"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för klinisk vetenskap

Anställda medarbetare

Aleksandra McGrath

Jag är lektor i Professionell utveckling. Jag ansvarar för konsultationsundervisning och min forskning kretsar kring kommunikation. Kliniskt jobbar jag som handkirurg och forskar om plexusskador.

Anders Behndig
Telefon
090-786 78 48

Jag är professor i Oftalmiatrik och undervisar på läkarprogrammet, forskar om keratokonus samt på data från Nationella Kataraktregistret.

Anita Stenudd
Telefon
070-245 46 05
Ann Hermansson
Anna Chmielewska
Anna Sandin

Jag är docent, senior lektor vid Institutionen för kliniks vetenskap, pediatrik. Min NICE studie fokuserar på saliv, bakterier samt immunförsvar med möjlig påverkan på allergi.

Anna-Carin Wihlbäck
Telefon
090-785 04 26
Anneli Fredriksson
Annelie Nordin Adolfsson
Telefon
070-347 02 94

Projektsamordnare vid Institutionen för klinisk vetenskap, psykiatri.

Annelie Thorén
Annika Idahl
Telefon
090-786 73 18

Gynekolog och obstetriker, forskar om gynekologisk cancer, i första hand äggstockscancer, med avseende på riskfaktorer, tidig diagnostik och prevention.

Arvin Behzadi

Doktorand och läkare som är involverad i forskning inom den neurodegenerativa sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Aziz Bitar

Jag arbetar som lärare i professionell utveckling (PU) på läkarprogrammet och undervisar i ämnena konsultation, bemötande, reflektion och ledarskap. Klinisk arbetar jag som distriktsläkare.

Berit Byström

Jag är ögonläkare med forskning som fokuserar på hornhinnan, ur ett genetiskt och molekylärt perspektiv samt i populationsstudier via registerforskning.

Birgitta Bäcklund

Ekonomiadministratör vid Klinisk vetenskap inom ämnena Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Öron-, näs- och halssjukdomar, Professionell utveckling och UGL.

 

Birgitta Kimber

Med dr anställd vid Umeå universitet. Jag utvecklar interventioner och är intresserad av utfall samt av hur man kan säkra kvalitet i implementeringen av olika interventioner.

Birgitta Nordin
Telefon
090-786 72 95

Jag arbetar med ekonomiadministration vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnet Neurovetenskaper.

Cecilia Bergström

Legitimerad kiropraktor med forskningsområde kvarstående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta och muskelskeletala besvär hos äldre från ett kiropraktiskt perspektiv.

Christina Lindén

Jag är professor i Oftalmiatrik och ämnets företrädare vid Institutionen för klinisk vetenskap.  Min forskning och kliniska verksamhet fokuserar på glaukom.

Christina West

Jag är professor i pediatrik. Min forskning fokuserar på hur omgivningsexponeringar tidigt i livet påverkar utvecklingen av allergi och astma. 

David Lindquist
Telefon
090-785 35 42

Jag arbetar som lärare och ämnesföreträdare för ämnet professionell utveckling på läkarprogrammet. Min forskning har fokus på gynekologisk cancer. Jag blev antagen som docent 2014. 

Diana Berggren
Telefon
090-785 14 60
Diana Papová
Elisabeth Paulsson
Telefon
090-786 53 27

Studieadministratör på Läkarprogrammet, ämnet Professionell utveckling (PU), termin 1-4 samt UGL-kurs termin 6. 

Emma Lycksell
Estelle Naumburg

Jag är lektor i pediatrik (barn- och ungdomsmedicin), barnläkare och barnkardiolog. Min forskning handlar om läkemedelseffekter på hjärtat, samt om hjärtat och lungornas kärl hos prematurt födda.

Eva Henje
Telefon
090-786 74 32

Min forskning är kliniskt och neurovetenskapligt inriktad med fokus på säker bedömning, diagnostik och behandling av depression, sömnsvårigheter och emotionell dysreglering hos unga.

