"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för molekylärbiologi

Anställda medarbetare

Aftab Nadeem

Forskare på Institutionen för molekylärbiologi, undersöker rollen av bakteriella porbildande toxiner vid uppkomst av infektionssjukdom i värden.

Albina Waithaka

Albina forskningsintresse är post-transkriptionell genreglering och är just nu postdoctore i Oliver Billkers lab.

Alexander Glotov
Andrea Puhar
Telefon
090-785 33 51
Anna Fahlgren
Telefon
090-786 96 87
Anna Gharibyan

Studievägledare för Kandidatprogrammet i Life Science och Masterprogrammet i molekylärbiologi (studycounsellor.molbiol@umu.se)

Annika Berglund
Telefon
090-786 73 28
Anton Tjulin
Aparna Biswas
Barbara Sixt
Telefon
090-785 25 95

Min forskning fokuserar på strategier för cellautonom immunitet och bakterieundandragande.

Barbro Nylén
Telefon
090-786 90 18
Björn Schröder
Telefon
090-785 67 69

Jag forskar om effekter av bakterier och kost på tarmslemhinnans barriärfunktion.

Doktorand i Andrea Puhars grupp.

Changchun Chen
Telefon
090-786 71 35
Christopher Karlsson
Telefon
090-786 89 32
Daniel Rea Vázquez
Devi Prasad
Divya Das
Dominik Fischer
Telefon
090-785 67 64

Postdoktor i Jörgen Johanssons grupp. Duarte undersöker strukturella förändringar av RNA och inverkan på regleringen av virulens i Staphylococcus aureus.

Eirini Antoniou
Ellen Bushell

MiMS gruppledare och malariaforskare intresserad av parasit- och värdinteraktioner.

Emil Bayat
Telefon
090-786 69 14
Emilio Bueno
Telefon
090-785 26 89

Jag studerar anpassningar av patogena bakterier till ogynnsamma miljöer.

Jag är samordnare för Umeå Hypoxic Research Facility, UHRF.

Eric Toh

Jag är Första forskningsassistent i Sun Nyunt Wai’s forskningsgrupp. Min forskning fokuserar på molekylära mekanismer för interaktioner mellan bakterier och värdar.

Telefon
090-785 67 14

Farmaceut, arbetar som doktorand i PI Björn Schröders forskargrupp.

Fariba Mansourizadeh

Postdoktor i Lena Svenssons grupp. Hennes forskning fokuserar på immuncellsfunktionsmekanismer och hur LFA-1 omorganiseras och återanvänds i snabbrörliga celler som leukocyter.

Felipe Cava
Telefon
090-785 67 55

Jag är gruppledare på MIMS och forskar om bakteriers cellväggar.

Jag är föreståndare för Umeå Hypoxic Research Facility, UHRF.

Francesca Aguilo

Min forskning fokuserar på RNA-modifieringar.

Ganeshwari Dhurve

Postdoktor i Maria Fällmans grupp.

Forskningen fokuserar på molekylära mekanismer bakom den translationella omprogrammering som sker vid virulensinduktion i Yersinia pseudotuberculosis.

Gunn Hedman-Borg
Gözde Türköz

Postdoktor i Barabara Sixts grupp. Gözde undersöker och karakteriserar de faktorer och vägar som är viktiga för interaktionen mellan Chlamydia trachomatis och dess värdceller.

Hanna Eriksson
Telefon
090-786 73 30

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Jan Larsson
Telefon
090-785 67 85

Jag är professor i genetik och min forskning är inriktad på att förstå kromosomernas betydelse och funktion för att organisera arvsmassan och för att den ska fungera på rätt sätt.

Jenny Persson
Telefon
090-785 08 14

Syftet med min forskning är att studera verkningsmekanismer av skräddarsydda läkemedel för att kunna effektivt behandla cancermetastaser. 

Jessica Rankinen
Telefon
090-786 74 75
Johan Henriksson

Jag forskar inom T-celler och utveckling av nya metoder (bioinformatiska och våtlabsprotokoll), med immunoterapi och CAR T celler-som speciellt fokus.

Johan Holmberg

Vår forskning är inriktad på neuroblastom, en cancerform som främst drabbar små barn.

Johanna Urzúa
Jyoti Mohan Gurung
Telefon
090-785 67 59

Jag är postdoktor i Matthew S Francis grupp. Min forskning är inriktad på att förstå ihopsättningsmekanismerna för typ III-sekretionssystemet (T3SS).

Jörgen Johansson
Telefon
090-785 25 35

Hur kan bakterier förstå var de är och koordinera sin förmåga att orsaka sjukdom? För att förstå detta studerar professor Jörgen Johansson bakterien Listeria monocytogenes.

Katharina Wulff

Neurovetenskapsman. Min forskning handlar om att använda bärbar teknologi för att förstå sömn och dygnsrytmer hos människor i samband med klimatanpassningsprocesser.

Kemal Avican
Telefon
090-785 67 40

Föreståndare för µNiSCH forskningsinfrastruktur.

Kiana Farhanchi
Kristina Nilsson
Telefon
090-785 67 40
Lana Jachmann

Jag är doktorand i Barbara Sixts forskargrupp på Institutionen för molekylärbiologi och MIMS.

Lars Nilsson
Laura Alvarez
Telefon
090-785 25 25
Lena Svensson
Telefon
090-786 96 71

Jag är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i bioteknik.

Doktorand i molekylärbiologi med fokus på strukturella och biokemiska principer för enzymatisk anpassning. Delad Phd i grupperna Magnus Wolf-Watz och Andre Mateus.

