Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Personal vid Institutionen för klinisk mikrobiologi

Anställda medarbetare

Ahmed Osama Ahmed Hassan
Anders Johansson

Anders är universitetslektor i infektionsjukdomar och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien. Han är FoU-ansvarig på Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus. 

Anders Sjöstedt
Telefon
090-785 11 20

Jag jobbar som klinisk överläkare och professor vid universitetet. Jag har omfattande forskningserfarenhet avseende infektionssjukdomar, bakteriella virulensfaktorer och värdparasitinteraktioner.

Anna Överby Wernstedt
Annasara Lenman
Anne Israelsson
Telefon
090-785 22 48
Annika Allard
Telefon
090-785 28 15
Athar Alam
Birgitta Sundström
Telefon
072-083 15 35
Britta Willman
Clas Ahlm
Telefon
090-785 23 09
Emelie Backman

Interaktionen mellan patogena svampar och det medfödda immunförsvaret och neutrofilers funktion vid COVID-19.

Emma Honkala
Emma Nilsson
Telefon
090-785 28 79
Emma Renman
Fredrik Elgh

Min forskning handlar om herpesvirus och dess roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom.

Gisa Gerold
Helena Lindgren
Telefon
090-785 87 87
Hudson Pace
Igor Golovlev
Telefon
090-785 18 19
Jan Olsson
Telefon
090-785 08 43
Johan Normark
Karin Emanuelsson
Telefon
073-620 50 52
Katarina Danskog
Kjell Eneslätt
Telefon
090-785 46 59
Kristina Lejon
Telefon
090-785 35 76

Vi undersöker rollen av en viss vit blodkropp, de antikroppsproducerande B lymfocyterna i samband med utveckling av Typ 1 diabetes. Vi är intresserade av hur dessa bidrar till sjukdomens uppkomst.

Kwon Yongdae
Lars Frängsmyr
Lena Lindgren
Telefon
090-785 11 52
Lena Richardt
Telefon
090-786 60 74

HR administratör 

Lifeng Liu
Lisa Pettersson
Maj Järner
Maja Ingo
Telefon
090-785 11 21
Maria Brohlin
Marie Lindgren
Marie Peters
Marie-Louise Hammarström
Marta Bally
Mattias Forsell
Telefon
090-785 32 08
Md. Koushikul Islam
Micael Widerström

Micael är universitetslektor i infektionssjukdomar och överläkare vid institutionen för klinisk mikrobiologi. Han är Smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Miriam Becker
Mårten Strand
Telefon
090-785 28 99
Niklas Arnberg
Telefon
090-785 84 40

Virus-värdinteraktioner: betydelse för tropism, terapi och targeting

Nitesh Mistry
Nunya Chotiwan
Olga Nagaeva
Telefon
090-785 22 39
Osvaldo Fonseca
Telefon
090-786 98 13

Forskar om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Rajender Kumar
Richard Lindqvist
Sarita Nordström
Telefon
072-248 02 68
Sofie Degerman
Stefanie Willekens
Victoria Heldestad
Telefon
072-577 99 04
Åsa Gylfe
Telefon
090-785 11 26

Jag forskar om att hitta små molekyler som kan utvecklas till nya läkemedel mot infektioner. Specifikt fokuserar jag på molekyler som har effekt på klamydiabakterier.