"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsforskare

Nedan presenteras forskare inom Idrottshögskolans nätverk.

Aasa Ulrika,  universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Fysisk aktivitet och kapacitet - förändring över tid, faktorer som påverkar förändring
 • Musik och träning
 • Anpassad fysisk aktivitet som förebyggande och behandlande åtgärd
 • Kliniska tester och mätmetoder för idrott och hälsa
 • Rörelseanalys
 • Prevention av mekanisk överbelastning i kroppen
 • Rehabilitering av mekanisk överbelastning i kroppen
 • Rehabilitering vid långvarig smärta

Alfredsson Håkan, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Behandling av senskador
 • Utveckling av nya icke-kirurgiska och kirurgiska behandlingsmetoder
 • Utveckling av ultraljudsdiagnostik vid senskador och ultraljudsvägledd behandling av skenskador

Antti Henrik, professor vid Kemiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Kemi
 • Metabolomik - analys av förändringar av små molekyler i biologiska system
 • Bioinformatik/Kemomerti

Backman Ludvig, Universitetslektor i fysioterapi och funktionell anatomi, vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Kroniskt smärtande senor
 • Experimentell senforskning

Bengs Carita, professor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Kropp och hälsa
 • Genus

Berglund Lars, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Tung styrketräning som rehabilitering av ländryggsbesvär
 • Smärta och rörelsekontroll
 • Tester av rörelsekontroll
 • Teknik för optimal styrka
 • Skador inom styrkelyftsidrotten

Björklund Martin, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Proprioception
 • Rehabilitering och träning vid långvarig nack-skuldersmärta
 • Sensomotorisk testning för nacke-skuldra, rörelseanalys
 • Rörelse- och styrketestning för nacken
 • Muskeltöjning, rörlighet
 • Muskulär trötthet vid långvarigt lätt arbete (low frequency fatigue)

Boraxbekk Carl-Johan, professor vid Enheten för demografi och åldrande forskning

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Hjärnavbildning; motorisk och mental träning och dess underliggande neurala mekanismer
 • Fysisk aktivitets påverkan på hjärnans funktioner
 • Neurala korrelat av spelförståelse

Buren Jonas, docent vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottsnutrition

Davis Louise, universitetslektor vid Institutionen för psykologi

 • Psychosocial, developmental and environmental factors of elite performance and coaching
 • The role of interpersonal relationships in sport (coach, parents)

Davis Paul, universitetslektor vid Institutionen för psykologi


Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • The role of psychology in health and high performance
 • The psychology of coaching
 • Emotions in sport
 • The influence of an individual's personality in sport
 • Burnout (athletes, coaches, & support staff)
 • Youth sport (athletes, coaches, peers, & parents)

Eliasson Inger, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottens barn, ledare och föräldrar
 • Att organisera och anpassa idrott till flickor och pojkar
 • Att sluta med idrott i tonåren
 • Föräldratränare och tränarbarn i lagidrott
 • Barnrättsperspektiv och övergrepp inom idrott
 • Negativt beteende mot unga domare
 • Fostrans-, genus- och generationsperspektiv
 • Hur maskulinitetsnormer kan ändras genom utbildning
 • Physical Literacy – om idrottande i ett livslångt perspektiv

Fahlén Josef, professor vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Organisering och ledning i idrottsföreningar
 • Barn och ungas spontanidrottande
 • Förändringsprocesser i föreningsidrott
 • Idrottspolitisk styrning

Martin Fahlström, professor vid Institutionen för klinisk vetenskap

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen; mekanismer, behandling och rehabilitering
 • Badmintonmedicin
 • Arbetsmiljön för idrottare och funktionärer

Martin Fahlström

Ferry Magnus, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottsprofilerad utbildning
 • Barn och ungas idrottande
 • Skolans idrottsundervisning
 • Idrottslärares yrkessocialisation

Forsgren Sture, professor vid Integrativ medicinsk biologi (IMB): anatomi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Experimentell muskel- och senforskning
 • Samarbete med idrottsmedicin avseende studier av kroniskt smärtande senor

Gilenstam Kajsa, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Kön och genus i idrott
 • Idrottsfysiologi ur köns- och genusperspektiv
 • Ishockey

Hjelm Jonny, professor vid Institutionen för idé och samhällsstudier

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottens genus
 • Den beteendevetenskapliga idrottsforskningen och "tävlingsidrotten"
 • Idrottsföreningarnas demokratiska processer
 • Fotbollens historia

Holmström Stefan, universitetslektor vid Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Talangutveckling och talangutvecklingsmiljöer
 • Motivation och motivationsklimat

Hult Andreas, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Fysisk aktivitet och hälsa
 • Accelerometri
 • Bloddopning
 • Blodanalyser
 • Proteomik
 • Träningsinterventioner för äldre, träning med digitalt stöd

Häger Charlotte, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Enheten för sjukgymnastik

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Övergripande: motorisk kontroll hos barn och vuxna samt hos personer med olika rörelseproblem
 • Laboratoriebaserad rörelseanalys som omfattar olika slags metodik, analys och tolkning av t.ex. gång, koordinations- och balanstester med kinematik, kinetik och elektromyografi (d.v.s. registrering av rörelsedata, kraftdata samt muskelaktivitet)
 • Fysioterapi och rehabilitering vid olika skadetillstånd, t.ex. korsbandsskada

Irewall Tommie, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Ansträningsutlösta andningsbesvär hos konditionsidrottare

Johansson Annika, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Uttagningar inom idrotten med speciell fokus på uttagningar på elitnivå
 • Bedömningsproblematik inom idrotten, domarproblematik och liknande
 • Ledarskap och coaching inom idrotten
 • Lärande expertis inom idrotten
 • Mentala färdigheter och förberedelser inför prestationer