Lewis Murugu

Jag är doktorand i Lena Svenssons grupp. Mitt fokus ligger i att reda ut den invecklade molekylära dynamiken hos LFA-1-signalering, transport och re-expression i T-lymfocyter.

Leyden Fernández

Leyden är bioinformatiker och postdoc i Maria Fällmans grupp. Forskningen fokuserar på att dechiffrera anpassningsstrategier hos patogena bakterier i syfte att identifiera nya antimikrobiella mål.

Lieke van Den Bos
Lina Helgesson
Telefon
090-786 73 38
Linas Mazutis
Lingyu Li

Lingyu Li arbetar som postdoktor i Sun Nyunt Wais grupp och Saskia Erttmanns grupp.

Louise Lindbäck
Lovisa Lidén
Lucia Perez Jimenez

Doktorand i André Mateus lab sedan september 2022. Fokuser på att identifiera proteinfunktion och läkemedelsmål i tarmmikrobiomer med hjälp av funktionell proteomik och strukturella metoder.

Lukas Kenner
Marek Wilczynski
Telefon
090-786 73 29
Maria Fällman
Telefon
090-786 73 41

Vår forskning syftar till att förstå molekylära mekanismer bakom bakteriers förmåga att anpassa sig till olika miljöer.

Maria Ivanova
Telefon
090-785 67 88
Maria Kim
Telefon
090-785 67 58

Jag är postdoktor inom molekylärbiologi och arbetar med interaktion mellan värd och patogen.

Maria Wennberg
Telefon
090-786 63 61

Jag arbetar med bokföring, ekonomiska uppföljningar och analyser mm.

Maria Westling
Mariam Amin
Marta Nieckarz

Marta Nieckarz är postdoktor i Felipe Cavas grupp och fokuserar på cellväggsbiologi och miljöanpassningsstrategier för patogener som kan vistas inuti eukaryota celler.

Martina Casarini
Matthew Francis
Telefon
090-786 73 40

Forskning: Förstå bakteriernas fysiologi och patogenes

Utbildning: Ledare för grundutbildning vid Institutionen för molekylärbiologi

Michael Gilmore
Telefon
090-785 26 89
Natarsha Bates

Postdoktor i design och molekylärbiologi vid Umeå designhögskola, Institutionen för molekylärbiologi och Umarts.

Nina Norgren
Telefon
090-785 67 60
Nora Lehotai

Kommunikatör och projektsamordnare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, och kommunikatör vid Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. 

Oliver Billker
Telefon
090-785 67 78

Min forskning handlar om att förstå malariaparasitens biologi bättre och hur de interagerar med myggorna som överför dem.

 

Palwasha Baryalai

Jag är doktorand i Sun Nyunt Wais grupp. Min forskning fokuserar på att förstå rollen av yttre membran vesikelassocierade proteaser i bakteriell patogenes.

Paula Petronela Groza
Peter Lind

Prognoser för experimentell evolution av biofilmer och antibiotikaresistens

Rachel Feeney

Doktorand i Björn Schröders forskargrupp.

Raiyan Ibrahim
Telefon
090-786 57 42
Ronan Connor
Sandhya Malla
Sandra Holmberg

Sandra är doktorand i Björn Schröders forskargrupp.

Saskia Erttmann
Telefon
090-785 08 20

Forskarassistent.

Fokus: Forskar om inflammatoriska sjukdomar.

Sonja Viljamaa

Projektsamordnare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

Sophie Tronnet

Postdoktor i Andrea Puhars grupp. Sophies forskningsintressen fokuserar på molekylärbiologi, biblioteksscreening och metabolomik.

Staffan Bohm
Telefon
090-785 08 19

PhD

Professor of Molecular Biology

Sun Nyunt Wai
Telefon
090-785 67 04

Sun Nyunt Wai, professor i medicinsk mikrobiell patogenes, bedriver forskning om sjukdomsframkallande bakteriers egenskaper på molekylär nivå.  

Supapit Wongkuna

Jag är postdoktor i Björn O. Schröders grupp med fokus på tarmmikrobiota och tarmslemhinnas barriärfunktion.

Sussan Castro Vivanco
Telefon
090-786 77 03
Tatiana Kan
Telefon
090-785 67 95
Teresa Frisan
Telefon
090-785 08 16

Jag är professor i cell- och molekylärbiologi och aktivt engagerad i både forskning och undervisning, inom ramen för grundutbildning.

Teresa Tiensuu
Telefon
090-785 67 39
Thorey Jonsdottir

Thorey är postdoktor i Ellen Bushell lab. Hon studerar det asexuella blodstadiet hos gnagarmalariaparasiten Plasmodium berghei och nya tekniker för att genmodifiering.

Ulf Persson
Telefon
090-786 73 39
Ummehan Avican
Telefon
090-785 26 89

Jag är staff scientist i Maria Fällmans forskargrupp och arbetar med in vivo transkriptomi av Salmonella Typhimurium.

Verena Kohler
Telefon
090-786 61 73

Biträdande universitetslektor i molekylärbiologi

Vicky Shingler
Telefon
090-786 77 87

Jag är professor och studerar miljösignalavkänning och integration.

Victor Pinedo
Vikash Pandey
Viktor Skog
Viktoria Vedin
Telefon
090-786 55 10

Studievägledare för Civilingenjörsprogrammet i bioteknik (svl.bioteknik@umu.se)

Yngve Östberg
Telefon
090-785 08 02
Yuri Schwartz
Telefon
090-785 67 84

Jag forskar om hur Polycomb och Trithorax medierar genreglering. Utifrån vad vi nu vet är detta det viktigaste epigenetiska regleringssystem som finns i alla flercelliga organismer.

Zhuang Zhu