"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för datavetenskap

Anställda medarbetare

Adam Dahlgren Lindström

Doktorand inom multimodal maskininlärning med fokus på språkförståelse.

Alexandre Bartel

Jag är professor och forskar inom programvaruteknik och datasäkerhet. Jag sitter även i ledningsgruppen för WASP Software, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Software. 

Ali Rahmanian
Telefon
090-786 61 97

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Ana Paiva
Anders Backman
Andrea Aler Tubella
Telefon
090-786 67 62

Forskningsintressen: logik, matematiska grunder för datavetenskap, ansvarsfull AI-utveckling.
Konkreta verktyg för att förklara, granska och utveckla intelligenta system på ett ansvarsfullt sätt.

Jag studerar sätt för artificiella intelligenta system att förstå mänskligt beteende för att förbättra strategiskt beslutsfattande i deras interaktioner med människor.

Andreas Theodorou
Telefon
090-786 67 97

Min forskning är inriktad på ansvarsfull artificiell intelligens - etiska och sociala värden.

Anna Jonsson

Jag forskar om hur formella språk (såsom programmeringsspråk) kan användas för att modellera naturligt språk. Mitt fokus ligger på grafgrammatiker och trädautomater.

Anne-Lie Persson
Telefon
090-786 61 30

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och forskar om multimodal dataanalys motiverad av kontextuell reklam.

 

Arka Ghosh
Artur Lugmayr
Arvid Horned

Doktorand inom Responsible AI, med fokus på AI och ångest.

Aso Bozorgpanah

I am a WASP Ph.D. student and a member of "NAUSICA: PrivAcy-AWare traNSparent deCIsions" group. I am working on Explainable AI, data privacy, and machine learning.

Atakan Aral
Bodil Formark
Telefon
090-786 66 49
Telefon
090-786 63 30

Ekonomisamordnare

WASP-HS – The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (wasp-hs.org)

Telefon
090-786 57 59

Please contact me only using my email address at the Computer Science department: spock@cs.umu.se

Cem Okulmus
Cezara Pastrav
Christian Kammler
Telefon
090-786 52 45

Jag är doktorand i den tvärvetenskapliga forskargruppen Socialt medveten AI som arbetar med de sociala aspekterna av AI. Jag fokuserar på sociala simuleringar.

Cristian Klein
Daniela Goretti
Daniella Holmgren
Diego Calvanese
Telefon
090-786 62 00

Wallenberg gästprofessor och världsledande expert inom artificiell intelligens för datahantering. EurAI Fellow 2015, ACM Fellow 2019. Erhöll AAAI Classic Paper Award 2021.

Disi Lin
Divya Baura
Eddie Wadbro
Telefon
090-786 68 38
Ellinor Hansson
Telefon
090-786 96 90

I work as a study administrator at the Department of Computer Science

Emma Jernelo
Ennie Boberg
Telefon
090-786 80 70
Eren Yildiz
Erik Elmroth

Forskar inom autonoma distribuerade system, cloud och edge computing.  Ledamot i Executive Commitee för The Wallenberg AI, Autonomous Systems & Software Program (WASP) och eSSENCEs programberedning.

Eunil Seo

Mina specifika intressen är relaterade till data, tjänster och människors anslutning med hjälp av ML och molnteknik.

Faiza Tahir
Frank Dignum
Telefon
090-786 91 01

Jag är professor och leder en forskargrupp inom fältet socialt medveten AI. Vi utvecklar modeller som kan ge insikter om hur samhället kan reagera på politiska förändringar eller naturkatastrofer.

Frank Drewes
Telefon
090-786 97 90

Forskar om multimodal analys av mediainnehåll. Ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Studierektor och examinator forskarutb. i datavetenskap.

Fredrik Georgsson

Kvalitetsutvecklare. Sitter också i styrelsen för SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs).

Gustav Grund Pihlgren

Postdoktor inom Explainable AI med intriktning mot bildanalys.

Hanna Nordin

Kommunikatör för forskningsprogrammet The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS)

Hannah Devinney

Genus och språkteknologi. Jag forskar om metoder för minkning av algoritmiska skadar som är orsakade av fördomar på språkdata. Mina pronomen är hen/hen på svenska.

Helena Lindgren
Telefon
090-786 77 73

Forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Helena Smith
Telefon
090-786 98 51
Henrik Björklund
Telefon
090-786 97 89

Jag arbetar med forskning om skadliga beteenden hos modeller för naturliga språk, som till exempel ChatGPT, samt med grundforskning om formella språk.

