"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Anställda medarbetare

Anders Berg
Telefon
090-786 99 74
Anders Hofverberg
Telefon
090-786 79 17

Jag är biträdande lektor och mina främsta forskningsintressen är elevers motivation och naturvetenskapens didaktik. I min nuvarande tjänst har jag även ett fokus på högskolepedagogik.

Anna Loden

Efter 25 år som gymnasielärare forskar jag nu om hur elever söker naturvetenskaplig information online, med fokus på digitala färdigheter, AI-verktyg som ChatGPT och att förbättra sökstrategier.

 

 

Anna Ida Säfström
Telefon
090-786 65 17

Lektor i matematikdidaktik. Forskar om relationen mellan undervisning och lärande i matematik från förskola till gymnasienivå.

Anneli Dyrvold

Lektor i matematikdidaktik. Forskar om ämnesspråk i matematik; om digitala läromedel men även t ex om användande av olika språkliga resurser för att erbjuda mening. Undervisar på lärarprogrammen.

Jag är doktorand inom naturvetenskapernas didaktik.

Specifikt fokuserar min forskning på kommunikationens betydelse för elevers meningsskapande och motivation.

 

Björn Palmberg
Telefon
090-786 58 24

Forskar om 1) formativ bedömnings effekter på elevers motivation och 2) hur elevers problemlösningsprocess i matematik kan stödjas på ett bra sätt.

Carina Widebo
Telefon
090-786 59 20

Undervisar lärare/studenter i matematik samt NO-ämnenas didaktiska delar. Undervisar i kurser som handlar om bedömning och lärande.

 

 

Catarina Andersson
Telefon
090-786 80 48

Undervisning inom lärarutbildning och forskning om Bedömning för Lärande, dess genomförande och effekter på elevers kunskaper och motivation. 

Christina Ottander
Telefon
090-786 71 24

Jag är professor i naturvetenskapens didaktik och FD i växtfysiologi. Jag arbetar med forskning, praktikutveckling och undervisning samt är ordförande i Lärarhögskolans forskningskommitté.

Daniel Bergner
Telefon
090-786 61 10

Undervisar på lärarutbildningen.

Erika Boström
Telefon
090-786 73 70
Eva Knekta
Telefon
090-786 67 26

Jag är universitetslektor och forskar på frågor kopplat till naturvetenskaplig utbildning, medborgarbildning och en hållbar samhällsförändring.

Ewa Bergqvist
Telefon
090-786 94 76

Docent i matematikdidaktik med forskningsintresse kring språk, kommunikation och resonemang i matematikundervisning. Prefekt vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Frithjof Theens
Telefon
090-786 80 05

Universitetslektor på NMD med undervisning inom lärarutbildningen, även universitetets representant för Teknikåttan och medarbetare på Curiosum.

Helena Näs
Telefon
090-786 95 58

Lärare och forskare med fokus på grundskolans tidigare år. Undervisar i biologi, kemi och utomhuspedagogik. Forskningssamarbetar med skolor och med lärarstudenter. 

Helena Vennberg
Telefon
090-786 64 61
Helena Westman
Telefon
090-786 79 14

Arbetar som institutionsadministratör på NMD.

Ingela Andersson
Telefon
090-786 67 79
Jenny Hellgren
Telefon
090-786 95 92

Forskare och lärare i naturvetenskapsdidaktik med fokus på motivation, vetenskapligt skrivande och att naturvetenskaplig utbildning ska vara tillgänglig och meningsfull för alla.

Jillian Adler
Johanna Lönngren
Telefon
090-786 97 69

Docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med fokus på lärande för hållbar utveckling och känslor i ingenjörsutbildningar.

Jonas Wikström
Telefon
090-786 73 25

Arbetar som studierektor på NMD, undervisar i lärarprogrammen och är programrådsordf för grundlärarprogrammen för fritidshem, F-3 och åk 4-6.

Karolina Broman
Telefon
090-786 95 81

Vicedekan med ansvar för utbildning och utbildningssamverkan samt ordförande för Utbildningskommittén vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Docent i kemididaktik och excellent lärare.

Karoline Holmgren
Telefon
090-786 57 43

Jag är doktorand och studerar vad som påverkar elevers matematiksvårigheter på gymnasiets yrkesprogram.

Katerina Günter

Som postdoktor forskar jag om studenters och universitetslärarens identitetsarbete, emotionell positionering och in-/exkludering ur ett feministiskt och kritiskt perspektiv.

Kerstin Larsson
Telefon
090-786 72 74

Jag är adjunkt och undervisar på kurser i lärarutbildningen, främst på kurser mot åk 4-6 och till stor del mattekurser. 

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot matematikdidaktik

Lina Varg
Telefon
090-786 59 00

Jag jobbar som doktorand inom naturvetenskaplig didaktik med inriktning mot åk. 4-6 och övergången till åk. 7-9. För tillfället deltar jag även i EU-projektet MULTIPLIERS. 

Lisa Klingstedt
Lotta Vingsle
Telefon
090-786 80 50

Jag arbetar med undervisning och forskning inom utbildningsvetenskap och mina huvudsakliga områden är formativ bedömning samt språk och matematik.

Lotta Wedman
Madelen Bodin
Telefon
090-786 96 18

Jag är föreståndare för Curiosum, ett nytt science center för lärande, kommunikation och upplevelse inom vetenskap och teknik på Konstnärligt campus.

Magnus Österholm
Telefon
090-786 71 31

Professor i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.

Malin Norberg
Telefon
090-786 80 79
Manya Sundström
Telefon
090-786 78 80

Jag har en projekt som heter Royal Road to Calculus, om hur skolmatematik har utveklats, med fokus på 1880-1920.  

Maria Berge
Telefon
090-786 59 85

Docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Mathias Norqvist
Telefon
090-786 52 25

Arbetar för närvarande som studierektor på NMD. Jag undervisar även på  grundlärar- och ämneslärarprogrammen. Min forskning är knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Mikael Winberg
Telefon
090-786 69 73

Mikael Winberg forskar kring elevers kunskapssyn och motivation påverkar lärandet och hur dessa i sin tur påverkas av undervisningens design.

Sofia Ulin
Telefon
090-786 69 31

Ph.D. in Engineering Education with a focus on gender, diversity, and the influence of AI in shaping the future of the field.

Stefan Westin

Doktorand i teknikens didaktik.

Tomas Bergqvist
Telefon
090-786 65 19

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik

Torulf Palm
Telefon
090-786 71 22
Telefon
090-786 59 61

Forskarstuderande med inriktning mot matematikdidaktik.