Eva Jonsson
Eva Westman
Fatima Pedrosa-Domellöf
Telefon
090-785 13 52

Jag är professor i ögonsjukdomar och forskar främst på ögonmusklerna och hornhinnesjukdomen aniridi. Forskning är min passion och orsaken till att jag kom till Sverige från Portugal för 30 år sen.

Fredrik Nylén

Leg Psykolog. Klinisk inriktning: psykoterapi, samspel/anknytning och trauma. Doktorand i Inga Dennhag och Eva Henjes forskargrupp på Barn och Ungdomspsykiatri- Klinisk Vetenskap.

Gauti Johannesson
Telefon
070-220 07 98

Jag forskar om orsakerna till glaukom och att kartlägga hur vanlig den är. Målet är hitta en effektiv neuroprotektiv behandling som kan skydda synnerven från högt tryck.

Gisela Dahlquist
Telefon
090-785 38 76
Hayoung Lee
Helena Alstermark
Helena Harding
Telefon
090-786 72 87

Jag är administrativ chef vid Institutionen för klinisk vetenskap och har ett övergripande ansvar för den administrativa verksamheten. 

Howaida Elmowafi
Inga Dennhag

Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt lektor i barn- och ungdomspsykiatri. Jag bedriver klinisk tjänstgöring, undervisning och forskning inom områdena trauma, ångest och depression.

Inger Westborg
Ingrid Mogren
Telefon
090-785 04 55

Jag är professor i obstetrik och gynekologi, undervisar på Läkarprogrammet. Klinisk inriktning: obstetrik/handläggning av komplicerad graviditet/obstetriskt ultraljud.
 

Jan Malm
Telefon
090-786 50 97

Professor Jan Malm är neurolog och överläkare. Forskningsintresset är fokuserat på olika aspekter av hydrocefalus, likvordynamik, blodflödesmätning, och intrakraniellt tryck hos astronauter.

Jenny Holmberg
Telefon
090-786 68 45
Jenny Molin
Telefon
090-786 95 91

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård och arbetar som universitetslektor med förenad anställning och docent vid Institutionen för omvårdnad.

Jenny Selg

Jag är doktorand vid institutionen för klinisk vetenskap inom ämnet logopedi och forskar om sväljsvårigheter (dysfagi) efter stroke.

Jens Ingvarsson
Johanna Björnstig
Telefon
090-786 54 42
Johanna Nordström
Telefon
090-786 89 09

Jag arbetar med stöd till forskare, produktion av digitalt innehåll och intern kommunikation på Institutionen för klinisk vetenskap.

Johannes van Den Berg
Jonatan Salzer

Jag är överläkare och docent i neurologi. Mina forskningsprojekt handlar om yrsel, stroke och MS

Josefine Friberg
Jussi Jokinen
Telefon
090-785 64 26

Jag är professor i Psykiatri och ämnets företrädare. Min forskning fokuserar på riskfaktorer för suicid och våld samt på neurobiologi och behandling av kompulsiv sexuell beteendestörning.

Karin Brunnegård
Telefon
090-786 61 51

Undervisar på logopedprogrammet, ämnesföreträdare i logopedi på Institutionen för klinisk vetenskap. Forskar om talet vid läpp-käk-gomspalt men är även intresserad av tidig kommunikativ utveckling.

Karin Jansson
Telefon
090-786 65 90

Studieadministratör, Området för läkarutbildning, Klinisk kurs 5 termin 11

Karin Moström
Telefon
090-786 72 91

Studieadministratör på läkarprogrammet (PU) och inom forskarutbildning.

Katarina Olofsson
Telefon
090-785 25 87

Vi studerar virus i övre luftvägsslemhinna. Humant papillomvirus kan kopplas till cancer i tungbas och halsmandel samt vårtor i luftstrupen. Epstein-Barr virus till cancer bakom näsan.

Katarina Tomic
Katarina Tunón
Kotryna Simonyte
Lars-Owe Koskinen
Lina Rådmark
Linda Halldner Henriksson

Jag är specialistläkare och docent i barn- och ungdomspsykiatri med forskningsintresse inom neuropsykiatri och pediatrisk psykofarmakologi, med särskilt fokus på adhd.

