag arbetar främst med fristående kurser inom området it och lärande.

Anna Lindqvist
Telefon
090-786 60 20

Biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, universitetslektor Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Anna Norberg
Telefon
090-786 67 55
Anna Olausson
Telefon
090-786 60 84
Anna Ottensten
Telefon
090-786 74 71
Anna Pallin
Telefon
090-786 73 95
Anneli Nielsen
Telefon
090-786 68 60
Annica Brännlund
Telefon
090-786 95 18
Annica Ceder
Telefon
090-786 69 94
Annika Manni
Telefon
090-786 80 51
Annika Nilsson
Telefon
090-786 70 14
Berith Östlund
Telefon
090-786 96 76
Bert Jonsson
Telefon
090-786 76 12
Björn Sigurdsson
Telefon
090-786 95 25
Camilla Hällgren
Telefon
090-786 71 44

Jag arbetar som docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Carina Granberg
Telefon
090-786 98 92
Carina Hjelmer
Telefon
090-786 71 66

Docent i pedagogiskt arbete, och ”excellent lärare” vid Umeå universitet. Forskningen är främst inriktad på demokrati, kön, klass och etnicitet i förskola och skola.

Charlotta Jarl
Telefon
090-786 61 23
Christina Orädd
Telefon
090-786 69 09
Christina Sander Nordin
Telefon
090-786 97 88

Administrerar fristående kurser och de programkurser inom syv och spec som TUV är kursansvarig för, samt även examensarbetet inom VAL/ULV.

Christina Wikström
Telefon
090-786 55 70

Docent i Beteendevetenskapliga mätningar, biträdande prefekt med ansvar för forsknings- och forskarutbildningsfrågor.

Christine Lindström
Telefon
090-786 65 03
Ebba Gullberg
Telefon
090-786 63 72
Erika Bergvall
Telefon
090-786 52 59
Erika Ögren
Telefon
090-786 56 73
Ewa Rolfsman
Gudrun Svedberg
Telefon
090-786 96 75

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Gunnar Wästle
Telefon
090-786 95 23

Mobil 070 257 257 6

Hanna Eklöf
Telefon
090-786 78 51
Hanna Vretblom
Telefon
090-786 70 89

Doktorand inom pedagogiskt arbete. Min forskning fokuserar på förskolans specialpedagogiska dokumentationsprocesser.

Helen Stiegler
Telefon
090-786 67 66
Helena Karlsson
Telefon
090-786 69 43
Helena Rosqvist
Telefon
090-786 50 35
Håkan Monten
Telefon
090-786 63 73
Ingela Bergstén
Telefon
090-786 59 70
Inger Erixon Arreman
Telefon
090-786 64 70

Forskning i områdena lärarutbildning och skola med policy- och genusperspektiv.

Jakob Jakobsson
Telefon
090-786 62 18
Jenny Lindberg
Telefon
090-786 62 13
Joakim Lindgren
Telefon
090-786 64 47
Jonathan Wedman
Telefon
090-786 55 27

Forskare i beteendevetenskapliga mätningar, med särskilt fokus på provkonstruktion, storskaliga mätningar, bedömning i skolan och rättssäker examination.

Jonna Linde
Telefon
090-786 88 38
Karin Sporre
Telefon
090-786 64 58

Professor i pedagogiskt arbete. Forskningen inriktas mot etik, existentiella frågor och utbildning. 

Kenneth Ekström
Telefon
090-786 66 07

Jag arbetar som forskare och webbredaktör vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Huvudsakligt forskningsområde är förskolans pedagogiska verksamhet. 

Lars O. Häll
Telefon
090-786 51 87

Jag arbetar med frågor om relationer mellan lärande, undervisning och informationsteknologi.

Leif Marklund
Telefon
090-786 74 83
Lena Konradsson
Telefon
090-786 77 96
Linda Rönnberg
Telefon
090-786 65 13

Professor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt deltidsanknuten till Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik, policy och utvärdering/granskning

Lisbeth Lundahl
Telefon
090-786 69 20

Professor i pedagogiskt arbete samt gästprofessor vid Åbo Universitet. Forskningen är främst inriktad på utbildningspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv.

Luis Cobian
Telefon
090-786 64 43

Systemansvarig

Magnus Fjellström
Telefon
090-786 64 69
Malin Benerdal
Telefon
090-786 57 80
Margaretha Jonsson
Telefon
090-786 90 80
Maria Ericsson
Telefon
090-786 62 15
Maria Forsgren Hellberg
Telefon
090-786 57 91
Maria Johansson
Telefon
090-786 62 14
Maria Lindahl
Telefon
090-786 57 15
Maria Papakosma
Telefon
090-786 54 53

Jag är doktorand vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Fokus för min forskning är interkulturalitet och mångfald i förskolan.

Maria Rönnlund
Telefon
090-786 58 61

Professor i Pedagogiskt arbete. Forskningsledare för RECEUM, en miljö där forskning och utbildning med koppling till förskola och fritidshem står i centrum. 

Maria Söderholm
Telefon
090-786 57 68
Marie Wenger
Telefon
090-786 73 83
Mathias Olsson
Telefon
090-786 53 40
Mattias Höglund
Telefon
090-786 77 07
Michael Lindblad
Telefon
090-786 65 05

Forskare och lärare på Studie- och yrkesvägledarutbildningen. Forskar med inriktning på ungas övergångar och karriärutveckling. Aktuella forskningsprojekt - se nedan.

 

Michael Nordvall
Telefon
090-786 58 71

Arbetar som provutvecklare på Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Wikipedian.

Mikael Hägglund
Telefon
090-786 91 18
Morgan Thorsell
Telefon
090-786 61 46
Nafsika Alexiadou
Telefon
090-786 65 06

Professor i pedagogiskt arbete på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Forskningen är inriktad på utbildningspolicy och i jämförande studier.

Patric Åström
Telefon
090-786 71 84
Peder Öberg
Telefon
090-786 57 78
Per-Erik Lyrén
Telefon
090-786 50 83
Per-Åke Rosvall
Telefon
090-786 56 00
Peter Vinnervik
Telefon
090-786 60 48

Adjunkt med inriktning mot skolans digitalisering

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknikämnet.

Pia Almarlind
Telefon
090-786 77 27

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik. Tjänstledig från tjänst som provutvecklare för de nationella proven i naturvetenskap. 

Pär Segerbrant
Telefon
090-786 93 91
Ragnar Haake
Telefon
090-786 55 68
Ron Mahieu
Telefon
090-786 70 06

Jag arbetar som lektor vid TUV, främst inom olika lärarutbildningsprogram och SYV-programmet. Mina forskningsintressen är, bland annat, policy och kopplingen mellan utbildning och arbetslivet.

Sara Carlbaum
Telefon
090-786 67 83
Siv Johansson
Telefon
090-786 60 67
Sofia Hansson
Telefon
090-786 55 63
Sofie Areljung
Telefon
090-786 56 18

Lektor i pedagogiskt arbete. Forskar om naturvetenskapsundervisning och estetiska uttryck i förskola och lågstadiet. Koordinator för forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området. 

Susanne Yttergren
Telefon
090-786 57 28
Timo Hellström
Telefon
090-786 66 59
Tobias Lundberg
Telefon
090-786 62 17
Tony Qwillbard
Telefon
090-786 78 73
Åsa Burman Björk
Telefon
090-786 93 75