Jonasson Lars, förste forskningsassistent vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Fysisk aktivitet och kognition
 • Fysisk aktivitet och hjärnstruktur
 • Fysisk aktivitet och dopamin

Karp Staffan, docent vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Inertia and change in sports systems
 • Organised sports as an arena for learning and socialisation
 • The meaning of sports for children and youth
 • Good sports for children

Lindehall Hadrévi Jenny, forskningsassistent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Biokemiska processer vid arbetsrelaterad muskelsmärta
 • Proteinkemiska analyser och multivariat dataanalys
 • Neuromuskulär adaption vid rehabilitering av kronisk smärtande muskel

Lindholm Johan, professor vid Juridiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottsjuridik allmänt
 • EU-rätt
 • Marknadsrätt, inkl. konkurrensrätt

Madison Guy, professor vid Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottspsykologi
 • Neuropsykologi
 • Musik och träning
 • Fysisk aktivitet

Malm Christer, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Exercise testing
 • Muscle adapation
 • Exercise immunlogy
 • Doping
 • Multivariant analysis
 • Pediatric exercise physiology

Markström Jonas, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Laboratoriebaserad rörelseanalys
 • Konsekvenser av främre korsbandsskada avseende rörelsekontroll
 • Reliabilitet av rörelsedata
 • Funktionell dataanalys

Nyström Helena, PhD vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Geriatrik

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Epidemiologisk forskning

Nyström Markus, universitetslektor vid Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Fysisk aktivitet på recept
 • Klinisk psykologi
 • Internetbehandlingar

Schelin Lina, universitetslektor vid Handelshögskolan

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Statistik
 • Funktionell dataanalys

Sjödin Anna, universitetslektor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottsnutrition
 • Näringsfysiologi

Sommer Marius, universitetslektor vid Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Sport performance assessment and interventions
 • Movement kinematics
 • Motor timing, motor controll, co-ordination and laterality
 • FMRI Investigations
 • Self Regulated Learing and Motivation
 • Coach-athlete attachment and relationship

Stenfors Nikolai, docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Luftvägseffekter av fysisk aktivitet i kyla; epidemiologi, symtom, lungfunktion, bronkiell hyperreaktivitet, astma, biokemiska markörer
 • Värmeväxlande andningsmasker
 • Ansträngningsutlösta andningsbesvär och astma

Stenling Andreas, universitetslektor vid Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Ledarskap och motivation i idrott
 • Ledarskap och motivation i arbetslivet
 • Talangutveckling i idrott
 • Strukturell ekvationmodellering

Stenling Cecilia, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Organisering och styrning av föreningsidrott 
 • Förändringsprocesser i policy och organisering och dess oavsiktliga konsekvenser
 • Idrottspolitik och idrottspolitiskt påverkansarbete

Strong Andrew, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Rörelseanalys
 • Främre korsbandsskada
 • Proprioception

Andrew Strong

Stål Per, professor vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Muskelmorfologi i frisk, sjuk och tränad muskulatur
 • Neuromuskulära skador
 • Neuromuskulär regeneration
 • Förändringar i musklernas kärlsystem

Svender Jenny, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Genus och jämställdhet inom idrottsrörelsen
 • Utformning av barn- och ungdomsidrott

Svensson Michael, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Fysiologi och idrottsfysiologi
 • Nutrition och näringsfysiologi
 • Medicin, hälsa och träning
 • Muskelbiologi och metabolism
 • Prestationsutveckling
 • Muskeltillväxt
 • Övervikt och undervikt
 • Typ 2-diabetes, endokrinologi, metabola störningar och träning

Söderlund Hanna, universitetslektor i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk vid Institutionen för språkstudier

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Språk och kön
 • Förhandling av maktpositioner i samtal på tv
 • Diskursanalys
 • Multimodal interaktion i samtal på tv

Söderström Tor, professor vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Lärande och utveckling
 • Talangutveckling och talangutvecklingssystem

Tafvelin Susanne, universitetslektor vid Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Leadership and athlete well-being
 • Motivational processes
 • Implementation of organizational level interventions
 • Transfer of training

Tengman Eva, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Sjukgymnastik

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Korsbandsskador
 • Rörelseanalys och styrkemätningar
 • Sjukgymnastik


Tervo Taru, PhD, forskningssamordnare innebandyns kompetenscentrum (IKC) Idrottshögskolan

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Fysisk aktivitet och benhälsa
 • Osteoporos
 • Fysisk aktivitet och cancer
 • Skade- och skadepreventionsforskning inom innebandyn

Theos Apostolos, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Muscle damage and muscle regeneration - Remodeling
 • Developmental physiology - children´s exercise physiology
 • Repeated sprint ability, fatigability and metabolism

Trotter Michael, postdoktor vid Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • E-sport
 • Självreglering
 • Socialt stöd
 • Positiv ungdomsutveckling
 • Stresshantering
 • Fysisk aktivitet

Westerlund Runa, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottslärarutbildningens didaktik

Wickman Kim, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Funktionshinder och idrott
 • Barnrättsperspektivet
 • Specialpedagogik
 • Genus och mångfald
 • Jämställdhet och jämlikhet

Wikström-Frisen Lisbeth, universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Träning
 • Kvinnor
 • Hormoner
 • Fysisk aktivitet och hälsa

Yu Jiguo, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Muskulär anpassning till excentrisk träning
 • Crossover effekter av inflammatoriska reaktioner på muskel överbelastning
 • Undervisning i ämne: idrottsfysiologi

Yu Jun, Professor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Biostokastik
 • Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
 • Statistisk signal- och bildanalys

Åström Peter, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Physical education and health
 • Inclusion/exclusion
 • Motivational processes
 • Leadership and coaching
Senast uppdaterad: 2024-03-12