Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för psykologi

Anställda medarbetare

Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetesliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Erik Domellöf, universitetslektor

Psykolog, docent i psykologi och universitetslektor med inriktning mot utvecklingspsykologi. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Habiliteringscentrum, Västerbottens läns landsting.

Frida Bertilsson, doktorand

Mitt avhandlingsprojekt handlar dels om att undersöka relationen mellan testbaserat lärande och kognitiv förmåga, och dels om att implementera strategin i en autentisk skolmiljö. Syftet är att tillföra information som kan hjälpa till att fastställa hur testbaserat lärande som inlärningsstrategi kan rekommenderas för användning i undervisning, både från ett student- och lärarperspektiv.

Jenny Feltenmark, studievägledare

Arbetar som studievägledare för psykologprogrammen och psykoterapeutprogrammet

Maria Grazia Carelli, professor

Mina forskningsintressen ligger inom området för kognition, utvecklings- och klinisk psykologi. Jag undervisar i utvecklings-, klinisk och kognitiv psykologi, både på grund- och avancerad nivå.

Mikael Ahlberg, assistent

Jag arbetar bland annat med utlämning av tentor, tentabevakning, underhåll av kopiatorer och kaffeautomater.

Moa Eirell, administratör

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Moa Gustafsson, doktorand

Moa är leg. psykolog och doktorand på Institutionen för psykologi och Umeå centrum för genusstudier. Hon intresserar sig för genusaspekten bakom luktöverkänslighet.

Steven Nordin, professor

Jag arbetar som professor i psykologi och bedriver forskning och undervisning inom områdena medicinsk psykologi, hälsopsykologi, psykosomatik och forskningsmetodik.