Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med oss

Vårt bidrag till samhälle och företag är kunskap i olika former. Här ges några exempel på sätt som detta kan ske:

  • Våra studenter har en kurs med projekt där ett företag är inblandat
  • Våra forskare samverkar med näringslivet i forskningsprojekt
  • Studenter gör sina examensarbeten i företag
  • Kåren ordnar en företagskväll för rekrytering av studenter
  • Vi får besök av skolor som vill lära sig teknik
  • Ett spinofföretag blir resultatet efter många års forskning
  • Ett företag är i behov av kompetensutveckling och vi ställer upp med detta
  • En ort i norra Sverige behöver utbildad personal inom ett teknikområde
  • Personal utbyter erfarenheter i internationella projekt

Som synes finns det många olika sätt att samverka med oss!

Det ska vara enkelt att samarbeta med Umeå universitet. Vi är lyhörda för önskemål och kan t.ex erbjuda skräddarsydda lösningar och möjligheter att påverka utbildningar till både utformning och lokalisering.

Anställda medarbetare

Anthonia Lundberg, amanuens
Emil Bergqvist, systemadministratör, IT (tjänstledig)
Felicia Rödén, amanuens
Florian Schmidt, forskare (tjänstledig), forskarassistent

Forskarassistent i tillämpad laserspecktroskopi

Utveckling av laserbaserade tekniker och sensorer, Andningsgasanalys för medicinsk diagnostik, Förbränningsdiagnostik med fokus på biomassa

Keni Ren, forskarstuderande, forskningsassistent

Doktorand i signalbehandling och interaktionsteknik

Markus Broström, universitetslektor

Universitetslektor (docent) med forskning och undervisning i energiteknik och termisk processkemi som arbetsområde.

Nils Skoglund, forskare (tjänstledig), forskare

Min forskning fokuserar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och innefattar analyser med röntgenbaserade metoder, vid universitetet och på synkrotroner.

Per Kvarnbrink, universitetslektor

Studierektor med ansvar för bemanning av kurser samt inköp av materiel till kurser och lärare. Lektor i medieteknik.

Persson Ellenor, amanuens
Siyu Luan, forskarstuderande, doktorand
Stig Byström, universitetsadjunkt

Huvudområden som jag jobbar inom är Datakommunikation, Analog elektronik och Projektledning.