"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karolina Broman

Vicedekan med ansvar för utbildning och utbildningssamverkan samt ordförande för Utbildningskommittén vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Docent i kemididaktik och excellent lärare.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Vicedekan med ansvar för utbildning och utbildningssamverkan samt ordförande för Utbildningskommittén vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Docent i kemididaktik och excellent lärare.

Jag arbetar sedan 2001 vid Umeå universitet, som lärare och forskare i kemididaktik. Sedan 2017 är jag utnämnd excellent lärare enligt Umeå universitets meriteringsmodell och samma år fick jag Lärarhögskolans pedagogiska pris. Från 2019 är jag ordförande i utbildningskommittén vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och ingår i fakultetens ledningsgrupp. Från 2021 är jag docent i kemididaktik. Från 2022 sitter jag i Nämnden för högskolepedagogisk meritering, Universitetsbibliotekets styrelse, är styrelseordförande för Kemilärarnas resurscentrum (KRC) samt är vicedekan vid fakulteten med ansvar för utbildning och utbildningssamverkan. Från 2023 sitter jag i Lärarhögskolans styrelse och är inspektor för Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK.

Jag undervisar främst inom lärarutbildningens kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) där jag är kursansvarig inom VFU och ämnesdidaktik i de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik.

I min forskning har jag tidigare främst arbetat med kemididaktik på gymnasienivå, i min avhandling från 2015 studerades gymnasieelevers kognitiva och affektiva lärande i kemi samt deras utbildningsval. Efter forskarutbildningen har jag fortsatt studera hur kemin i sammanhang (sk kontextbaserad kemi) kan uppfattas intressant och relevant samt hur gymnasieelever arbetar med problemlösning av öppna uppgifter. I dag arbetar jag med kemididaktik på universitetsnivå, i samarbete med Kemiska institutionen studerar jag universitetsstudenters lärande i kemi. Via två Punktum-projekt som undersöker universitetsstudenters spatiala förmåga, hur de "ser" molekyler och växlar mellan 2D och 3D med hjälp av virtual reality (VR), har jag nu forskningsmedel från Lärarhögskolan för att studera visualisering med hjälp av digitala verktyg.

Genom Svenska Nationalkommittén i kemi har vi i ett projekt fått pengar från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW) för att utveckla ett digitalt läromedel i kemi för högstadiet, något som jag dessutom beforskar från ett kemididaktiskt perspektiv. Läromedlet heter Din Kemi och är fritt för alla, lärare, elever eller allmänhet att använda.

Samverkan är en viktig del av mitt arbete och jag är vice ordförande för EuCheMS Division of Chemistry Education, arbetar med Kemisamfundet och deras Berzeliusdagar, är ledamot i Svenska Nationalkommitén för Kemi, samt är styrelseordförande för Kemilärarnas resurscentrum (KRC).

