"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter från institutionen

Modulering av den inre klockan ökar tillväxten hos hybridasp
Publicerad: 2024-07-05

Doktoranden Johan Sjölander upptäckte att modifiering av den inre klockan i hybridasp kan öka tillväxten

Vattnets väg till syre avslöjat med högupplösta mikroskopbilder
Publicerad: 2024-07-01

Med hjälp av kryo-elektronmikroskop kan väteatomers och vattenmolekylers positioner i fotosyntesen avslöjas.

IceLab kickoff-konferens accelererar forskning om stressrespons
Publicerad: 2024-06-18

Kickoffen för Stress Response Modeling vid IceLab den 10-11 juni markerade en lovande start.

Växtbiolog flyttar anatomifokus uppåt från rot till blad
Publicerad: 2024-05-14

'EC' postdoc Adrien studerar sambandet mellan växtepidermal cellstruktur och mekanisk stress.

Förståelse av växternas signalsystem ger oss tåligare grödor
Åsa Strand vill utveckla robusta grödor för att säkra matförsörjningen åt jordens befolkning.
Publicerad: 2024-04-17
SPPS belönar Stefan Jansson för hans bidrag till växtforskningen
Publicerad: 2024-03-22

Scandinavian Plant Physiology Society belönar Stefan Jansson med SPPS pris

Ny rekrytering för Stress Response Modeling Excellence Center
Publicerad: 2024-03-12

IceLab söker fakultet för ett excellenscenter för Stress Response Modellering.

Kunskapsnoden startar upp de prioriterade forskningsområdena
Publicerad: 2024-01-26

De tre områdena är fakultetsövergripande och visar bredden och spetsen på forskningen vid Umeå universitet.

Stefan Jansson får pris för framstående forskningskommunikation
Publicerad: 2024-01-16

Växtforskaren Stefan Jansson har i decennier engagerat sig i debatten om genmodifierade grödor.

Solskyddsmekanism hjälper växter att överleva
Publicerad: 2023-12-01

Forskning hjälper till att öka produktiviteten i jordbruket när vädret blir allt mer extremt.

Får möjlighet att studera proteinkomplex i modellväxt
Publicerad: 2023-11-02

'EC' Postdoc Dhruv Agraval har följt sin passion för mikrobiologi och life science under sin akademiska resa.

IceLab får stort bidrag till tvärvetenskaplig forskning
Publicerad: 2023-06-27

Vetenskapsrådet mångmiljonsatsar på nyskapande forskningsmiljöer – varav en i Umeå.

Barrträdens barr förbrukar syre när tiderna är svåra
Publicerad: 2023-06-14

Barrträd förbrukar syre på våren genom att använda en ”primitiv” mekanism

En av Skandinaviens främsta växtforskare uppmärksammas
Publicerad: 2023-05-29

Stefan Jansson uppmärksammas med Bo och Barbro Hammarströms pris.

Jubeldoktorn som bara tänkt ägna sju år åt skolan
Gunnar Öquists framgångsrika karriär var allt annat än rak och utstakad. Nu blir han jubeldoktor.
Publicerad: 2023-05-09
Släck kunskapstörsten med en Pint of science
Publicerad: 2023-05-09

Virus och annat spännande på populärvetenskapliga Pint of Science 22-24 maj. Umeå Postdoc Society arrangerar.

Nya SciLifeLab gruppledare från Umeå
Publicerad: 2023-03-29

Som gruppledare har man tillgång till ett starkt nätverk inom life science och skräddarsydda aktiviteter.

UPSC-postdoktor får ett konkurrenskraftigt stipendium
Publicerad: 2022-12-13

Martí Quevedo kommer snart att påbörja sitt eget oberoende projekt om kromatinets struktur på CRAG i Barcelona

UPSC-forskare får mer utrymme för att odla växter
Publicerad: 2022-12-06

I fredags invigde dekaner den nya odlingsanläggningen vid Umeå Plant Science Centre.

Kunskapsutbyte och mingel när KBC firade 15 år
Publicerad: 2022-11-17

KBC-dagarna 8-9 november blev en succé med nytt deltagarrekord!

Mer än 180 miljoner till ny forskning vid Umeå universitet
Publicerad: 2022-11-08

Hjärnans avfallshantering, kollagring i sjöar och elevcentrerat lärande är några ämnen som ska studeras.

”Big Data” och KBC historik och framtid när centret firar 15 år
Publicerad: 2022-10-31

Alla 1 000 medarbetare på KBC vid Umeå universitet och SLU bjuds in till konferens 8-9 november.

Hur växter skyddar sig mot starkt ljus
Publicerad: 2022-09-14

En ny studie vid Umeå universitet avslöjar en ny mekanism för hur växter skyddar sig mot starkt solljus.