Linda Wallin

Leg psykoterapeut, leg hälso- och sjukvårdkurator, socionom. Doktorand på Barn och Ungdomspsykiatri-Klinisk vetenskap. Arbetar kliniskt inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Norrbotten. 

Linkun Han
Louise Stiernman
Magnus Domellöf
Telefon
090-785 21 28

Professor i pediatrik, barnläkare och neonatolog. Min forskning handlar om att hitta tidiga interventioner för att förbättra långsiktig hälsa hos barn med fokus på nutrition och hjärnans utveckling.

Magnus Sjögren
Telefon
060-18 23 49

Jag är lektor och Överläkare i Psykiatri och min forskning fokuserar på att förstå ätstörningar och vilka mekanismer (psykologiska och biologiska) som bidrar till att vidmakthålla dessa sjukdomar.

Malin Bergman Papworth
Maria Chermenina
Telefon
090-786 63 15
Maria Karlsson
Telefon
090-786 79 33
Maria Lindqvist

Jag arbetar som universitetslektor i Sexuell och Reproduktiv Hälsa vid institutionen för omvårdnad med förenad anställning som Verksamhetsutvecklare/Aurorabarnmorska vid CFOG, Region Västerbotten.

Maria Nygren
Maria Olsson
Telefon
090-785 35 99

Jag finns på Pediatrik och arbetar administrativt för Prof Magnus Domellöf och ger även administrativt stöd till en del av pediatriks forskningsprojekt, framför allt NorthPop.

Maria Strömbäck

Mina forskningsområden är unga, stressrelaterad- och psykisk ohälsa, psykiatri och genusvetenskap och jag har en förenad anställning med klinisk koppling mot Psykiatriska kliniken, NUS. 

Marie Bixo
Telefon
090-785 04 67
Marie-Therese Vinnars
Telefon
0739-42 67 77

Jag är specialistläkare i obstetrik/gynekologi och forskar om patofysiologin och moderkakans utveckling och funktion vid flera graviditetstillstånd. 

Marlene Engström
Telefon
090-786 72 88

Jag är ekonomiadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap inom ämnena Pediatrik och Logopedi.

Martin Fahlström
Telefon
090-786 73 21

Jag är professor i Professionell utveckling (PU) och bedriver undervisning och forskning inom PU:s fyra huvudområden: konsultation, bemötande, ledarskap och reflektion. 

Martin Maripuu

Psykiatriker som forskar på stress, depressioner, bipolär sjukdom och hur kroppsliga sjukdomar drabbar personer med psykisk ohälsa.

Matilda Naesström
Telefon
070-556 33 89
Maud Normark
Telefon
090-786 72 93

Studieadministratör på logopedprogrammet och i ämnet Barn- och ungdomspsykiatri.
Administratör forskarutbildning för fem ämnen vid insitutionen för klinisk vetenskap.

Mikael Sandlund
Telefon
090-785 64 95

Jag bedriver forskning om Delat beslutsfattande (SDM) inom psykiatrisk vård och socialpsykiatri, samt forkning om substansanvändning i ett bio-psyko-solcialt perspektiv.

Miles Trupp

Identification of biomarkers and novel drug targets for neurodegenerative diseases using genomics, metabolomics and proteomics in CSF and blood biobank samples.

Mimmi Werner
Telefon
073-802 88 70
Mona Svensson
Telefon
090-786 65 62
Niklas Lenfeldt
Niklas Sörlén

Jag är operativt ansvarig för Neurobiobanken, fungerar som resurs i olika forskningsprojekt, och arbetar i ALS-gruppen med bland annat läkemedelsprövningar.

Olli Kampman

Professor i psykiatri, överläkare Region Västerbotten

Legitimerad psykoterapeut kognitiv beteendeterapi

Olof Lagerlöf
Telefon
090-786 51 53

Jag är läkare och forskare inom psykiatri. Min forskning handlar om hur hjärnan styr när, vad och hur mycket vi äter. 

