Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Anställda medarbetare

Anette Bagger, universitetslektor

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Gunnar Sjöberg, universitetslektor

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Karolina Broman, universitetslektor

Sedan 2001 har jag arbetat med lärarutbildning, främst med blivande ämneslärare på högstadiet och gymnasiet. Jag är programrådsordförande för ämneslärarprogrammet och den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Mitt forskningsområde är kemididaktik där jag studerar elevers och studenters lärande i och intresse för  kemi.

Madelen Bodin, universitetslektor

Jag undervisar och forskar inom naturvetenskapernas didaktik. Mitt fokus är hur digitala verktyg och miljöer i form av interaktiv visualisering och simulering används i undervisning. Jag är också biträdande prefekt på NMD och ansvarig för vår institutions forskarutbildning.

Magnus Österholm, forskare

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.