"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Klinisk forskning

Klinisk cancerforskning är patientnära forskning i nära samverkan med sjukvården inom Norra Samverkansregionen. Denna forskning innefattar även cancerepidemiologi byggd på insamlade nationella och lokala registerdata från kvalitets- och folkhälsoregister. Umeå universitet har en särställning genom att kunna koppla insjuknande i cancer samt överlevnad och effekter av behandling, till insamlade data bland annat från Västerbotten Intervention Programme (VIP).

Den kliniska forskningen tillämpar ofta resultat från universitetets grund- och transnationella forskning i kliniska studier eller interventionsstudier. Biologiska samband som är avgörande för effekten av olika former av cancerbehandling studeras i modeller som undersöker såväl överlevnad som oönskade sidoeffekter. Inom flera fält av den mångfacetterade behandlingsarsenal som används för cancerbehandling, exempelvis strålningsvetenskap, är universitetet framstående.

Under senare år har alltmer fokus lagts kring patientens egen upplevelse av cancersjukdomen, dess behandling och livet efter behandlingen. Forskning som bedrivs kring dessa processer spänner över områden som kvalitativ analys av individers upplevelser från insjuknande till vårdprocesser, men också praktisk tillämpad forskning kring exempelvis stomifunktion och effekter av fysisk aktivitet före och efter cancerdiagnos.

Forskningen bedrivs bland annat vid flertalet av Medicinska fakultetens institutioner i samverkan med sjukvårdsenheter inom hela Norra Samverkansregionen, inkluderande primärvård och Glesbygdsmedicinskt Centrum.

Reportage och porträtt

Ta bort skräp och störningar i röntgenbilder med AI

Anders Garpebring vill med AI få ut skarpare och tydligare resultat från magnetkamerabilder av cancertumörer.

Miljöer som kan påverka bröstcancer

Sophia Harlid forskar om hur miljön påverkar när vi är mest känsliga, som under graviditet och fosterstadiet.

Kan den fria viljan opereras bort?

SMA , den supplementära motorarean i hjärnan, verkar snarare vara den fria viljans redskap än dess regissör.

Allas rätt till sin prostata inte självklar

Katarina Tomic forskar om jämlikhet i vården. Trots att alla ska ha samma rättigheter finns stora skillnader.

