"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Virus - en osynlig men alltid närvarande del av livet

I Umeå forskar vi inom alla områden av virologin. Vi tar reda på hur virus är uppbyggda, hur de förökar sig, hur de orsakar sjukdom och om vi kan omprogrammera dem för att t ex bota cancer.

Eftersom virus är små och kemiskt enkla smittämnen upptäcktes de senare än bakterier och parasiter. På 1880-talet kunde fastställas att det fanns något smittämne som var så litet att det inte kunde ses i dåtidens mikroskop, och kunde passera genom varje filter. Detta var virus.

Idag vet vi att virus finns i varje del av den levande världen och i varje skede av människans liv. Det finns virus man bär med sig hela livet om man blir smittad, som herpesvirus och HIV. Och det finns andra som har infekterat oss och hunnit sprida sig vidare inom ett fåtal dagar, för att sen besegras av immunsystemet. Nya virus upptäcks hela tiden.

Reportage och porträtt

Cellens väggar nyckeln i kampen mot många sjukdomar

Virus skapar egna rum i cellens väggar, där de i hemlighet kan kopiera sin arvsmassa och göra stor skada.

Forskar kring immunförsvarets reaktion på covid-19

Mattias Forsell och hans kollegor har startat en biobank - där följs de som diagnostiserats med covid-19.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Virus– ett viktigt vapen

Gruppen adenovirus kan fungera som effektiva vapen mot cancer.

Försöker stoppa det fästingburna TBE-viruset

Ett av Anna Överby Wernstedts projekt handlar om viperin, ett protein som är aktivt i försvaret mot TBE.

Fördjupa dig i forskningsgruppernas arbete

Virusinfektioner som orsak till missfall och missbildningar: Tropism och Mekanismer
finansierat av Vetenskapsrådet
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Anders Johansson Lab
Anders Johanssons forskargrupp arbetar med infektionsepidemiologi – att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids.
Typ av projekt Forskargrupp
Andreas Josefsson prostate cancer group
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Anna Överby Wernstedt
Gruppen forskar om hur det fästingburna TBE-viruset sprider sig.
Typ av projekt Forskargrupp
Anne-Marie Fors Connolly Lab
Gruppens forskning fokuserar på de hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.
Typ av projekt Forskargrupp
Clas Ahlm Lab
Vi studerar sjukdomsmekanismer vid två allvarliga virusinfektioner, sorkfeber och covid-19, för att förstå sjukdomsmekanismer och kunna utveckla...
Typ av projekt Forskargrupp
Dan Hultmark Lab
Drosophila cellulär medfödd immunitet och mekanismer för ihållande virusinfektioner.
Typ av projekt Forskargrupp
Forskning om Covid-19
Vid institutionen för klinisk mikrobiologi pågår flera kliniska forskningsstudier om covid-19. Forskningen är inriktad på sjukdomsmekanismer och...
Typ av projekt Forskarnätverk
Fredrik Elgh Lab
Gruppens forskning handlar om herpesvirus och dess roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom.
Typ av projekt Forskargrupp
Gisa Gerold Lab
Vår grupp studerar hur virus interagerar med värdceller: Vi studerar värdproteinnätverk som styr virusinfektion och hur vi kan blockera dem
Typ av projekt Forskargrupp
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Trygg - Chemometrics Lab
Avancerade dataanalysmetoder är på väg att bli ett kärnelement i modern datadriven life science-forskning. Vår forskning fokuserar på data från...
Typ av projekt Forskargrupp
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.
Typ av projekt Forskargrupp
Lars-Anders Carlson Lab
Strukturella studier av virusreplikation i celler och studier av membranlokaliserad viral genomreplikation med syntetisk biologi.
Typ av projekt Forskargrupp
Magnus Evander
Vi forskar på virus som överförs från djur eller myggor. Dessutom utvecklar vi antivirala läkemedel.
Typ av projekt Forskargrupp
Mattias Forsell Lab
Mattias Forsell
Typ av projekt Forskargrupp
Mikael Elofsson lab
Gruppen studerar inhibitorer av bakteriella virulenssystem.
Typ av projekt Forskargrupp
Niklas Arnberg Lab
Virusorsakade sjukdomar är ett stort problem för folkhälsa, sjukvård och samhället i stort. Dessvärre saknar sjukvården mediciner mot en stor del a...
Typ av projekt Forskargrupp
Olivia Wesula Lwande lab
Vår forskning fokuserar på interaktioner mellan virus-mygga och mygga-värd.
Typ av projekt Forskargrupp
Richard Lundmark Lab
Forskargruppen studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer.
Typ av projekt Forskargrupp
Virus i övre luftväg, chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion
Virus i övre luftvägarna - chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion och kan vi skydda oss?
Typ av projekt Forskargrupp
Ya-Fang Mei Lab
Vår grupp studerar nya onkolytiska adenovirus 11p-vektorer vid behandling av humana solida tumörer.
Typ av projekt Forskargrupp
Åsa Gylfe Lab
Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Mattias Forsell: Vaccinets livräddande molekyler

Den kunskap forskarna fått genom Covid-19, kan vara till nytta vid framtida pandemier.

Johan Normark Vad har vi gjort för att förstå Covid-19?

Forskare i Umeå har studerat hur Covid-19 fungerar, hur den kan diagnostiseras och hur den ska behandlas.

Elin Thysell Ditt blod – en nyckel i covid-forskning

Varför dör till synes friska personer av ett förkylningsvirus, medan andra knappt märker att de är sjuka?

Richard Lundmark: Cellens nanoarkitektur – viktig roll vid infektion och fetma

I cellernas väggar kan det bildas små strukturer som har en viktig roll bland annat när våra celler blir infek...

Anna Överby Wernstedt: Har du blivit fästingbiten – orolig för TBE?

TBE har ökat de senaste 30 åren. Orsaken är att fästingar sprider sig på grund av ett allt varmare klimat.

Johan Normark: Framåt till forntiden, då antibiotika inte biter

Modern sjukvård förutsätter effektiva antibiotika. Vad händer då om antibiotika inte längre biter?

Mattias Forsell: Vad säger antikroppstest om vårt immunförsvar?

Antikroppar är protein som bildas mot främmande ämnen som virus, och kan skräddarsys mot nya infektioner.

Anders Johansson: Vad skyddar mot Covid-19?

Åtgärder mot smittspridning handlar om att ändra människors beteenden och skapa immunitet genom vaccinering.

Niklas Arnberg: Hur många coronavirus finns det i världen?

Det nya coronaviruset Sars-coronavirus 2 som inte anpassat sig till människor, är fortfarande ganska farligt.

Anders Sjöstedt: Harpest – den moderna tidens pest

Harpest smittar ofta via myggbett, fästingar eller inandning. Filmad föreläsning på Fika efter en forskare