"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johnér bildbyrå AB/Jonas Gunnarsson

Hälsovetenskap

Hälsovetenskap är ett paraplybegrepp för vetenskap som rör hälsa - hur den kan främjas, upplevas, bibehållas eller återskapas - men också hur ohälsa kan förebyggas eller mildras. Jämlik hälsa för individer och grupper inkluderas liksom arbetsmiljö- och samhällsperspektiv. Hälsovetenskap innefattar forskning inom arbetsterapi, fysioterapi, hälsoekonomi, idrottsmedicin, omvårdnad, radiografi samt sexuell- och reproduktiv hälsa.

Reportage och porträtt

Laserbehandling av sår på foten.
Laser är ledljuset i arbetet som fysioterapeut

Möt nyblivna doktoranden Marianne Degerman, som under många år behandlat svårläkta sår hos äldre med laser.

Bra kommunikation – A och O i vården

Kommunikation säkras som ett starkt spår genom hela sjuksköterskeprogrammet.

Bortom ögonblicket – hjärnforskning då, nu och i framtiden

Hur fungerar minnet och hjärnan? Det är fokus på ett av Umeå universitets tvärvetenskapliga forskningscentrum.

Det starka idrottsintresset avgjorde yrkesvalet

Apostolos Theos forskar inom molekylär idrottsfysiologi - om hormoner, proteiner och gener.

"Fysisk träning – en effektiv medicin vid KOL”

Andre Nyberg vill se om högintensiv kortvarig intervallträning ger goda hälsoeffekter för personer med KOL.

Forskning som stärker äldres livskvalitet

Annika Toots forskning är inriktad på främjandet av hälsa och välbefinnande hos äldre personer.

Forskningssamarbeten och forskningslabb

Gerda-studien

GERDA – ett samarbete för att främja ett gott åldrande genom kunskapsutbyte, samverkan, forskning.

MONICA-studien

MONICA är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet.

Forskningsdelen av UMEX
UMEX - Umeå Movement and EXercise Laboratory

UMEX - Movement and Exercise Laboratory

U-motion laboratory

Vår transdisciplinära forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos personer ...

Laboration i UMeHälsa-lab.
UMeHälsa-labb

Ny teknologi utvecklas och testas i labbmiljöer där medskapande och deltagande designmetodik används.

Forskargrupper

Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
Emergency Care (EmCare)
I forskargruppen EmCare tas ny kunskap fram om bedömning av vårdbehov, symtomlindring och åtgärder oberoende av plats och i syfte att främja hälsa...
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
I vår forskning har vi främst fokus på olika eHälso-interventioner.
GEPaSH
Forskargruppen studerar effekterna av träning, fysisk aktivitet och mognad på fysisk prestation, motivation och fysiologisk respons hos barn och...
GERDA (Gerontologisk Regional Databas)
GERDA är ett gränsöverskridande och tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Umeå Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki SeA...
Medical Humanities Network
Medicinsk (eller hälso-) humaniora engagerar sig i frågor om medicin och hälsa från olika perspektiv inklusive antropologi, litteratur, språk,...
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
Mäns sociala hälsa och välmående
Mäns hälsa och välmående utifrån sociala och kulturella faktorer.
Per Fransson lab
Vi studerar hälsorelaterad livskvalitet och genomför kliniska cancerstudier.
PROACTIVE – COPD (PRomotion Of physical ACTIVity using E-health in COPD)
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och designer. Vi undersöker effekter av olika interventioner, främst med fokus på fysisk...
Senada Hajdarevic lab
Standardisering av vårdprocessen kan ha positiva effekter men individuella behov är svåra att standardisera.
SFO-V
Umeå universitet och Karolinska institutet driver SFO-V för att stärka samarbete mellan forskning och vård.
SPEXS (Swedish Pediatric Exercise Science)
Nätverket skapar kunskapsöverföring forskare emellan och sprider kunskap från forskning till idrotten.
Tema Den jämlika hälsan
En mötesplattform för doktorander, seniora forskare, och alla som är intresserade av ämnet.
Tema kvalitativ metod
En mötesplattform för doktorander, forskare och lärare som är intresserade av kvalitativ metod.
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.
U-motion Laboratory Research Group
Vår transdisciplinära forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos personer med muskuloskeletala eller neurologis...
UME-ACT
Aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer.
Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX)
Forskargruppen har inriktning på patientnära forskning bland personer med respiratoriska sjukdomar.

Filmade föreläsningar

Veronica Lindström
Veronica Lindström: Ambulans – när livet står på spel

Under ett år får ambulanssjukvården i Västerbotten ca 36 000 uppdrag som handlar om mer än blåljus och sirener

Johan Nicklasson: Livsgnistan – en kraftkälla hos äldre

Kvinnor lever längre, men har svagare livsgnista än män.

Anncristine Fjellman-Wiklund: När patienten är ett barn

Hur kan barn med långvariga sjukdomar, som barnreumatism, vara delaktiga i sin vård och behandling?

Helena Andersson: Gåfotboll - en sport för hälsan

Gåfotboll är en växande sport för personer över 65 år - vad har den för betydelse för hälsan?

Marlene Sandlund: Säkra steg - träna balansen med en app

Fallolyckor bland äldre är ett växande problem. Tträning och balansövningar kan minska risken att ramla.

Camilla Sandberg: Träna hjärtat på distans

Fysisk träning är viktig i hjärtrehabilitering - konditionsträning minst 90 minuter i veckan, har effekt.

Ingeborg Nilsson: Morgondagens medicin – social samvaro på recept?

Ingeborg Nilssons forskning handlar om betydelsen av social samvaro och sociala nätverk.

Birgitta Olofsson: Är det du eller jag som är förvirrad?

Vid delirium kan man bli orolig eller se och höra saker som inte finns. Det kan också bli ett kaos inombords.

Elisabet Sonntag Öström: Naturen – ett plåster för en sårig själ

Bilder av grönska är mer positiva för oss än bilder av byggnader. Naturen ger oss vaken vila - en mjuk stimule...

Margareta Brännström: HOPP för patienter med svår hjärtsvikt

"Om det inte hade varit för "hoppet" så skulle jag ha legat i en trälåda" säger en patient om projektet Hopp.

Lisbeth Wikström-Frisén: Om menscykeln - en hävstång för träningen

Kvinnor får variation av volym, intensitet och vila naturligt med menscykeln.

Christer Malm: Elitsatsning för barnen - eller föräldrarna?

Tidig specialisering minskar chansen att nå toppen.

Monica Christianson: Hiv- och klamydiatesta män - övervakning eller möjlighet?

Klamydia kan orsaka inflammationer, infektioner och andra problem hos både barn, kvinnor och män. Alla gravida...

Britt-Marie Lindgren: Dom förstår inte, jag skär mig för att överleva – om självskadebeteende

Mellan 2-6 procent av befolkningen har ett självskadebeteende som innebär att hen skär sig eller rispar huden.

För sent att börja träna - eller?

För sent att börja träna - eller?

Inre styrka — en väg att möta kriser och åldrande

Kerstin Viglund forskar inom ämnet omvårdnad.