Jan Erik Moström

Lärare, studierektor, lite forskning om Datavetenskapen didaktik, mer info på people.cs.umu.se/jem/

Jingwen Cai
Johan Eliasson
Telefon
090-786 69 45

Undervisar i grundläggande programmering, datastrukturer och algoritmer, objektorienterad programmering samt utveckling av mobila applikationer. Arbetsplatsombud för SACO

Johan Tordsson
Johanna Björklund
Telefon
090-786 79 27

Jag arbetar med grundforskning inom formella språk och maskininlärning samt tillämpad forskning inom semantisk analys av multimodal data.

Jonny Pettersson
Juan Carlos Nieves Sanchez
Telefon
090-786 61 25

Docent inom teoretiska grunder för artificiell intelligens (AI). Biträdande programansvarig för Masterprogrammet i AI. 

 

Jag är doktorand i gruppen Responsible Artificial Intelligence. Jag har erfarenhet av kunskapsrepresentation och resonemang inom AI.

Kaan Kilic
Kai-Florian Richter
Telefon
090-786 68 31

forskar om kognitiva aspekter av MDI, undervisar kognitionsvetenskap; leder Spatial Cognitive Engineering gruppen; biträdande prefekt och studierektor för forskarutbildning

Kary Främling

Jag är professor i datavetenskap med inriktning mot dataanalys och maskininlärning. Ledare för Explainable AI-gruppen.
WASP-professor (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) 

Kevalin Rojroung
Khanh-Tung Tran
Lars Karlsson
Telefon
090-786 70 24

Jag är biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning och lärarrekrytering. Jag undervisar på alla nivåer och forskar om effektiva parallella algoritmer.

Lena Palmquist
Telefon
090-786 55 65

Jag arbetar huvudsakligen som programvägledare för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design. Jag ansvarar också  för bokinköp.

Lena Strobl
Lenita Lindblom
Telefon
090-786 74 70

Arbetstränar för tillfället. Anställd 50% som ekonomiadministratör.

Lennart Edblom

EU-expert, ger stöd vid H2020 och HE-ansökningar. Administrativ projektledare.

Lennart Steinvall
Telefon
090-786 54 81

Ny som Studiesamordnare/Studievägledare och ska ha hand om Kandidatprogrammet i Datavetenskap, Master i CS och AI samt fria kurser. Även Undervisning med föreläsningar, handledning och uppgifter.

Lidia Kidane
Lili Jiang
Telefon
090-786 58 27

Forskargrupp för Deep Data Mining. Arbetar med textförståelse, maskininlärningsbaserat integritetsskydd, informationshämtning, AI-Trovärdighet. https://people.cs.umu.se/ljiang/

Lina Persson
Telefon
090-786 75 41

Administratör för WASP-HS – The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society

Linnéa Andersson
Loïs Vanhée
Telefon
090-786 57 83

Undervisning och forskning inom etisk och ansvarsfull AI, ångestkänslig planering, samhällssimulering i krissituation samt ansvarsfull designpedagogik.

Maarten Jensen

Jag är doktorand på Institution för datavetenskap och i forskargruppen "Socially aware AI". Gruppen är interdisciplinär och fokuserar på sociala aspekter av AI, använt i tex. sociala simulationer.

Madeleine Blusi

Forskar om artificiell intelligens inom vård och omsorg, inriktning personanpassning, delaktighet och metoder för co-creation.

Maitreyee Maitreyee
Mariam Taha
Marie Nordström
Telefon
090-786 77 08

Forskar inom Datavetenskaplig didaktik (Computer Science Education, CSE). 

Undervisar i programmering och är programstudievägledare för Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap.

Martin Berggren

Beräkningsteknik, i synnerhet designoptimering, kombinationen av datasimuleringar och numerisk optimering. Syftet är att optimera prestanda hos, t.ex., antenner, mikrovågskomponenter och högtalare.

Martin Berglund

Forskar i fundamentala algoritmer, automatateori, och maskininlärningens teori. Undervisar inom alla dessa ämnen.

Mattias Brännström
Mattias Åsander

Systemingenjör, Linux/Windows drift

Michael Minock

Forskning: Naturliga språkgränssnitt, kunskapsrepresentation och databaser.
Undervisning: Databaser, AI, logik, Python, algoritmer, handledning.

