Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Odontologi

Odontologi är läran om tänder, käkar, relaterade strukturer och vävnader, dess utveckling, funktioner och sjukdomar. Forskning inom området omfattar flera vetenskapliga discipliner som verkar för att ta fram kunskaper som förbättrar människors munhälsa och funktioner, förebygger och motverkar sjukdomar samt skapar förutsättningar för jämlik hälsa.

Nyheter

Ärftlighet och olika bakterier bakom hål i tänderna
Ärftlighet och olika bakterier bakom hål i tänderna

Personer med en speciell genvariant behöver äta mer socker för att känna söt smak och får mer hål i tänderna.

Mer smärta bland folket –  kvinnor drabbas hårdast
Mer smärta bland folket – kvinnor drabbas hårdast

Allt fler rapporterar smärta i ansiktet och bara ett fåtal tillfrisknar helt från sina besvär, visar studie.

Unik hälsostudie får fem miljoner
Unik hälsostudie får fem miljoner

Studie som är den första i sitt slag i Sverige får 5 miljoner kr av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Forskningsprojekt

Den vävnadsförstörande inflammationen- Vem drabbas och hur kan vi förhindra eller bromsa den?
Forskningsämne: Odontologi
Tid 1 januari 2020 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på oral mikroflora och karies hos barn och ungdomar
Forskningsämne: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prevention av ny karies med lactobaciller
Forskningsämne: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 maj 2017 till 1 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aggregatibacter actinomycetemcomitans - en parodontitpatogen med förmåga att orsaka obalans i inflammationssvaret
Forskningsämne: Odontologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Endodonti
Forskningsämne: Odontologi
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gen-livsstilsinteraktioner och tandhälsa (GLIDE)
Forskningsämne: Odontologi
Tid 1 januari 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...