Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för psykologi

Anställda medarbetare

Erik Domellöf, universitetslektor

Psykolog, docent i psykologi och universitetslektor med inriktning mot utvecklingspsykologi. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Habiliteringscentrum, Västerbottens läns landsting.

Frida Bertilsson, doktorand

Mitt avhandlingsprojekt handlar dels om att undersöka relationen mellan testbaserat lärande och kognitiv förmåga, och dels om att implementera strategin i en autentisk skolmiljö. Syftet är att tillföra information som kan hjälpa till att fastställa hur testbaserat lärande som inlärningsstrategi kan rekommenderas för användning i undervisning, både från ett student- och lärarperspektiv.

Maria Grazia Carelli, professor

Mina forskningsintressen ligger inom området för kognition, utvecklings- och klinisk psykologi. Jag undervisar i utvecklings-, klinisk och kognitiv psykologi, både på grund- och avancerad nivå.

Mikael Ahlberg, assistent

Jag arbetar bland annat med utlämning av tentor, tentabevakning, underhåll av kopiatorer och kaffeautomater.

Moa Eirell, administratör

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Steven Nordin, professor

Jag arbetar som professor i psykologi och bedriver forskning och undervisning inom områdena medicinsk psykologi, hälsopsykologi, psykosomatik och forskningsmetodik.