"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Folkhälsovetenskap

Det här är en tvärvetenskaplig disciplin som studerar människors hälsa och välbefinnande relaterat till miljö, sociala förhållanden och levnadsvanor. I området ingår forskning om förebyggande åtgärder och främjande av hälsa i befolkningen - lokalt, nationellt och globalt.

Folkhälsovetenskap utgör en viktig grund för det praktiska folkhälsoarbetet och innefattar även hälsoekonomi och kunskaper om hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt.

Ett folkhälsoperspektiv kan appliceras inom medicinska discipliner som epidemiologi, allmänmedicin, beteendemedicin, internmedicin, global hälsa, samhällsmedicin, socialmedicin, arbets- och miljömedicin, rehabilitering och omvårdnad.

VHU, Västerbottens HälsoUndersökningar, har sedan mer än 30 år samlat in data och prover från befolkningen som numer finns lagrade i Biobanken Norr. Denna värdefulla forskningsinfrastruktur ger unika möjligheter att studera förändringar i folkhälsan över tid och olika faktorers betydelse för bibehållande av hälsa och risk för utveckling av olika sjukdomar, t.ex. hjärtkärlsjukdom.

Reportage och porträtt

Banarbetare går på räls i vinterlandskap.
Kyligt på jobbet? Det kan påverka hälsan

Kunskapsnivån om arbete i kyla och vilka risker på hälsan det medför är rätt låg i branschen menar forskare.

Bortom ögonblicket – hjärnforskning då, nu och i framtiden

Hur fungerar minnet och hjärnan? Det är fokus på ett av Umeå universitets tvärvetenskapliga forskningscentrum.

De vill hjälpa unga ut ur ofrivillig isolering

Forskaren Frida Jonsson och Umeå kommun samarbetar för att hitta sätt att stötta hemmasittande ungdomar.

Infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår

Joacim Rocklöv studerar hur klimatkänsliga infektionssjukdomar sprids till nya geografiska områden.

WHO:s generaldirektör rekommenderar folkhälsovetenskap

Hedersdoktor och generaldirektör för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, om vikten att satsa på hälsa.

Värdefulla databaser för forskning om folkhälsa

MONICA-studien

MONICA är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet.

SCAPIS

SCAPIS är en svensk forskningsstudie inom hjärta, kärl och lunga.

Diabnorr

I DiabNorr ingår personer med diabetes som deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar eller MONICA-studien.

Forskningsprojektet VIPVIZA

Läs mer om VIPVIZA, en forskningsstudie om åderförkalkning som pågått sedan 2013.

OLIN - Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten

Forskningsverksamhet inom området astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Bygghälsokohorten

Kohorten innehåller data om hälsa och arbetsmiljö för mer än 389 000 anställda inom den svenska byggindustrin.

Forskargrupper Epidemiologi och global hälsa

Arktisk kost, hälsa och hållbarhet
Vi forskar om samband mellan kostmönster och hälsa i nordliga områden, med tyngd på data om traditionell kost.
Lávvuo - Forskning och utbildning för samisk hälsa
En forskningsmiljö som strävar efter att förbättra samernas hälsa och välbefinnande.
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Tema Den jämlika hälsan
En mötesplattform för doktorander, seniora forskare, och alla som är intresserade av ämnet.
Tema kvalitativ metod
En mötesplattform för doktorander, forskare och lärare som är intresserade av kvalitativ metod.
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.

Forskargrupper Folkhälsa och klinisk medicin

AKTIKON
Forskar om hur arbetsmiljö, hälsa och produktivitet påverkas av arbete i olika kontorsmiljöer.
Amyloidoscentrum
Bedriver preklinisk och klinisk forskning kring sjukdomen Transtyretinamyloidos (Skelleftesjukan).
Centrum för kardiovaskulär genetik
Samarbete mellan fyra avd. vid NUS - kliniskt arbete och forskning på familjer med ärftlig hjärtkärlsjukdom.
Chorell Research Lab
Fokuserar på fetma-relaterad sjuklighet och dess koppling till typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom.
Forskningsområde: Molekylär medicin
eHEar
Forskargruppen utvecklar öronsjukdomars diagnostik genom en satsning på digital teknik och artificiell intelligens.
Forskningsområde: Klinisk medicin, Medicinsk teknik
Henrik Sjödin Lab
Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. 
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen
Forskningsområde: Ekologi, Infektionsbiologi
Julia Otten forskargrupp
Forskning kring prediabetes och typ 2-diabetes, hur det utvecklas och behandlas.
Luftföroreningar och hälsa
Forskargrupp som bland annat tittar på avgaser, vägdamm, vedrök och skogsbrandsrök.
Långsiktiga konsekvenser av infektion med Cryptosporidium hominis
Läs mer om forskargruppens arbete.
Forskningsområde: Klinisk medicin
Mattias Brunström
Undersöker riskfaktorer för att drabbas av hjärtkärlsjukdom med fokus på diagnostik, prognos och behandling.
Mauritiusstudierna
Ett samarbete som förvaltar och analyserar data från Mauritius hälsoundersökningar.
Medical Humanities Network
Medicinsk (eller hälso-) humaniora engagerar sig i frågor om medicin och hälsa från olika perspektiv inklusive antropologi, litteratur, språk,...
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
Mårten Werner - leverforskning
Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.

Filmade föreläsningar

Per Dahlqvist
Per Dahlqvist: Saliven avslöjar ovanlig kortisolrubbning

Vi behöver stresshormonet kortisol i lagom mängd. Men vid ovanliga sjukdomar i hypofysen eller binjurarna skic...

Viktor Oskarsson: Fyra sanningar om vitamin D

Vad är sant och vad är falskt om D-vitamin?

Linnea Hedman: Cigaretter, snus och nya sätt att få i sig nikotin

Nya sätt att få i sig nikotin marknadsförs mot barn och ungdomar.

Helena Backman: Ökar astma och allergi fortfarande?

Sedan mitten av 1900-talet har astma och allergier ökat i Sverige och runt om i världen.

Johan Nicklasson: Livsgnistan – en kraftkälla hos äldre

Kvinnor lever längre, men har svagare livsgnista än män.

Jonatan Salzer: Yrselträning via nätet – fungerar det?

Jonatan Salzer arbetar med att utveckla en lättillgänglig app för yrselträning.

Maria Nilsson: Ju varmare, desto värre

Världen blir allt hetare och det har effekt på hälsan. Forskning visar hälsoeffekter som psykisk ohälsa, unde...

Petter Stoor: Samers hälsa – på lika villkor

Samers hälsa är ganska lik den för landets befolkning. För vissa områden är den bättre, som fysisk och psykisk...

Elin Chorell: Hur kan kost och träning förhindra och bota typ 2 diabetes?

Orsaken till diabetes är en kombination av våra gener och vår livsstil.

Björn Pilebro: Genredigering – lovande behandling mot Skelleftesjukan

Genterapi - hur går det till? Björn Pilebro berättar om denna första genterapistudie på människa som forskare ...

Anders Blomberg: Andas ut, våra lungor mår bra. Eller?

I SCAPIS studeras hjärt- och lunghälsan hos 30 000 personer i Sverige. Vad säger studien om vår lunghälsa?

Christofer Åström: Värmeböljan 2018 – bäst eller värst för hälsan?

2018 upplevde vi en supervärme i landet, det var så varmt att till och med fästingar dog. En sådan värme kan o...