Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper

Anders Johansson Lab
Vi arbetar med infektionsepidemiologi – att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Anders Sjöstedt
Forskar om francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Anna Överby Wernstedt lab
Gruppen forskar om hur det fästingburna TBE-viruset sprider sig.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Anne-Marie Fors Connolly Lab
Forskningen fokuserar på hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Birgitta Evengård Lab
Vår grupp studerar infektionssjukdomar och klimatförändring i norr.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Clas Ahlm Lab
Clas Ahlm studerar COVID-19 och hantavirus-infektion, som båda smittar via lungorna.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Constantin Urban Lab
Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Fredrik Elgh Lab
Gruppens forskning handlar om herpesvirus och dess roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Gisa Gerold Lab
Hur virus tar sig in i celler: värdproteinätverk som styr virusinfektion och hur vi kan blockera dem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Kristina Lejon
Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Lucia Mincheva-Nilsson
Graviditet och cancer delar samma mål – att utveckla hämmande mekanismer som gör immunsystemet tolerant.
Forskningsområde: Cancer
Magnus Evander
Vi forskar på virus som överförs från djur eller myggor. Dessutom utvecklar vi antivirala läkemedel.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Marie-Louise Hammarström Lab
Vår grupp forskar om tjock- och ändtarmscancer och biomarkörer för prognos.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Marta Bally – Research group, Physical Virology
Virus-membrane interactions.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Marta Bally Lab
Virus tar över värdceller för förökning och spridning till andra celler och värdar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Mattias Forsell Lab
Vi karakteriserar hur humana B-celler i cirkulation och vävnader påverkas av underliggande sjukdom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Micael Widerström
Micael är universitetslektor i infektionssjukdomar och överläkare i infektionssjukdomar.
Nelson Gekara Lab
Vi studerar de mekanismer genom vilka immunsystemet regleras och effekterna av sådana mekanismer på sjukdom.
Niklas Arnberg Lab
Vi forskar om de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Sofie Degerman Lab
Vi forskar om epigenetik och telomerbiologi i hematologiska maligniteter.
Forskningsområde: Cancer
Ya-Fang Mei Lab
Vår grupp studerar nya onkolytiska adenovirus 11p-vektorer vid behandling av humana solida tumörer.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Åsa Gylfe Lab
Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.
Forskningsområde: Infektionsbiologi