Gödsling omformar samspelet mellan träd och svamp i skogen
Publicerad: 2022-06-22

En ny studie vid UPSC synliggör detta kryptiska samspel med hjälp av modern molekylär teknik.

Studerar dynamik hos svampar i marken med bioinformatik
Publicerad: 2022-05-31

Med metoden har han testat kvävetillförsels påverkan på svampsamhällen.

Barrträd anpassar sig för att förbli gröna vintertid
Publicerad: 2022-05-19

Barrträd har utvecklat speciella mekanismer som förhindrar skador på fotosyntetiska maskineriet.

Fascinerande växters dag firas på Curiosum
Publicerad: 2022-05-16

Lördag den 21 maj är en dag fylld nya kunskaper och olika aktiviteter kring växter och växtforskning.

Umeådoktorand får prestigefyllt postdoktorsstipendium inom Life science
Publicerad: 2022-03-17

International Human Frontier Science Program Organisation har tillkännagett de 65 unga forskare som valts ut.

SSF satsar 91 miljoner på skogsforskning vid UPSC
Publicerad: 2021-12-22

Professor Stefan Jansson beviljas 28 miljoner kronor för projektet "Träd som växer bättre".

Formas finansierar Umeå universitet med drygt 26 miljoner
Publicerad: 2021-11-29

I sin årliga öppna utlysning har Formas beviljat medel till 9 projekt från Umeå universitet.

Faktorer som reglerar rotbildning är evolutionärt bevarade
Publicerad: 2021-05-31

Med arvsmassan hos träd kartlagda kan man studera initiering av adventivrötter ur ett evolutionärt perspektiv.

Bladlöss spottar inte i glaset, men gärna i växtsaft
Publicerad: 2021-05-24

Genen SLI1 skyddar backtrav och får bladlöss att spotta 20 gånger innan de tar upp sockersaft från växten.

Två postdoktorer vid UPSC tilldelas indiskt repatrieringsbidrag
Publicerad: 2021-04-12

Vikash Kumar och Jay Prakash Maurya tilldelas Ramalingaswami repatrieringsbidrag från den indiska staten.

Ny bok ska väcka forskardrömmar
Publicerad: 2021-02-11

Boken beskriver hur 60 forskare var som barn och vad som gjorde dem intresserade av forskning.

Vilka är de första utvecklingsstegen när en cell blir grön?
Publicerad: 2020-12-22

Yan Ji har studerat utvecklingen av backtravs kloroplaster, platserna i växtcellen där fotosyntesen äger rum.

Utforskar julgranens vintergrönhet med CRISPR-Cas9
Publicerad: 2020-12-18

Den vintergröna vackra julgranen är också vår ekonomiskt viktigaste växt och därför ständigt beforskad.

Barrträd kan vara vintergröna genom fotosyntetisk kortslutning
Publicerad: 2020-12-15

Studie i Nature Communication visar att fotosyntesapparaten kopplas på ett särskilt sätt i tallbarr vintertid.

Celler samarbetar och förbereder cellväggar för vattentransport
Publicerad: 2020-12-14

Bernadette Sztojka har identifierat tre nya regulatorer involverade i denna process.

KBC prisar de bästa videoforskningspresentationerna vid KBC DAYS 2020
Publicerad: 2020-11-20

Lill Eilertsen och Lena Lassinantti tilldelades pris för bästa doktorandpresentation för sina videopitchar.

Sex frågor till växtforskaren Stefan Jansson om träd och höst
Publicerad: 2020-10-23

Professor Stefan Jansson berättar varför blad byter färg och faller av på hösten, medan barren sitter kvar.

Att leta upp rimliga resultat ur komplexa träddata
Publicerad: 2020-06-26

Bastian Schiffthaler har förbättrat genominformationen från europeisk asp och utvecklat bioinformatikverktyg.

Mikroalger hög potential för biodieselproduktion och vattenrening
Publicerad: 2020-06-23

Jean Claude Nzayisenga validerar metod för analys av lipid-, kolhydrat- och proteininnehåll i mikroalger.

Lyckat fältförsök med hybridasp för produktion av biodrivmedel
Publicerad: 2020-06-22

Den genmodifierade hybridaspen ger ved med högre energiutbyte visar forskare vid UPSC.

Hjälper biologer att förstå deras komplexa data
Publicerad: 2020-06-11

Chanaka Mannapperuma har tagit fram användarvänliga bioinformatikverktyg för växtbiologer.

Stort anslag till design av fotosyntes för framtidens grödor
Publicerad: 2020-06-10

Professor Åsa Strand ska tillämpa genetiska modifieringstekniker för att öka produktiviteten hos grödor.

