"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för klinisk vetenskap

Anställda medarbetare

Aleksandra McGrath

Jag är lektor i Professionell utveckling. Jag ansvarar för konsultationsundervisning och min forskning kretsar kring kommunikation. Kliniskt jobbar jag som handkirurg och forskar om plexusskador.

Alice Hedström
Anders Behndig
Telefon
090-786 78 48

Jag är professor i Oftalmiatrik och undervisar på läkarprogrammet, forskar om keratokonus samt på data från Nationella Kataraktregistret.

Anita Stenudd
Telefon
070-245 46 05
Ann Hermansson
Anna Chmielewska
Anna Sandin

Jag är docent, senior lektor vid Institutionen för kliniks vetenskap, pediatrik. Min NICE studie fokuserar på saliv, bakterier samt immunförsvar med möjlig påverkan på allergi.

Anna Tykheieva
Anna-Carin Wihlbäck
Telefon
090-785 04 04

Jag är lektor i obstetrik och gynekologi och arbetar kliniskt som förlossningsläkare. Ämnesansvarig för obstetrik och gynekologi på läkarprogrammets termin 11.

Annelie Nordin Adolfsson
Telefon
070-347 02 94

Projektsamordnare vid Institutionen för klinisk vetenskap, psykiatri.

Annelie Thorén
Annika Idahl
Telefon
090-786 73 18

Gynekolog och obstetriker, forskar om gynekologisk cancer, i första hand äggstockscancer, med avseende på riskfaktorer, tidig diagnostik och prevention.

Arvin Behzadi

Doktorand och läkare som är involverad i forskning inom den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Aziz Bitar
Berit Byström

Jag är ögonläkare med forskning som fokuserar på hornhinnan, ur ett genetiskt och molekylärt perspektiv samt i populationsstudier via registerforskning.

Birgitta Bäcklund
Telefon
090-786 72 90

Ekonomiadministratör vid Klinisk vetenskap inom ämnena Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Öron-, näs- och halssjukdomar, Professionell utveckling och UGL.

 

Birgitta Kimber

Med dr anställd vid Umeå universitet. Jag utvecklar interventioner och är intresserad av utfall samt av hur man kan säkra kvalitet i implementeringen av olika interventioner.

Birgitta Nordin
Telefon
090-786 72 95

Jag arbetar med ekonomiadministration vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnet Neurovetenskaper.

Caroline Gällstedt
Cecilia Bergström

Legitimerad kiropraktor med forskningsområde kvarstående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta och muskelskeletala besvär hos äldre från ett kiropraktiskt perspektiv.

Christina Lindén

Professor (senior) i oftalmiatrik. 
Överläkare ögonsjukdomar.

 

Christina West

Jag är professor i pediatrik. Min forskning fokuserar på hur omgivningsexponeringar tidigt i livet påverkar utvecklingen av allergi och astma. 

David Lindquist
Telefon
090-785 35 42

Jag är ordförande för programrådet för läkarprogrammet och lärare och ämnesföreträdare för ämnet professionell utveckling (PU). Min forskning och mitt kliniska arbete har fokus på gynekologisk cancer.

Elena Lundberg
Telefon
090-785 21 59
Elisabeth Paulsson
Telefon
090-786 53 27

Studieadministratör på Läkarprogrammet, ämnet Professionell utveckling (PU), termin 1-4 samt UGL-kurs termin 6. Licensansvarig vid Institutionen för Klinisk vetenskap.

Emma Lycksell
Estelle Naumburg

Jag är lektor i pediatrik (barn- och ungdomsmedicin), barnläkare och barnkardiolog. Min forskning handlar om läkemedelseffekter på hjärtat, samt om hjärtat och lungornas kärl hos prematurt födda.

Eva Henje
Telefon
090-786 74 32

Professor och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri.

FoU-ansvarig i BUP Region Västerbotten.

Eva Jonsson
Eva Westman
Fatima Pedrosa-Domellöf
Telefon
090-785 13 52

Jag är professor i ögonsjukdomar och forskar främst på ögonmusklerna och hornhinnesjukdomen aniridi. Forskning är min passion och orsaken till att jag kom till Sverige från Portugal för 30 år sen.

Fredrik Nylén

Leg Psykolog. Klinisk inriktning: psykoterapi, samspel/anknytning och trauma. Doktorand i Barn och Ungdomspsykiatri- Klinisk Vetenskap. Knuten till Genusforskarskolan, Umeå Universitet. 

Gauti Johannesson
Telefon
070-220 07 98

Jag forskar om orsakerna till glaukom och att kartlägga hur vanlig den är. Målet är hitta en effektiv neuroprotektiv behandling som kan skydda synnerven från högt tryck.

Hayoung Lee
Helena Alstermark
Helena Harding
Telefon
090-786 72 87

Jag är administrativ chef vid Institutionen för klinisk vetenskap och har ett övergripande ansvar för den administrativa verksamheten. 

Inga Dennhag

Universitetslektor och psykolog i barn- och ungdomspsykiatri

Ämnesföreträdare för barn- och ungdomspsykiatri

Inger Westborg
Ingrid Mogren
Telefon
090-785 04 55

Jag är professor i obstetrik och gynekologi, undervisar på Läkarprogrammet. Klinisk inriktning: obstetrik/handläggning av komplicerad graviditet/obstetriskt ultraljud.
 

Ingrid Sundman
Jan Malm
Telefon
090-786 50 97

Professor Jan Malm är neurolog och överläkare. Forskningsintresset är fokuserat på olika aspekter av hydrocefalus, likvordynamik, blodflödesmätning, och intrakraniellt tryck hos astronauter.

Jenny Holmberg
Telefon
090-786 68 45
Jenny Molin
Telefon
090-786 95 91

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård och arbetar som universitetslektor med förenad anställning och docent vid Institutionen för omvårdnad.

Jenny Selg
Jens Ingvarsson

Läkare och forskare inom neurovetenskaper, med fokus på virusinfektioner och vaccinationer som riskfaktorer för multipel skleros.

Johanna Björnstig
Telefon
090-786 54 42
Johanna Fransson
Johanna Nordström
Telefon
090-786 89 09

Jag arbetar med stöd till forskare, produktion av digitalt innehåll och intern kommunikation på Institutionen för klinisk vetenskap.

Johannes van Den Berg
Jonatan Salzer

Läkare, forskare och lärare i neurologi.

Josefine Friberg
Jussi Jokinen
Telefon
090-785 64 26

Jag är professor i Psykiatri och ämnets företrädare. Min forskning fokuserar på riskfaktorer för suicid och våld samt på neurobiologi och behandling av kompulsiv sexuell beteendestörning.

Karin Brunnegård
Telefon
090-786 61 51

Universitetslektor och ämnesföreträdare i logopedi på Institutionen för klinisk vetenskap. Förenad anställning som logoped på Region Västerbotten.

Karin Forsberg
Telefon
090-785 10 19

Neurolog och forskare med fokus på neurodegenerativa sjukdomar och särskilt ALS.

Karin Jansson
Telefon
090-786 65 90

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 5 termin 11

Karin Moström
Telefon
090-786 72 91

Studieadministratör på läkarprogrammet (PU) och inom forskarutbildning.

Karolina Kauppi

Mitt forskningsområde är neurogenetik, där mitt nuvarande huvudfokus är på kognitivt åldrande och demens. Jag är också intresserad av kognitiva symtom vid psykossjukdomar.

Katarina Olofsson
Telefon
090-785 25 87

Vi studerar orsak till subglottisk stenos en progressiv förträngning av luftvägen under stämbanden. Orsakerna kan vara mikroorganismer såsom virus, bakterier, svampar eller hormonell påverkan.

Katarina Tomic
Katarina Tunón
Kotryna Simonyte
Linda Halldner Henriksson

Jag är specialistläkare och docent i barn- och ungdomspsykiatri med forskningsintresse inom neuropsykiatri och pediatrisk psykofarmakologi, med särskilt fokus på adhd.

Linda Wallin

Leg psykoterapeut, leg hälso- och sjukvårdkurator, socionom. Doktorand på Barn och Ungdomspsykiatri-Klinisk vetenskap. Arbetar kliniskt inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Norrbotten. 

Linkun Han
Louise Stiernman
Magnus Domellöf
Telefon
090-785 21 28

Professor i pediatrik, barnläkare och neonatolog. Min forskning handlar om att hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn med fokus på nutrition och hjärnans utveckling.

Magnus Sjögren
Telefon
060-18 23 49

Universitetslektor och Överläkare i Psykiatri

Verksamhetschef NHV allvarliga ätstörningar Region Västernorrland

Vetenskaplig meritering: Docent

Malin Bergman Papworth
Malin Huber

Vikarierande universitetslektor på Institutionen för Klinisk vetenskap, Obstetrik & Gynekologi. Överläkare inom Gynekologi & Obstetrik på Östersunds Sjukhus.

Maria Chermenina
Maria Lindqvist

Jag arbetar som universitetslektor i Sexuell och Reproduktiv Hälsa vid institutionen för omvårdnad med förenad anställning som Verksamhetsutvecklare/Aurorabarnmorska vid CFOG, Region Västerbotten.

Maria Nygren
Maria Olsson
Telefon
090-785 35 99

Jag finns på Pediatrik och arbetar administrativt för Prof Magnus Domellöf och ger även administrativt stöd till en del av pediatriks forskningsprojekt, framför allt NorthPop.

Maria Strömbäck

Mina forskningsområden är unga, stressrelaterad- och psykisk ohälsa, psykiatri och genusvetenskap och jag har en förenad anställning med klinisk koppling mot Psykiatriska kliniken, NUS. 

Marie Bixo
Telefon
090-785 04 67
Marie-Therese Vinnars
Telefon
0739-42 67 77

Jag är specialistläkare i obstetrik/gynekologi och forskar om patofysiologin och moderkakans utveckling och funktion vid flera graviditetstillstånd. 

Marlene Engström
Telefon
090-786 72 88

Jag är ekonomiadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnena Pediatrik och Logopedi.

Martin Fahlström
Telefon
090-786 73 21

Jag är professor i Professionell utveckling (PU) och bedriver undervisning och forskning inom PU:s fyra huvudområden: konsultation, bemötande, ledarskap och reflektion. 

Martin Maripuu

Psykiatriker som forskar på stress, depressioner, bipolär sjukdom och hur kroppsliga sjukdomar drabbar personer med psykisk ohälsa.

Matilda Naesström
Telefon
070-556 33 89
Maud Normark
Telefon
090-786 72 93

Studieadministratör på Logopedprogrammet och i ämnet Barn- och ungdomspsykiatri.
Forskarutbildningsadministratör för fem ämnen vid institutionen för klinisk vetenskap.

Mikael Sandlund
Telefon
090-785 64 95

Jag bedriver forskning om Delat beslutsfattande (SDM) inom psykiatrisk vård och socialpsykiatri, samt om substansanvändning i ett bio-psyko-solcialt perspektiv. Arbetar med medicinsk etik/vårdetik. 

Miles Trupp

Identification of biomarkers and novel drug targets for neurodegenerative diseases using genomics, metabolomics and proteomics in CSF and blood biobank samples.

Mimmi Werner
Telefon
073-802 88 70
Mona Svensson
Telefon
090-786 65 62
Niklas Lenfeldt
Niklas Sörlén

Jag är operativt ansvarig för Neurobiobanken, fungerar som resurs i olika forskningsprojekt, och arbetar i ALS-gruppen med bland annat läkemedelsprövningar.

Ola Lindberg
Telefon
090-786 68 67

Jag är docent i pedagogik och anställd som universitetslektor vid institutionen. I min forskning intresserar jag mig främst för professionslärande och professionsutbildningar.

Olli Kampman

Professor i psykiatri, överläkare Region Västerbotten

Legitimerad psykoterapeut (kognitiv beteendeterapi)

Olof Lagerlöf
Telefon
090-786 51 53

Jag är läkare och forskare inom psykiatri. Min forskning handlar om hur hjärnan styr när, vad och hur mycket vi äter. 

Olof Sandström
Olof Semb
Telefon
090-785 64 93

Jag är psykolog och lektor på läkarprogrammet samt KUL. Min forskning och undervisning ligger inom professionell utveckling, medicinsk psykologi och katastrofmedicin

Olov Olsson
Telefon
090-786 56 38
Patric Blomstedt
Patricia Hägglund
Per Lundgren
Peter Andersen
Telefon
090-786 55 00

Jag är professor och överläkare i neurologi och började forska om ALS 1992. Jag forskar om orsaken till ALS/FTD och leder även läkemedelsstudier där vi utvärderar nya läkemedel.

Peter Asellus

Jag är överläkare och universitetslektor i psykiatri. Min forskning handlar bland annat om suicid, anorexia och depression.

Peter Forsgren
Telefon
090-786 53 39
Peter Lindvall

Docent och överläkare i neurokirurgi. Specialintresse för vaskulär och skallbaskirurgi. Forskning framförallt inom området subarachnoidalblödningar.

Peter Sundström

Professor i neurologi och neurolog med inriktning mot multipel skleros (MS), forskar på miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av MS. Ämnesföreträdare för neurovetenskaper.

 

Qiongxuan Lu
Rickard Sjöberg

Jag är docent och överläkare i Neurokirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus samt docent i Medicinsk Psykologi. Min forskargrupp är inriktad på hjärntumörer.

Sahruh Turkmen
Saima Diderichsen
Sanna Andrea Eklund
Sara af Bjerkén
Telefon
090-786 51 16

Sara af Bjerkén är specialistläkare inom neurologi och biträdande universitetslektor och docent i histologi med cellbiologi.

Sofie Elving
Sophia Holmlund

Jag arbetar som biträdande lektor inom Sexuell & Reproduktiv hälsa vid Institutionen för Omvårdnad samt som barnmorska vid Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG), Region Västerbotten.

Stina Alm
Suad Zamil
Sven Arne Silfverdal

Jag är barnläkare och har mitt stora intresse i förebyggande insatser bland barn och ungdomar både nationellt och internationellt. Fram till 2021 var jag barnhälsovårdsöverläkare i Region Västerbotten och arbetar nu på timtid med i Swelife's Prevention barnfetma. Min forskning har rört infektionsepidemiologi, vaccinprövningar, amningensbetydelese för vaccinsvar, barns behov av D-vitamin, tidiga insatser mot fetma och förskolebarns psykiska mående. Jag arbetar i forsargrupper vid Umeå universitet såsom NorthPop och Saluts forskningsgrupp, i vaccinprövningar med EUs Vaccelerate och olika läkemedelsföretag.

Thorbjörn Holmlund
Telefon
090-786 73 23

Jag är lektor och ämnesföreträdare för  öron-, näs- och halssjukdomar. Jag undervisar på läkarprogrammet och forskar inom området sömnapne. Ledamot i ADN, ADN-AU, programrådet för logopedprogrammet.

Tomas Jacobsson
Telefon
090-786 91 95
Torbjörn Lind
Telefon
090-786 73 20

Universitetslektor i pediatrik och överläkare i barn- och ungdomsmedicin

Docent i pediatrik

Prefekt vid institutionen för klinisk vetenskap

Ulrika Nordström
Telefon
090-786 51 57

Jag jobbar i Peter Andersens forskargrupp och forskar om amyotrofisk lateral skleros (ALS), som är en gemensam beteckning för en grupp motorneuronsjukdomar.

Ulrika Ottander
Telefon
090-786 62 63

Jag är gynekolog och tumörkirurg, undervisar på läkarprogrammet och forskar om gynekologisk cancer främst äggstockscancer med fokus på immunologiska mekanismer.

Ursula Werneke
Telefon
070-206 71 51
Veronica Lindberg
Telefon
090-785 38 81

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för klinisk vetenskap

Studierektor Logopedprogrammmet

Anställd som logoped vid Norrlands universitetsjukhus, Region Västerbotten

Viktor Grut

Jag är barnläkare och doktorand i Peter Sundströms forskningsgrupp, och undersöker biobanksprover för att identifiera riskfaktorer för MS

Viktoria Johansson
Telefon
090-786 89 54

Jag är  läkare och psykiater samt universitetslektor i psykiatri. Jag bedriver forskning inom psykiatrisk epidemiologi med intresse för kliniska frågeställningar.

Yonas Berhan