Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med eller kontakta oss på institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Vårt bidrag till samhälle och företag är kunskap i olika former. Här ges några exempel på sätt som detta kan ske:

  • Våra studenter har en kurs med projekt där ett företag är inblandat
  • Våra forskare samverkar med näringslivet i forskningsprojekt
  • Studenter gör sina examensarbeten i företag
  • Kåren ordnar en företagskväll för rekrytering av studenter
  • Vi får besök av skolor som vill lära sig teknik
  • Ett spinoff-företag blir resultatet efter många års forskning
  • Ett företag är i behov av kompetensutveckling och vi ställer upp med detta
  • En ort i norra Sverige behöver utbildad personal inom ett teknikområde
  • Personal utbyter erfarenheter i internationella projekt

Som synes finns det många olika sätt att samverka med oss!

Det ska vara enkelt att samarbeta med Umeå universitet. Vi är lyhörda för önskemål och kan t.ex. erbjuda skräddarsydda lösningar och möjligheter att påverka utbildningar till både utformning och lokalisering.

Anställda medarbetare

Agneta Bränberg
Telefon
090-786 67 64

Inom elektronik är mitt fokus på analog elektronik och som högskolepedagogisk utvecklare ligger min profil inom problembaserat lärande. 
Jag meriterades som Excellent lärare vid Umeå Universitet 2015.

Albert Askengren
Amanda Vikström
Amin Saremi
Telefon
090-786 61 94
Anders Wåhlin
Telefon
090-786 79 11

Jag är docent i medicinsk teknik och forskar på nya hjärnavbildningsmetoder för neurologiska sjukdomar.

Anders Åstrand
Telefon
090-786 98 27
Angui Li
Anjan Rao Puttige
Telefon
090-786 78 43

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Annika Moström
Telefon
090-786 97 11
Björne Lindberg
Telefon
090-786 60 56
Charlie Ma
Telefon
090-786 98 07
Davood Khodadad
Telefon
090-786 73 60
Emadeldeen Hassan
Emil Bergqvist
Erik Björnwall
Erik Westergren
Telefon
090-786 68 09
Florian Schmidt

Min forskning fokusera på utveckling av optiska metoder baserad på laserspektroskopi och innefattar tillämpningar inom förbränningsdiagnostik, medicinsk teknik och kemisk avbildning.

Fredrik Häggström
Telefon
090-786 60 09
Fredrik Wirenblad
Telefon
090-786 50 04

Med en bakgrund från bygg- och fastighetsbranschen driver jag en konsultbyrå i kombination med undervisning för blivande byggnadsingenjörer.

Gireesh Nair
Telefon
090-786 88 04
Helena Glenge
Telefon
090-786 53 19
Helena Nydahl
Telefon
090-786 68 91

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Itai Danielski
Telefon
090-786 64 21
Jan-Åke Olofsson
Telefon
090-786 93 68
Jimmy Vesterberg
Telefon
090-786 56 53

Jag är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i energiteknik.

Johan Haake
Telefon
090-786 71 12
Johan Pålsson
Telefon
090-786 52 57
John Berge
Telefon
090-786 61 84
Kalle Prorok

Jag forskar i projekt om artificiell intelligens, AI, vid Umeå universitet.

Karin Sandström

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Katarzyna Cwik
Telefon
090-786 98 72

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Kristina Kunert
Telefon
090-786 69 91

Forskningsintressen: Internet of Things (IoT), trådlös tillförlitlig och energieffektiv datakommunikation, autonoma fordon, distribuerad artificiell intelligens (AI) och intelligenta miljöer.

Lars Bygdén
Telefon
090-786 74 56
Leif Johansson
Leif Johansson
Telefon
090-786 74 94
Leonid Freidovich
Telefon
090-786 76 46
Li Liu
Telefon
090-786 99 71
E-post
li.liu@umu.se
Linda Pommer

Jag arbetar idag med information och kommunikation, samt undervisning på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Jag arbetar även som samordnare på Företagsforskarskolan.

Marcus Svensson
Marika Falk
Telefon
090-786 78 71
Mark Murphy
Telefon
090-786 67 96
Markus Broström

Professor med forskning och undervisning i energiteknik och termisk processkemi som arbetsområde.

Markus Carlborg
Telefon
090-786 80 60
Matias Eriksson

Föreståndare för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Matilda Höök
Telefon
070-930 42 25
Mattias Andersson
Telefon
090-786 73 02
Moa Mattsson
Telefon
090-786 63 04

Jag är doktorand på TFE vid Umeå Universitet. 

Nils Lundgren
Nils Skoglund

Min forskning fokuserar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och innefattar analyser med röntgenbaserade metoder, vid universitetet och på synkrotroner.

Ola Ågren
Ole Norberg
Telefon
090-786 64 34

Som Lektor i Medieteknik undervisar jag främst på civilingenjörsprogrammet i Interaktionsdesign och den forskning jag bedriver försöker jag att koppla till samma program.

Olof Lindahl
Telefon
070-609 04 14
Per Hallberg
Telefon
090-786 80 62
Per Holmgren
Per Kvarnbrink
Telefon
090-786 67 22

Studierektor med ansvar för bemanning och drift av institutionens kurser. Lektor i medieteknik.

Peter Björk
Petter Lundberg
Telefon
090-786 54 70
Ramtin Rabiee
Telefon
090-786 78 74
Richard Larker
Telefon
090-786 56 67
Rikard Öqvist
Robert Eklund
Robert Lindgren
Telefon
090-786 79 03
Robert Sjöblom

......

Ronny Östin
Telefon
090-786 63 37
Siyu Luan
Telefon
090-786 70 46
Staffan Andersson
Telefon
090-786 79 45
Staffan Grundberg
Telefon
090-786 50 32
Stefan Berglund
Telefon
090-786 91 99
Stig Byström
Telefon
090-786 79 46

Huvudområden som jag jobbar inom är Datakommunikation, Analog elektronik och Projektledning.

Thomas Mejtoft
Telefon
090-786 99 33

Thomas Mejtoft är universitetslektor i Medieteknik och programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design.

Thomas Olofsson

Jag är prefekt på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Tomas Nordström
Telefon
090-786 65 69

I min forskning utvecklar jag möjliggörande teknik för “intelligenta inbyggda system” och hur många sådana system bäst kan samverka för att skapa robusta och effektiva “system av intelligenta system”.

Torbjörn Nordling
Telefon
073-207 09 09

Min forskning är för närvarande inriktad på artificiell intelligens, datavetenskap, nätverksinferens, variabelselektion och biomarkörer.    

Ulf Holmgren
Telefon
090-786 77 65
Ulrik Söderström
Telefon
090-786 99 91

Jag är lektor i medieteknik, biträdande programansvarig för civilingenjörsprogrammet i interaktion och design och forskare i forskningsgruppen Digital Media Lab.

Ville Jalkanen
Telefon
090-786 50 57
Weizhuo Lu
Telefon
090-786 62 57
Wenhao Ma
Telefon
090-786 51 09
Zonghua Gu

Jag forskar om cyberfysiska system (CPS) - inbyggda system för att använda AI för att styra och reglera maskiner och apparater. 

Åke Fransson