Forskargrupper

Annika Idahl lab
Vi forskar om prevention av äggstockscancer, samt riskprofilering och tidig upptäckt.
Typ av projekt Forskargrupp
Arktisk kost, hälsa och hållbarhet
Vi forskar om samband mellan kostmönster och hälsa i nordliga områden, med en särskild tyngdpunkt på data om traditionell kost insamlade i Arktiska...
Typ av projekt Forskargrupp
Beatrice Melins forskargrupp
Vår forskargrupp försöker förstå varför man får hjärntumör och hur det genetiska landskapet utvecklas från en normal cell till tumör. Se min profil...
Typ av projekt Forskargrupp
Bethany van Guelpen Lab
Vi forskar om riskprofilering och tidig upptäckt av kolorektal cancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Börje Ljungberg projekt
Forskningen kring njurcancer har inriktats på cellnivå, för att kunna förstå hur och varför njurcancer utvecklas, tillväxer och sprider sig.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
Cancervården – patientens behov och kontakt med vården från primärvård till rehabilitering
Det komplexa samspelet när patienten har kontakt med vården vid cancer - kan vi stödja patienten bättre och därmed uppnå bättre hälsa.
Typ av projekt Forskargrupp
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning.
Typ av projekt Forskargrupp
David Lindquist lab
Tillämpning av kunskaper om LRIG i kliniska vardagen när man tar hand om patienter med gynekologisk cancer.
Typ av projekt Forskargrupp
DIRECT-studien
DIRECT är en nationell klinisk randomiserad studie som jämför två olika sätt att sprida riskinformation till släktingar i familjer med ökad ärftlig...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 2 september 2019 till 31 december 2025
Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer
Många cancerbehandlingar har en negativ inverkan på fertilitet och sexualitet, vilket kan störa viktiga livsmål som att hitta en partner och bilda...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2025
Hypofystumörer
Hypofystumörer: Kan vi förstå grundläggande patofysiologi och förbättra de kliniska resultaten av operation genom att studera anatomiska och...
Typ av projekt Forskargrupp
Kan äggledarna tas bort i syfte att förebygga äggstockscancer?
Vissa typer av äggstockscancer startar i äggledarna och därför finns en förhoppning att kunna förebygga äggstockscancer genom borttagande av...
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tid 14 januari 2019 till 31 december 2024
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Vi studerar kirurgtekniska faktorer främst via registerbaserade nationella undersökningar, men även via kliniska studier inklusive biologiska...
Typ av projekt Forskargrupp
Maria Sandström lab
Utveckla metoder som i ett betydligt tidigare skede än idag kan förutsäga hur patienter svarar på behandling av hjärntumör.
Typ av projekt Forskargrupp
Mårten Werner - leverforskning
Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Oskar Hemmingsson - cancerforskning
Forskningen består av kliniska och experimentella studier som gemensamt syftar till att förbättra cancervården och finna nya behandlingsmöjligheter.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013
Per Fransson lab
Vår forskargrupp fokuserar på att studera hur cancerpatienter mår under och efter behandlingen, och hur de har upplevt behandlingen och vården.
Typ av projekt Forskargrupp
Richard Palmqvists labb
Betydelsen av tarmfloran och tumörens molekylära bakgrund vid prognos och behandling av tjock- och ändtarmscancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Rickard Sjöberg
Vi försöker förstå hjärnans funktion och hur den kan skyddas hos patienter med hjärntumörer och andra neurokirurgiska tillstånd.
Typ av projekt Forskargrupp
Roger Henriksson lab
Ny genfamilj som kodar för LRIG-proteiner kan leda till nya infallsvinklar för diagnostik och behandling av cancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Sofie Degermans labb
Vi forskar om epigenetik och telomerbiologi i hematologiska maligniteter.
Typ av projekt Forskargrupp
Sophia Harlids forskargrupp
Molekylär och genetisk epidemiologi. Vi forskar om kopplingen mellan vår miljö, våra gener och vår hälsa.
Typ av projekt Forskargrupp
Tufve Nyholm Lab
Magnetresonans imaging både för planering av strålbehandling och för tidig uppskattning av behandlingsrespons.
Typ av projekt Forskargrupp
Virus i övre luftväg, chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion
Virus i övre luftvägarna - chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion och kan vi skydda oss?
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Anna Rosén: Ärftlig risk för cancer – hur får släktingar information?

Vissa familjer har ökad ärftlig risk för cancer. Patienten uppmanas berätta för släkten vilket kan vara svårt.

Rickard Sjöberg: Kirurgi i hjärnan

Om området SMA i hjärnan styr upplevelsen av vilja, försvinner den då när SMA opereras bort?

Maria Sandström: Hjärntumörer – stor utmaning i känsligt organ

Glioblastom är den vanligaste och allvarligaste formen av elakartad hjärntumör.

Hanna Nyström: Hur levermetastaser av tarmcancer växer - nyckel till ny behandling?

Se Hanna Nyströms föredrag om hur levermetastaser av tarmcancer växer kan vara nyckel till ny behandling.

Oskar Hemmingsson: Masken C Elegans – en elegant cancermodell?

Oskar Hemmingsson föreläste om hur masken C Elegans kan användas som en elegant cancermodell i forskningen.

Sofie Degerman: DNA-mönster avslöjar risk för återfall vid barnleukemi

Idag överlever drygt 8 av 10 barn som drabbas av leukemi, och forskarna försöker öka överlevnaden och minska b...

Bethany van Guelpen: Kan ett blodprov avslöja din cancerrisk?

Bethany van Guelpen forskar om hur blodprov kan användas för att bättre förutsäga risken för ett insjuknande i...