Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Anställda medarbetare

Anette Bagger, universitetslektor

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Gunnar Sjöberg, universitetslektor

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Johan Sidenvall, doktorand

Doktorand i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning.

Karolina Broman, universitetslektor

Jag arbetar med lärarutbildning, främst med blivande ämneslärare och är programrådsordförande för ämneslärarprogrammet och KPU. Mitt forskningsområde är kemididaktik.

Madelen Bodin, universitetslektor

Jag undervisar och forskar inom naturvetenskapernas didaktik. Mitt fokus är hur digitala verktyg och miljöer i form av interaktiv visualisering och simulering används i undervisning. Jag är också biträdande prefekt på NMD och ansvarig för vår institutions forskarutbildning.

Magnus Österholm, universitetslektor

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.

Mathias Norqvist, postdoktor

Arbetar för närvarande som post-doc inom matematikdidaktik, med forskning knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Peter Vinnervik, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjänstledig) verksam inom lärarfortbildning med fokus på IT och lärande