Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Doktorandprojekt start 2014

Dynamisk mjukvara + resonemang = Lärande i matematik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vad blir det för effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk?
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2014 till 12 september 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hälsomässiga förutsättningar för barns lärande
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kompetenser av betydelse för att självständigt arbeta som polis
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Becoming a construction worker: a study of vocational learning in school and work life
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Elevers motivation i kemiklassrummet
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utbildningssystem för expertislärande i idrott - att bli elitfotbollsspelare
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
School Journeys in Progressive Education, Portugal (1890-1960)
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Polisstudenters kunskapssyn
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Bilder som berättar. En studie om bildämnets arbete med berättande bilder.
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt