"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Juridiska institutionen

Anställda medarbetare

Alexander Krüger
Telefon
090-786 75 25

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Alicia Dassoum Lundberg
Telefon
090-786 55 01
Amanda Musco Eklund
Telefon
090-786 75 12

Forskar om EU:s yttre gränskontroll, automatiserade system och rättsstatliga principer. 

Anders Lindqvist
Telefon
090-786 76 69
Anders Norberg
Telefon
090-786 96 61
Anderz Andersson
Telefon
090-786 50 13
Ann Lundgren
Telefon
090-786 55 18

Jag är verksam som universitetsadjunkt. Jag undervisar huvudsakligen i straffrätt på juristprogrammet och på polisiärt arbetes grund- och vidareutbildningar.

Ann-Christine Petersson Hjelm
Telefon
090-786 62 68

Jur. kand., JD, universitetslektor i rättsvetenskap. Pedagogiskt excellent lärare. Forskar och undervisar i bland annat äldrerätt. 

Ann-Sofie Henrikson
Telefon
090-786 61 67

Lektor i rättsvetenskap.

Anna Henriksson
Telefon
090-786 68 86

Jag jobbar med kursadministration och är även webbansvarig på institutionen. Jag arbetar också med t.ex. kurstillfällen i Selma, välkomstbrev och uppdragsutbildningar.

Anna Strid
Telefon
090-786 96 95

Jag arbetar som kursadministratör, är institutionens IT-kontaktperson, licensansvarig och ordnar med resebokningar för grundutbildning.

Anna Wärme
Telefon
090-786 92 27
Carin Ulander-Wänman
Telefon
090-786 71 15
Elin Jonsson
Telefon
090-786 76 21

Min forskning är inriktad på rättslig reglering av nära relationer, familj, juridiskt föräldraskap och assisterad befruktning.

Emil Wistrand Johansson
Telefon
090-786 55 14

Jag forskar och undervisar i folkrätt med särskilt intresse för frågor om ansvarsutkrävande och samarbete i internationell straffrätt, internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Eva Kjellin
Telefon
090-786 75 09
Fanny Holm
Telefon
090-786 77 11
Felix Bockel
Telefon
090-786 65 37
Fredrik Karlsson
Telefon
090-786 75 35
Görel Granström
Telefon
090-786 74 18

Jag forskar om brottsoffers rättigheter, framför allt offer för hatbrott och hur rättsväsendets aktörer arbetar med dessa frågor.

Hampus Johansson
Telefon
090-786 98 12
Ida Asplund
Telefon
090-786 59 78

Jag är universitetslektor och juris doktor med inriktning på allmän och speciell förvaltningsrätt, dataskydd och diskrimineringsrätt. Jag intresserar mig också för frågor som rör konstitutionell rätt.

Isak Nilsson
Telefon
090-786 67 88

Jag forskar om domstolar och i mitt avhandlingsprojekt studerar jag förhandsavgörandeinstitutet med hjälp av empiriska metoder för att identifiera de mål som aldrig når EU-domstolen.

Jan Leidö
Telefon
090-786 58 92

Forskar och undervisar inom bl.a. svensk, komparativ och internationell förmögenhetsrätt, immaterialrätt, internationell privat- och processrätt och skiljeförfaranderätt.

Jennifer Edlund
Telefon
090-786 55 89
Johan Holm
Telefon
090-786 61 68

Juris doktor och lektor i rättsvetenskap. Forskar och undervisar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt med fokus på arbetslivets förändring.

Johan Lindholm
Telefon
090-786 56 03

Jag forskar och undervisar i konstitutionell rätt och idrottsjuridik med särskilt intresse för domstolar och bruk av empirisk metoder inom rättsvetenskaplig forskning.

Johanna Jers
Telefon
090-786 70 92

Mina forskningsintressen är aktiemarknaden, bolagsstyrning, jämställdhet och feministisk forskning samt hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Karin Åström
Telefon
090-786 94 82

Jur kand. 2005, Jur dr. 2014. Anställd vid Juridiska institutionen sedan 2006.
Tidigare anställd vid Kronofogden och Brottsoffermyndigheten, samt svensk expert åt Milieu Law & Policy Consulting.

Lena Enqvist
Telefon
090-786 99 79

Juris doktor i rättsvetenskap, med inriktning mot förvaltningsrätt

 

Lena Landström
Telefon
090-786 77 10

Min forskning och undervisning är främst inom det straffprocessuella området, med särskilt fokus på polisens och åklagares ansvarsområden och befogenheter.  

Lilliann Danielsson
Telefon
090-786 61 66
Lina Sidenhag
Telefon
090-786 62 88
Lisa Claar
Telefon
090-786 54 65

Adjunkt och doktorand i straffrätt

Maria Eklund
Telefon
090-786 71 13

Pedagogiskt meriterad lärare som undervisar i civilrätt, främst immaterialrätt, avtalsrätt, köprätt och fordringsrätt. Doktorand sedan nov-21 och forskar om ideella rättigheter och AI.

Maria Forsman
Telefon
090-786 96 35

Jur kand, JD, universitetslektor i rättsvetenskap. Forskar och undervisar främst i barnrätt, socialrätt och straffrätt.

Telefon
090-786 59 09

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Marlene Löding
Telefon
090-786 57 60

Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot konstitutionell rätt. Min forskning rör domarrollen i tings- och förvaltningsrätt. 

Martina Clark
Telefon
090-786 75 87
Martina Reinius
Telefon
090-786 69 16

Jag forskar och undervisar i migrationsrätt och barnrätt. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag tvångsmedelsanvändning mot asylsökande barn. 

Mattias Derlén
Telefon
090-786 92 32

Professor i rättsvetenskap. Forskar och undervisar i konstitutionell rätt. Särskilt intresserad av konstitutionell EU-rätt, Law & Language samt empirisk rättsvetenskap. 

Mattias Hjertstedt
Telefon
090-786 79 43

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Moises Löfroth
Telefon
090-786 75 94
Mpoki Mwakagali
Telefon
090-786 57 99
Nina Nilsson Rådeström
Telefon
090-786 92 17

Jag är verksam som studierektor med pedagogiskt ansvar samt som undervisande lärare framförallt på juristprogrammets termin 3 och 4. 

Per Bergling

Per Bergling är generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) och tjänstledig från Umeå universitet.

Ruth Mannelqvist
Telefon
090-786 74 17

Professor i rättsvetenskap

Dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet

Sandra Johansson
Telefon
090-786 80 98

Jag arbetar med kursadministration och är institutionens kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd. Jag arbetar också med internationella utbyten samt webbredaktion.

Sandra Mattsson
Telefon
090-786 79 51

Jag jobbar som studieadministratör på Juridiska institutionen med bland annat kurser i grundutbildningen och forskarutbildningen. Jag arbetar även med t.ex. arvoden, kursplaner och diariet.

Sara Lyrenäs
Telefon
090-786 61 69

Doktorand och adjunkt i rättsvetenskap.

Telefon
090-786 75 01

Jag forskar om hur det EU-rättsliga begreppet om God förvaltning strukturerar och begränsar förvaltningsmyndighteters godtycke via normprövning, vid användningen av algoritmiska beslutssystem.

Signe Lagerkvist
Telefon
090-786 54 38
Sofia Eirell
Telefon
090-786 78 86
Staffan Ingmanson
Telefon
090-786 65 49

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Stefan Lidberg
Telefon
090-786 52 33
Therese Enarsson
Telefon
090-786 59 07

Min forskning rör huvudsakligen grundläggande rättigheter, särskilt i relation till internet och sociala medier, och en stor del av min forskning har även rört rättsväsendets arbete med brottsoffer. 

Tobias Inden
Ulf Vannebäck
Telefon
090-786 93 82

Prefekt på juridiska institutionen, forskar om koncessioner och undervisar i fastighetsrätt.

Ulrika Sanden
Telefon
090-786 50 50

Undervisar och forskar inom medicinsk rätt. Särskild utredare om läkemedelsstatistik (Socialdep.). Expert i 2018 års donationsutredning. Tidigare ledamot i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation.

Vanessa Vincentie
Telefon
090-786 50 86

Jag arbetar som studieadministratör och ansvarar över alla inköp/beställningar, arkivet, diariet, DIVA & Studentexpeditionen.

Victoria Lindgren
Telefon
090-786 52 54

Forskar och undervisar huvudsakligen i skatterätt. I mitt avhandlingsprojekt forskar jag om hur skattebetalaren konstrueras i en rättslig och historisk kontext.

Viola Boström
Telefon
090-786 74 13
Åsa Alfvengren
Telefon
090-786 74 80