"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Folkhälsovetenskap

Det är en tvärvetenskaplig disciplin som studerar människors hälsa och välbefinnande relaterat till miljö, sociala förhållanden och levnadsvanor. I området ingår forskning om förebyggande åtgärder och främjande av hälsa i befolkningen - lokalt, nationellt och globalt.

Folkhälsovetenskap utgör en viktig grund för det praktiska folkhälsoarbetet och innefattar även hälsoekonomi och kunskaper om hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt.

Ett folkhälsoperspektiv kan appliceras inom flera olika medicinska discipliner som epidemiologi, allmänmedicin, beteendemedicin, internmedicin, global hälsa, samhällsmedicin, socialmedicin, arbets- och miljömedicin, rehabilitering och omvårdnad.

VHU, Västerbottens HälsoUndersökningar, har sedan mer än 30 år samlat in data och prover från befolkningen som numer finns lagrade i Biobanken Norr. Denna värdefulla forskningsinfrastruktur ger unika möjligheter att studera förändringar i folkhälsan över tid och olika faktorers betydelse för bibehållande av hälsa och risk för utveckling av olika sjukdomar, t.ex. hjärtkärlsjukdom.

Andra värdefulla databaser för forskning om folkhälsa
MONICA-studien

MONICA är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet.

SCAPIS

SCAPIS är en svensk forskningsstudie inom hjärta, kärl och lunga.

Diabnorr

I DiabNorr ingår personer med diabetes som deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar eller MONICA-studien.

Forskningsprojektet VIPVIZA

Läs mer om VIPVIZA, en forskningsstudie om åderförkalkning som pågått sedan 2013.

OLIN - Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten

Forskningsverksamhet inom området astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Bygghälsokohorten

Kohorten innehåller data om hälsa och arbetsmiljö för mer än 389 000 anställda inom den svenska byggindustrin.

Reportage och porträtt

De vill hjälpa unga ut ur ofrivillig isolering

Forskaren Frida Jonsson och Umeå kommun samarbetar för att hitta sätt att stötta hemmasittande ungdomar.

Infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår

Joacim Rocklöv studerar hur klimatkänsliga infektionssjukdomar sprids till nya geografiska områden.

WHO:s generaldirektör rekommenderar folkhälsovetenskap

Hedersdoktor och generaldirektör för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, om vikten att satsa på hälsa.

Forskargrupper Epidemiologi och global hälsa

Arktisk kost, hälsa och hållbarhet
Vi forskar om samband mellan kostmönster och hälsa i nordliga områden, med tyngd på data om traditionell kost.
Lávvuo - Forskning och utbildning för samisk hälsa
En forskningsmiljö som strävar efter att förbättra samernas hälsa och välbefinnande.
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Tema Den jämlika hälsan
En mötesplattform för doktorander, seniora forskare, och alla som är intresserade av ämnet.
Tema kvalitativ metod
En mötesplattform för doktorander, forskare och lärare som är intresserade av kvalitativ metod.
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.

Forskargrupper Folkhälsa och klinisk medicin

AKTIKON
Forskar om hur arbetsmiljö, hälsa och produktivitet påverkas av arbete i olika kontorsmiljöer.
Amyloidoscentrum
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av...
Centrum för kardiovaskulär genetik
Samarbete mellan fyra avd. vid NUS - kliniskt arbete och forskning på familjer med ärftliga hjärtkärlsjukdom.
Henrik Sjödin Lab
Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. 
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen
Forskningsområde: Ekologi, Infektionsbiologi
Julia Otten forskargrupp
Forskning kring prediabetes och typ 2-diabetes, hur det utvecklas och behandlas.
Mattias Brunström
Undersöker riskfaktorer för att drabbas av hjärtkärlsjukdom med fokus på diagnostik, prognos och behandling.
Medical Humanities Network
Medicinsk (eller hälso-) humaniora engagerar sig i frågor om medicin och hälsa från olika perspektiv inklusive antropologi, litteratur, språk,...
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
Mårten Werner - leverforskning
Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.
OLIN - Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten
Forskningsverksamhet inom området astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Patrik Wennberg
Vi studerar levnadsvanor och deras betydelse för hälsa och sjukdom.
Senada Hajdarevic lab
Standardisering av vårdprocessen kan ha positiva effekter men individuella behov är svåra att standardisera.
Tät.nu – eHälsa för prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens
Urininkontinens är ett komplext och kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. Två av tre förbättras eller blir bra på...
VECTOR
Forskargrupp som tittar på hur människors hälsa påverkas av kyla, ergonomi och vibrationer i arbetslivet.

Filmade föreläsningar

Andas ut, våra lungor mår bra. Eller?

I SCAPIS studeras hjärt- och lunghälsan hos 30 000 personer i Sverige. Vad säger studien om vår lunghälsa?

Värmeböljan 2018 – bäst eller värst för hälsan?

2018 upplevde vi en supervärme i landet, det var så varmt att till och med fästingar dog. En sådan värme kan o...