"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Apotekarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 300 hp
  • Studietid 5 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Som apotekare är du expert på läkemedel och arbetar till exempel inom läkemedelsindustrin, forskar om läkemedel eller utvecklar och marknadsför nya mediciner. Du kan också arbeta på apotek med rådgivning och information eller inom sjukvården för att förbättra användningen av läkemedel. Du som är receptarie kan bygga på din utbildning med två år och få apotekarexamen.

Under utbildningen

Under dina fem år på programmet läser du kurser på grundläggande och avancerad nivå i kemi, biovetenskap, medicin, farmakologi och farmaci. Utbildningen sker till största delen på distans och du pluggar hemifrån via nätet. Majoriteten av föreläsningarna är inspelade och du kan se på dem när du vill under kursen. Vissa kurser kan ha ett mindre antal live-föreläsningar som ges på en specifik tid.

Två till fem gånger per termin ordnas träffar i Umeå för till exempel laborationer, muntliga redovisningar och grupparbeten. Träffarna i Umeå är ofta tre till fem dagar långa. Däremellan träffar du dina lärare via en lärplattform på nätet för gruppdiskussioner och frågestunder. Där har du också regelbunden kontakt med dina kurskamrater.

Laborationer och rollspel

Under det första året läggs grunderna inom kemi och biovetenskap och under det andra och tredje året ligger fokus på läkemedel vad gäller funktion, tillverkning och användning. Under det tredje året finns möjlighet till att läsa valbara kurser inom läkemedelstillverkning och läkemedelsbehandling.

Det fjärde och femte året ger en fördjupning inom kemi, biovetenskap och farmaci. Under utbildningen får du möjlighet att utföra laborationer, genomföra muntliga och skriftliga presentationer samt träna din kommunikationsförmåga genom till exempel rollspel. Det finns även möjlighet att studera utomlands, till exempel genom att göra examensarbetet vid ett universitet utomlands.

Flexibel väg genom utbildningen

Inledningsvis läser du samma kurser som på receptarieprogrammet, vilket ger dig möjlighet att ta ut receptarieexamen efter tre års studier. Sex månaders praktik på apotek ingår i utbildningen. Praktiken är uppdelad i flera perioder och de två längre praktikperioderna ligger under år tre och år fem. Fem års studier leder till en apotekarexamen. Om du redan har en receptarieexamen på 180 hp kan du ta ut en apotekarexamen genom att läsa vissa kurser på avancerad nivå och en praktikkurs, samt göra ett examensarbete i farmaci. Dessa påbyggnadsstudier omfattar två år.

Farmaceuter nöjda med sin utbildning i Umeå visar undersökning

Programöversikt

Efter utbildningen

Som apotekare är du expert inom läkemedelsområdet och har fördjupade kunskaper om läkemedelsanvändning, läkemedelsutveckling och tillverkning av läkemedel. Apotekare arbetar på apotek eller sjukhusapotek och kan också arbeta nära sjukvården för att bidra till att patienterna får rätt läkemedel och att läkemedlen används på ett lämpligt sätt. Inom sjukvården kan apotekare även arbeta med information riktad till sjukvårdspersonal. Inom apoteksbranschen kan du också arbeta med utbildning av apotekspersonal.

Du kan också arbeta med läkemedelsrelaterad forskning inom läkemedelsindustri och på universitet. Inom läkemedelsindustrin kan du arbeta med utveckling, prövning, registrering och marknadsföring av läkemedel. Kvalitetskontroll eller prissättning av läkemedel är andra frågor du kan jobba med. Du har även möjlighet att arbeta på myndigheter med till exempel godkännande av läkemedel.

Receptarier och apotekare nöjda med sina jobb

Vård- och apoteksjobb kräver legitimation

Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Apotekarlegitimation krävs för arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet inklusive apotek.

Anmälan och behörighet

Apotekarprogrammet, 300 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Internet

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 714 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1576

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Vanliga frågor

Vad innebär det att Apotekarprogrammet är en distansutbildning?

Utbildningen är nätburen, utom vissa kursmoment, apotekspraktiken och vissa valbara kurser. Studenterna samlas minst en gång per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via nätet. Du studerar främst på din hemort, samt deltar vid fysiska träffar i Umeå två-fem gånger per termin för laborationer, muntliga redovisningar och liknande moment. Examensarbetet och apotekspraktiken kan göras i Umeå eller på annan ort än din bostadsort. Resor och boende under de fysiska träffarna betalar du för själv.

Vad innebär heltidsstudier då det är en distansutbildning?

Heltidsstudier innebär 40 timmars studier per vecka i beräknad tidsåtgång. Alla individuella delar kan förläggas på valfri tid under veckan. Lärarledda aktiviteter, gruppdiskussioner, obligatoriska moment mm schemaläggs alltid på kontorstid. Dessa förekommer olika ofta på olika kurser, ibland är det schemalagda träffar på nätet flera gånger samma vecka medan andra kurser har något färre tillfällen.

Hur har antagningspoängen sett ut tidigare år?

Antagningsstatistik hittar du enklast på http://statistik.uhr.se/. Där kan du på egen hand skriva in vilka utbildningar du är intresserad av och få upp antagningspoängen för alla utbildningsorter och vid de olika urvalstillfällena. Observera att detta är de siffror som gällt tidigare år. Kommande års antagningspoäng styrs av hur många som ansöker och vilka meriter de ansökande har.

Går det att kombinera jobb med studierna på apotekarprogrammet?

Utbildningen förutsätter att du studerar på heltid. Alla schemalagda och lärarledda aktiviteter är förlagda på kontorstid då du förutsätts kunna delta. Det är därför svårt att hinna med att kombinera studierna med arbete i någon större utsträckning.

Jag har fått en reservplats. Hur går reservantagningen till?

Efter urval 2 antas reserver om det blir sena avhopp fram till och med två första veckorna på terminen. Reservantagning görs utifrån reservlistans nummerordning efter urval 2. Om det blir en reservplats ledig åt dig kommer programansvarig att ringa dig och/eller e-posta. Kontaktuppgifter som du angett vid ansökan kommer att användas. Håll därför koll på telefon och e-post även 1-2 veckor in i september om du står på reservplats.

Hur gör jag för att tillgodoräkna mig kurser jag läst tidigare?

Du kan inte få förhandsbesked om vilka kurser du eventuellt kan tillgodoräkna dig. Ansökan om tillgodoräknande bedöms först när du antagits till programmet. Du kan på egen hand titta på de kursplaner som finns för kurserna på programmet och jämföra mot de kurser du läst. När du antagits kan du sedan skicka in ansökan om tillgodoräknande där du anger vilka genomförda kurser som ska ligga till grund för tillgodoräknande av specificerade kurser på programmet.

Erbjuder ni Senare del av program?

Vi erbjuder för tillfället inte Senare del av program receptarieprogrammet! Ansökan till Senare del öppnas på antagning.se när det finns plats på programmet, (behov av fler studenter).

När du blivit antagen kan du ansöka om tillgodoräknande för de kurser som du tidigare läst. Det innebär att du slipper läsa de kurser som du får tillgodoräknade. Detta kommer inte att innebära att du kan läsa på en högre termin.

Du kan själv läsa om kurserna på www.umu.se för att jämföra med dina tidigare högskolepoäng som du eventuellt kan komma att kunna tillgodoräkna dig på programmet. Vi gör inga förhandsbedömningar förrän du har blivit antagen till utbildningen via antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Helena Norberg, programansvarig och Johanna Nilsson, studievägledare