 

Mikael Lindbäck
Telefon
090-786 54 40
Mikael Rännar
Telefon
090-786 71 75
Minal Patil
Monica Sörman
Telefon
090-786 50 14
Monowar Bhuyan
Telefon
090-786 67 05

Jag är biträdande universitetslektor, anställd inom WASP, en av gruppledarna inom Autonomous Distributed Systems Lab, https://cloudresearch.org/.

Niclas Börlin
Telefon
090-786 68 32
Nina Khairova
Ola Ringdahl
Telefon
090-786 57 22

Forskning fokuserar på robotik inom jord- och skogsbruk: nya algoritmer för AI, algoritmer för maskininlärning (ML) och mjukvaruarkitekturer.
Programansvarig för Mastersprogrammet i AI och undervisar.

Oscar Kamf
Paolo Bientinesi
Telefon
072-085 61 80

Jag är professor i datavetenskap med inriktning mot högprestandaberäkningar. 

Patrik Eklund

 Jag är professor i datalogi med bakgrund i matematik (algebra, logik, topologi).

Paul Townend
Telefon
090-786 61 38

Koordinator för EU COGNIT och medförvaltare för WARA-Ops. Medlem av WASP Graduate School Management group. Intressen: Energieffektivitet, Cloud & Edge, Datacenter, Beslutsstöd, Pålitlighet.

Per-Olov Östberg
Telefon
090-786 77 09

Jag är en av forskningsledarna i the Autonomous Distributed Systems Lab, en forskningsmiljö fokuserad på resurshantering för storskaliga distribuerade IKT-system.

Petter Ericson

Postdoktor i gruppen för Responsible AI, med inriktning på grafproblem och formella grammatiker för strukturerad data, och starkt intresse för etik, musik och samhälle.

René Mellema

Jag ingår i forskargruppen Socially Aware AI där jag arbetar med formaliseringar för sociala begrepp. Mitt nuvarande fokus ligger på användning av normer i social simulering.

Robert Carlsson
Roman Iakymchuk
Telefon
090-786 75 42

I conduct research on numerically reliable and sustainable algorithmic solutions and their application. I teach scientific computing, parallel programming, and optimization

Sabine Houy
Sargam Gupta

I am a WASP PhD student of the NAUSICA: PrivAcy AWare transparent decisions group.

Somayeh Jafaritazehjani
Stefan Johansson
Telefon
090-786 56 34

Forskare på institutionen för datavetenskap och Curiosum science center.
Programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap.

Sudipta Paul
Suna Bensch
Telefon
090-786 65 48

Jag är universitetslektor och utvecklar beräkningsmetoder för bearbetning av verbal och icke-verbal kommunikation och tillämpar dessa inom social robotik och naturlig språkbehandling.

Tatyana Sarayeva
Telefon
090-786 73 45

Samordnare av WASP-HS och forskargruppen Responsible Artificial Intelligence.

Thomas Hellström
Telefon
090-786 77 59

Jag forskar om robotar och artificiell intelligens vid Umeå universitet. 

 

Timotheus Kampik

Jag forskar om socialt intelligenta system.

Tomas Forsman

Systemingenjör, serverdrift, Linux

Tommy Löfstedt

Docent och universitetslektor i datavetenskap. Forskar i maskininlärning och datorseende, ofta med tillämpningar inom medicinsk bildanalys eller livsvetenskaperna.

Tor Viktorsson
Veronica Pålsson
Vicenc Torra
Telefon
090-786 59 48

Jag jobbar med artificiell intelligens. De forskningsämnena som jag fokuserar på inkluderar dataskydd, approximate reasoning och beslutsfattande.   

Victoria Skeidsvoll
Telefon
090-786 75 20

Strategiskt och operativt kommunikationsarbete vid min institution och TAIGA, Centrum för transdisciplinär AI. Har du frågor om våra AI-forskare eller våra forskare vid WASP kan du även kontakta mig.

Virginia Dignum

Jag är professor i Responsible Artificial Intelligence och programdirektör för WASP-HS (Humanities and Society). 

William Wellén
Xuan-Son Vu
Telefon
090-786 74 52

Forskningsintressen: pålitlig ML/DL, grafinlärning i NLP/multimodal data. Medförfattare till olika neurala modeller-t.ex. ppRNN (snabbare version av RNN), MGTN (modulär), SGTN (sekretessförhållande).

Zahoor Ul Islam
Telefon
090-786 67 15

Jag är doktorand inom ansvarsfull artificiell intelligens.

Zahra Kharaghani

Postdoctoral Fellow at the Department of Computing Science, working on incremental federated machine learning.