Hoppa direkt till innehållet
printicon

Juridiska institutionen

Anställda medarbetare

Ann Lundgren, universitetsadjunkt

Jag är jurist och undervisar i straffrätt på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning.

Carin Ulander-Wänman, universitetslektor

Forskning

Mitt forskningsområde handlar om den europeiska sysselsättningspolitiken och den svenska arbetsmarknadens reglering. Den forskning som hittills producerats har såväl ett arbetsgivar-  arbetstagar och samhällsperspektiv.

Undervisning

Jag undervisar i arbetsrätt. Huvuddelen av min undervisning bedrivs på magisterprogrammet i arbetsrätt, juristprogrammet, personalvetarprogrammet, sociologiprogrammet och Arbetsrätt I. .

Elizabeth Perry, doktorand

Undervisning: främst EU-rätt, komparativ rätt, svensk internationell privaträtt, amerikansk rätt och familjerätt.
Forskning: främst komparativ familjerätt; mitt doktorsavhandlingsprojekt har titeln "Child Support Law in California and Sweden: A Functional, Critical Comparison."

Fanny Holm, universitetsadjunkt

Fanny Holm, L.L.D., teaches predominantly public international law and criminal law. Her dissertation explores the legal space for states to prosecute individuals for genocide, crimes against humanity and war crimes, and the corresponding legal space to provide victims of those crimes with reparations procedures.

Jan Leidö, universitetslektor

Forskar och undervisar inom bl.a. svensk, komparativ och internationell förmögenhetsrätt, immaterialrätt, internationell privat- och processrätt och skiljeförfaranderätt.

Johan Holm, universitetsadjunkt

Adjunkt med inriktning på arbetsrätt och skatterätt. Doktorand i arbetsmiljörätt. I mitt doktorandprojekt undersöker jag arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olyckfall samt ansvaret för rehabiliterande och reparativa åtgärder.

Johanna Jers, doktorand (tjänstledig)

Doktorand i rättsvetenskap i samarbete med Genusforskarskolan, UCGS, Umeå universitet

Magisterexamen i globala politiska studier med huvudområde mänskliga rättigheter, 2011

Karin Åström, universitetslektor

Jur kand. 2005, Jur dr. 2014. Anställd vid Juridiska institutionen sedan 2006.

Har tidigare varit anställd som jurist vid Kronofogdemyndigheten samt Brottsoffermyndigheten.

Sedan år 2016 ingår jag som svensk expert vid översyn av implementeringsåtgärder av EU–rättsliga instrument inom ramen för DG HOME Framework contract on compliance assessment in the field of Migration and Home Affairs.

Katarina Lundqvist, administratör, institution

Jag administrerar institutionens forskarutbildning och är sekreterare i Forskningsutskottet. Administrerar även institutionens engelska kurser och program inom grundutbildningen.

Lena Enqvist, doktorand

Doktorand i rättsvetenskap. Mitt avhandlingsprojekt rör Försäkringskassans rättsliga förutsättningar för samverkan med Arbetsförmedling samt hälso- och sjukvård.

Linda Andersson, studieadministratör

Jag jobbar som studieadministratör på Juridiska institutionen. Till mig kan man också vända sig med frågor rörande arvoden för amanuenser och gästlärare. Jag har även ansvar för vårt anläggningsregister och diarieföringen i W3D3.

Maria Forsman, universitetslektor

Jur kand, JD, universitetslektor i rättsvetenskap. Pedagogiskt meriterad excellent lärare. Forskar och undervisar främst i barnrätt.

Markus Naarttijärvi, universitetslektor

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Mattias Hjertstedt, universitetslektor

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Per Bergling, professor

Professor Per Bergling (LL.M., LL.D.) pursues reserch and teaching at the Department of Law.

Peter Hultgren, doktorand

Jag arbetar inom ramen för forskarutbildningen på ett avhandlingsprojekt som går under arbetstiteln fel i tjänst och undervisar därutöver främst i förmögenhetsrätt.

Sofia Strömgren, studieadministratör

Jag arbetar med uppdragsutbildning, fristående kurser och juristprogrammet. Jag ansvarar också för nyheter och information på vår webb. Kontakta mig gärna vid frågor om institutionen och vår hemsida.

Staffan Ingmanson, universitetslektor

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktining mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Therese Enarsson, universitetslektor

Min forskning rör huvudsakligen rättsväsendets arbete med brottsoffer, och införlivandet av brottsoffers rättigheter i rättskedjan. Min forskning spänner över ett flertal rättsområden, som offentlig rätt, straff- och processrätt och konstitutionell rätt. Därför rör forskningen såväl övergripande frågor om allmänna rättigheter hos människor som utsatts för brott, som mer avgränsade samhällsaktuella frågor, som möjlighet till upprättelse vid utsatthet för näthat och rasism.

Ulf Vannebäck, universitetsadjunkt

Jag kombinerar undervisning inriktad mot fastighetsrätt med en doktorandtjänst. Mitt doktorandprojekt är inriktat på markexploatering, upphandling och statsstöd och är finansierat av Konkurrensverket.

Victoria Lindgren, doktorand

Doktorand i rättsvetenskap, inriktning skatterätt/genus vid Juridiska institutionen samt Genusforskarskolan, Umeå Centrum för Genusstudier. Avhandlingsarbetet rör förmånsbeskattningsreglerna och dess förhållande till frågor om löneskillnader och genus.

Örjan Edström, professor

Forskar och undervisar i arbetsrätt och med anknytning till internationell rätt, främst på kurser på magisterprogrammet i arbetsrätt och kurser med internationell inriktning. Publicerat ett flertal böcker och publikationer inom arbetsrätt, EU-rätt om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster. Nationell expert med uppdrag från EU-kommissionen 1995-2013. Styrelseledamot i Forte under flera år. Är kursansvarig på juristprogrammets termin nio Examensarbetet.