Bidrag från den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Västerås: Mälardalens universitet 2023 : 173-182
Schedin, Staffan; Vikström, Susanne; Broman, Karolina
Kemisk tidskrift, Svenska kemisamfundet 2022, (1) : 28-29
Broman, Karolina
Research in Science & Technological Education, Taylor & Francis 2022, Vol. 40, (4) : 478-498
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha; Christensson, Camilla
NU2022, Nätverk och utveckling, Stockholm/online, Sverige, 15-17 juni, 2022
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael; et al.
ECRICE 2022: chemistry teaching and learning in a global unified world: abstract book
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael; et al.
ECRICE 2022, 15th European Conference on Research in Chemical Education: Chemistry Teaching and Learning in a Global Unified World, Reẖovot, Israel, July 11-13, 2022
Broman, Karolina; Ellervik, Ulf; Lindberg, Linda
Kemisk tidskrift, Svenska kemisamfundet, Vetenskapsmedia 2021, (3) : 31-31
Broman, Karolina
Problems and problem solving in chemistry education: analysing data, looking for patterns and making deductions, Royal Society of Chemistry 2021 : 253-278
Broman, Karolina
Book of abstracts: 9th European Variety in University Chemistry Education Conference EUROVARIETY 2021, University of Ljubljana 202160
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael
Den 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: Detaljerat program
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael
Universitetspedagogiskakonferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 12-13
Broman, Karolina; Chorell, Erik; Holmboe, Michael; et al.
Book of abstracts: 9th European Variety in University Chemistry Education Conference EUROVARIETY 2021, University of Ljubljana 202162
Broman, Karolina; Johnels, Dan
NFSUN: The Nordic Research Symposium on Science Education, Online, June 1-2, 2021
Broman, Karolina; Lindfors, Maria; Mårell-Olsson, Eva; et al.
Forum för forskningsbaserad NT‐undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT19 17‐18 oktober 2019 i Norrköping, Linköping: LiU-Tryck, Linköping 2021 : 49-68
Christensson, Camilla; Broman, Karolina
ECRICE (European Conference on Research in Chemistry Education) conference, Webinar, July 6, 2020
Broman, Karolina
Kemisk Tidskrift, Svenska kemisamfundet 2020, (3) : 29-29
Broman, Karolina
Engaging learners with chemistry: projects to stimulate interest and participation, London, UK: Royal Society of Chemistry 2020 : 52-72
Broman, Karolina
IMHE-WELL4SD 2020: Joint Proceedings of Workshops IMHE 2020 and WELL4SD 2020
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
nu2020: Abstractbok : 207-208
Winka, Katarina; Bränberg, Agneta; Bek, Anders; et al.
Israel Journal of Chemistry, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2019, Vol. 59 : 554-564
Bernholt, Sascha; Broman, Karolina; Siebert, Sara; et al.
Kemisk tidskrift, Vol. 1 : 24-27
Broman, Karolina
ESERA 2019: 2019 ESERA conference in Bologna, Italy, August 26-30, 2019
Broman, Karolina
ESERA 2019
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha
Kemi för alla: bidrag från konferensen i Stockholm 1-2 oktober 2018 i Stockholm arrangerad av Kemilärarnas resurscentrum, Linköping: Linköping University Electronic Press 2019 : 25-41
Broman, Karolina; Christensson, Camilla
European Variety In Chemistry Education 2019: Abstract Booklet : 32-32
Broman, Karolina; Johnels, Dan
7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Johnels, Dan
Chemistry Teacher International, De Gruyter Open 2019, Vol. 1, (1)
Broman, Karolina; Johnels, Dan
European Variety In Chemistry Education 2019: Abstract Booklet : 24-24
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan
7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Johnels, Dan; et al.
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Linköping, 17-18 oktober, 2019
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva; Lindfors, Maria; et al.
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT19), 17-18 oktober 2019, Linköping
Christensson, Camilla; Broman, Karolina
Fjärde nationella konferensen i Pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 15-16
Mårell-Olsson, Eva; Broman, Karolina
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, FobasNT18, 13-14 mars, 2018, Norrköping, Sverige
Broman, Karolina
Kemivärlden, Biotech, Kemisk tidskfrift, Nordiske Medier 2018, (7) : 14-15
Broman, Karolina
Kemivärlden, Biotech, Kemisk tidskfrift, Nordiske Medier 2018, (8) : 14-15
Broman, Karolina
International Journal of Science Education, Vol. 40, (10) : 1176-1197
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha; Parchmann, Ilka
14th European Conference on Research in Chemical Education: Book of Abstracts : 20-20
Broman, Karolina; Johnels, Dan
ECRICE 14th European Conference on Research in Chemical Education, Warsaw, Poland, September 2-6, 2018
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Norrköping, Sverige, 13-14 mars, 2018
Broman, Karolina; Mårell-Olsson, Eva
ESERA 2017 Conference,Dublin City University, Dublin, Ireland 21st - 25th August 2017
Broman, Karolina
NFSUN 2017, Nordic Research Symposium on Science Education, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, 6-9 June 2017
Broman, Karolina
ESERA 2017 Conference, Dublin City University, Dublin, Ireland, 21st - 25th August 2017
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha
NFSUN: Nordiske Forskersymposium om Undervisning i Naturfag. Abstracts : 23-23
Broman, Karolina; Bernholt, Sascha
The Nordic Research Symposium on Science Education 2017 (12th NFSUN), Trondheim, Norway, June 7-9, 2017
Broman, Karolina; Johnels, Dan
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 14-18
Broman, Karolina; Johnels, Dan
Contextualizing teaching to improving learning: The case of Science and Geography, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2017 : 25-39
Parchmann, Ilka; Blonder, Ron; Broman, Karolina
ECRICE 2016. European Conference on Research In Chemistry Education. Barcelona. September 7-10, 2016
Bernholt, Sascha; Blankenburg, Janet; Broman, Karolina; et al.
Narratives of doctoral studies in science education: making the transition from educational practitioner to researcher, Routledge 2016 : 128-139
Broman, Karolina

Under 2023/2024 undervisar jag inom den Kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU), främst i ämnesdidaktik för matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena.

Publicerad: 06 apr, 2017
Publicerad: 13 aug, 2012