Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Institutionen för klinisk mikrobiologi

Anställda medarbetare

Ahmed Osama Ahmed Hassan
Anders Johansson

Anders är universitetslektor i infektionsjukdomar och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien. Han är FoU-ansvarig på Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus. 

Anders Sjöstedt
Telefon
090-785 11 20

Jag jobbar som klinisk överläkare och professor vid universitetet. Jag har omfattande forskningserfarenhet avseende infektionssjukdomar, bakteriella virulensfaktorer och värdparasitinteraktioner.

Anna Dietrich
Anna Överby Wernstedt
Annasara Lenman
Anne Israelsson
Telefon
090-785 22 48
Annika Allard
Telefon
090-785 28 15
Athar Alam
Birgitta Sundström
Telefon
072-083 15 35
Britta Willman
Carin Årdahl
Clas Ahlm
Telefon
090-785 23 09
Constantin Urban
Telefon
090-785 27 02

Jag studerar det medfödda immunsvaret mot mikrobiella patogener med målet att använda kunskaperna till att utveckla nya diagnostikverktyg och antimikrobiella behandlingar.

Emelie Backman

Interaktionen mellan patogena svampar och det medfödda immunförsvaret och neutrofilers funktion vid COVID-19.

Emma Honkala
Emma Nilsson
Telefon
090-785 28 79
Emma Renman
Emma Stenlund
Fredrik Elgh

Min forskning handlar om herpesvirus och dess roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom.

Gisa Gerold
Helena Lindgren
Telefon
090-785 87 87
Hudson Pace
Igor Golovlev
Telefon
090-785 18 19
Jan Olsson
Telefon
090-785 08 43
Johan Normark
Julia Wigren Byström
Karin Emanuelsson
Telefon
073-620 50 52
Katarina Danskog
Kerstin Seier
Kjell Eneslätt
Telefon
090-785 46 59
Kristina Lejon
Telefon
090-785 35 76

Vi undersöker rollen av en viss vit blodkropp, de antikroppsproducerande B lymfocyterna i samband med utveckling av Typ 1 diabetes. Vi är intresserade av hur dessa bidrar till sjukdomens uppkomst.

Kristina Thelin
Telefon
090-786 64 12
Kwon Yongdae
Lars Frängsmyr
Lena Lindgren
Telefon
090-785 11 52
Lena Richardt
Telefon
090-786 60 74

HR administratör 

Lifeng Liu
Linnea Vikström
Magnus Evander
Telefon
090-785 17 90

Jag är professor i virologi och forskar främst på zoonotiska virus och arbetar med att studera hur de smittar och utveckla antivirala medel

Maj Järner
Maja Ingo
Telefon
090-785 11 21

Administratör på Institutionen för Klinisk mikrobiologi.

Maria Brohlin
Marie Lindgren
Marie Peters
Marie-Louise Hammarström

Jag är senior professor på Institutionen för Klinisk mikrobiologi och leder en nationell multicenterstudie, COLONODE-studien, om prognostiska biomarkörer vid kolorektalcancer.

Marta Bally
Mattias Forsell
Telefon
090-785 32 08

Vi karakteriserar hur humana B-celler i cirkulation och vävnader påverkas av sjukdom, för att utveckla antikroppsbaserade behandlingar mot virusinfektioner.

Md. Koushikul Islam
Micael Widerström

Micael är universitetslektor i infektionssjukdomar och överläkare vid institutionen för klinisk mikrobiologi. Han är Smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Mikaela Lagerqvist
Miriam Becker
Mårten Strand
Telefon
090-785 28 99
Nasibeh Mohammadi
Niklas Arnberg
Telefon
090-785 84 40

Virus-värdinteraktioner: betydelse för tropism, terapi och targeting

Nitesh Mistry
Olga Nagaeva
Telefon
090-785 22 39
Osvaldo Fonseca
Telefon
090-786 98 13

Forskar om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Richard Lindqvist
Sarita Nordström
Telefon
072-248 02 68
Sofia Erelund
Sofie Degerman
Stefanie Willekens
Victoria Heldestad
Telefon
072-577 99 04
Åsa Gylfe
Telefon
090-785 11 26

Jag forskar om att hitta små molekyler som kan utvecklas till nya läkemedel mot infektioner. Specifikt fokuserar jag på molekyler som har effekt på klamydiabakterier.