Olof Sandström
Olof Semb
Telefon
090-785 64 93

Jag är psykolog och lektor på läkarprogrammet samt KUL. Min forskning och undervisning ligger inom professionell utveckling, medicinsk psykologi och katastrofmedicin

Olov Olsson
Telefon
090-786 56 38
Patric Blomstedt
Patricia Hägglund
Per Lundgren
Peter Andersen
Telefon
090-786 55 00

Jag är professor och överläkare i neurologi och började forska om ALS 1992. Jag forskar om orsaken till ALS/FTD och leder även läkemedelsstudier där vi utvärderar nya läkemedel.

Peter Asellus

Jag är överläkare och universitetslektor i psykiatri. Min forskning handlar bland annat om suicid, anorexia och depression.

Peter Forsgren
Telefon
090-786 53 39
Peter Lindvall

Docent och överläkare i neurokirurgi. Specialintresse för vaskulär och skallbaskirurgi. Forskning framförallt inom området subarachnoidalblödningar.

Peter Sundström

Professor och neurolog med inriktning mot multipel skleros (MS), forskar på miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av MS.

 

Qiongxuan Lu
Rickard Sjöberg

Jag är docent och överläkare i Neurokirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus samt docent i Medicinsk Psykologi. Min forskargrupp är inriktad på hjärntumörer.

Rolf Adolfsson
Telefon
090-786 69 63
Sahruh Turkmen
Saima Diderichsen
Sanna Eklund

Doktorand anknuten till Klinisk Vetenskap, Neurovetenskaper med huvudområde Normaltryckshydrocefalus. 

Sara af Bjerkén
Telefon
090-786 51 16

Sara af Bjerkén är ST-läkare i neurologi och biträdande universitetslektor i histologi med cellbiologi. Hennes forskning kartlägger neurodegenerativa processer med fokus på Parkinsons sjukdom.

Sofie Elving
Sophia Holmlund

Postdoktor inom Sexuell och Reproduktiv Hälsa, Institutionen för Omvårdnad, samt vid Judith Lumley Centre, La Trobe University, Melbourne, Australien.

Stina Alm
Suad Zamil
Sven Arne Silfverdal

Jag är barnläkare och har mitt stora intresse i förebyggande insatser bland barn och ungdomar både nationellt och internationellt. Fram till 2021 var jag barnhälsovårdsöverläkare i Region Västerbotten och arbetar nu på timtid med i Swelife's Prevention barnfetma. Min forskning har rört infektionsepidemiologi, vaccinprövningar, amningensbetydelese för vaccinsvar, barns behov av D-vitamin, tidiga insatser mot fetma och förskolebarns psykiska mående. Jag arbetar i forsargrupper vid Umeå universitet såsom NorthPop och Saluts forskningsgrupp, i vaccinprövningar med EUs Vaccelerate och olika läkemedelsföretag.

Thorbjörn Holmlund
Telefon
090-786 73 23

Jag är lektor och ämnesföreträdare för  öron-, näs- och halssjukdomar. Jag undervisar på läkarprogrammet och forskar inom området sömnapne. Ledamot i ADN, ADN-AU, programrådet för logopedprogrammet.

Tomas Jacobsson
Telefon
090-786 91 95
Torbjörn Lind
Telefon
090-786 73 20
Ulrika Nordström
Telefon
090-786 51 57

Jag jobbar i Peter Andersens forskargrupp och forskar om amyotrofisk lateral skleros (ALS), som är en gemensam beteckning för en grupp motorneuronsjukdomar.

Ulrika Ottander
Telefon
090-786 62 63

Jag är gynekolog och tumörkirurg, undervisar på läkarprogrammet och forskar om gynekologisk cancer främst äggstockscancer med fokus på immunologiska mekanismer.

Viktor Grut

Jag är barnläkare och doktorand i Peter Sundströms forskningsgrupp, och undersöker biobanksprover för att identifiera riskfaktorer för MS

Viktoria Johansson
Telefon
090-786 89 54

Jag är  läkare och psykiater samt universitetslektor i psykiatri. Jag bedriver forskning inom psykiatrisk epidemiologi med intresse för kliniska frågeställningar.

Yonas Berhan