Klartecken för fältförsök med cybridväxt
Publicerad: 2020-03-10

Jordbruksverket bedömer att cybrider ej är genetiskt modifierade. Man behöver inte tillstånd för fältförsök.

Forskare avslöjar liknande organutveckling i växter och djur
Publicerad: 2020-01-16

Ett forskarteam på UPSC visar att död av vissa celler i roten är viktig för att sidorötter ska växa.

Tulpaner, tulpaner, tulpaner!
Publicerad: 2020-01-15

Äntligen börjar tulpansäsongen i samband med att vi firar tulpanens dag – en blomfest som varar till påsk.

Nya rön om reglering av rotbildning
Publicerad: 2019-12-05

Abdellah Lakehal har studerat hur initieringen av adventivrötter regleras på molekylnivå.

Växter använder cellväggen till försvar mot bladlusangrepp
Publicerad: 2019-10-28

UPSC-forskarna visar ett cellväggsmodifierande enzyms roll för försvaret mot bladlus.

Forskare uppmanar till ändring av EU:s regler för växtförädling
Publicerad: 2019-07-25

I ett öppet brev till EU-parlamentariker och regeringen uppmanar forskare till ändring av EU:s GMO-lagar.

Växtprofessor Markus Schmid utsedd till Wallenberg Scholar
Publicerad: 2019-03-25

Professor Markus Schmid, är ny Wallenberg Scholar och får 18 miljoner över 5 år i anslag för fri forskning.

Två forskare vid Umeå universitet utses till Wallenberg Scholars
Publicerad: 2019-03-25

Lotta Vikström och Markus Schmid tilldelas 18 miljoner vardera av Wallenbergstiftelserna för fri forskning.

Förklarar bladets form med hjälp av systembiologi
Publicerad: 2019-03-19

Med systembiologiska metoder har Barbara Terebieniec identifierat gener som kontrollerar bladform i asp.

Prisregn över Umeå Plant Science Center
Publicerad: 2019-03-18

Den skandinaviska växtforskarorganisationen SPSS prisar tre framstående forskare från UPSC.

Växtprofessor tilldelas Umeå universitets förtjänstmedalj
Publicerad: 2019-03-01

Senior professor Marianne Sommarin tilldelas Umeå universitets förtjänstmedalj 2019.

Tror på ändrad GMO-lag
Stefan Jansson, professor i fysiologisk botanik, tror att det är ett bra läge att ändra lagstiftningen.
Publicerad: 2019-02-08
En kvarts miljard till skoglig forskning
Publicerad: 2019-01-17

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 280 Mkr på skoglig forskning vid SLU och Umeå universitet.

Om ett träd faller i en skog, kan det lyfta sig uppåt?
Publicerad: 2018-12-27

Bernard Wessels visar att träd som inte upplever etylensignaler har problem att lyfta sig uppåt.

Umeåforskare ny ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd natur/teknik
Publicerad: 2018-12-13

Professor Åsa Strand har valts till ledamot i ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap.

Klimatförändring utmanar granen och dess mikroorganismer
Publicerad: 2018-11-26

Klimatförändringar inverkar på granens vitalitet och även svampar och bakterier som lever i symbios med träd.

Aspens hela genuppsättning kartlagd (till slut)
Publicerad: 2018-10-29

En internationell grupp forskare har kartlagt alla gener hos trädet asp, ett projekt som tagit närmare tio år.

Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat
Publicerad: 2018-08-13

Under aspens vandring norrut har den anpassat lövfällning och invintring till dagslängdsrytm och klimat.

GMO i fokus på Vetenskapslunch
Publicerad: 2017-02-21

GMO står för genmodifierade organismer och är omdebatterat . Professor Stefan Jansson föreläser i ämnet.

Vill ta reda på hur växter tajmar sitt blomningsbeslut
Publicerad: 2016-10-24

Professor Markus Schmid leder ett projekt som ska ta reda på hur blomning regleras på cellnivå.

Tre forskningsprojekt får dela på drygt 94 miljoner kronor
Publicerad: 2016-10-05

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar medel till Maria Fällman, Jan Karlsson och Markus Schmid.

Kommande beslut i CRISPR-Cas9-frågan på EU-nivå diskuteras i Nature
Publicerad: 2015-12-17

Huruvida genetiskt editerade växter, med nya metoder, ska klassas som GMO av Europeiska kommissionen.

Ny professor: Hur växter reagerar på sin omgivning
Publicerad: 2015-12-15

Markus vill förstå hur de genetiska och molekylära nätverken reglerar blomningen i modellarten backtrav.

Mer än 46 miljoner till forskning vid Umeå universitet
Publicerad: 2015-11-03

Vetenskapsrådet beviljar medel till tolv forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Senast uppdaterad: 2023-05-26