Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Virus - en osynlig men alltid närvarande del av livet

I Umeå forskar vi inom alla områden av virologin. Vi tar reda på hur virus är uppbyggda, hur de förökar sig, hur de orsakar sjukdom och om vi kan omprogrammera dem för att t ex bota cancer.

Eftersom virus är små och kemiskt enkla smittämnen upptäcktes de senare än bakterier och parasiter. På 1880-talet kunde fastställas att det fanns något smittämne som var så litet att det inte kunde ses i dåtidens mikroskop, och kunde passera genom varje filter. Detta var virus.

Idag vet vi att virus finns i varje del av den levande världen och i varje skede av människans liv. Det finns virus man bär med sig hela livet om man blir smittad, som herpesvirus och HIV. Och det finns andra som har infekterat oss och hunnit sprida sig vidare inom ett fåtal dagar, för att sen besegras av immunsystemet. Nya virus upptäcks hela tiden.

Reportage och porträtt

Forskar kring immunförsvarets reaktion på covid-19

Mattias Forsell och hans kollegor har startat en biobank - där följs de som diagnostiserats med covid-19.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Virus– ett viktigt vapen

Gruppen adenovirus kan fungera som effektiva vapen mot cancer.

Försöker stoppa det fästingburna TBE-viruset

Ett av Anna Överby Wernstedts projekt handlar om viperin, ett protein som är aktivt i försvaret mot TBE.

Fördjupa dig i forskningsgruppernas arbete

Andreas Josefsson prostate cancer group
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Anna Överby Wernstedt
Gruppen forskar om hur det fästingburna TBE-viruset sprider sig.
Typ av projekt Forskargrupp
Anne-Marie Fors Connolly
Gruppens forskning fokuserar på de hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.
Typ av projekt Forskargrupp
Clas Ahlm
Typ av projekt Forskargrupp
Dan Hultmark Lab
Drosophila cellulär medfödd immunitet och mekanismer för ihållande virusinfektioner.
Typ av projekt Forskargrupp
Forskningsgrupp Katarina Olofsson
Typ av projekt Forskargrupp
Fredrik Elgh Lab
Gruppens forskning handlar om herpesvirus och dess roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom.
Typ av projekt Forskargrupp
Gisa Gerold Lab
Vi studerar hur virus tar sig in i celler: värdproteinätverk som styr virusinfektion och hur vi kan blockera dem.
Typ av projekt Forskargrupp
Joacim Rocklöv Lab
Text kommer. Ha tålamod
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Normark lab
Typ av projekt Forskargrupp
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudier.
Typ av projekt Forskargrupp
Lars-Anders Carlson Lab
Strukturella studier av virusreplikation i celler och studier av membranlokaliserad viral genomreplikation med syntetisk biologi.
Typ av projekt Forskargrupp
Magnus Evander
Vi forskar på virus som överförs från djur eller myggor. Dessutom utvecklar vi antivirala läkemedel.
Typ av projekt Forskargrupp
Marta Bally – Research group, Physical Virology
Information om forskargruppen finns endast på engelska. Du kan byta språk genom att klicka på språkflaggan i övre högra hörnet på denna sida.
Typ av projekt Forskargrupp
Marta Bally Lab
Vår forskning handlar om interaktioner mellan virus och cellmembran.
Typ av projekt Forskargrupp
Mattias Forsell Lab
Vi karakteriserar hur humana B-celler i cirkulation och vävnader påverkas av underliggande sjukdom.
Typ av projekt Forskargrupp
Mikael Elofsson lab
Gruppen studerar inhibitorer av bakteriella virulenssystem.
Typ av projekt Forskargrupp
Natuschka Lee lab
inledning
Typ av projekt Forskargrupp
Niklas Arnberg Lab
Vi forskar om de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler.
Typ av projekt Forskargrupp
Richard Lundmark Lab
Forskargruppen studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer.
Typ av projekt Forskargrupp
Uwe Sauer Lab
Text kommer. Ha tålamod
Typ av projekt Forskargrupp
Ya-Fang Mei Lab
Vår grupp studerar nya onkolytiska adenovirus 11p-vektorer vid behandling av humana solida tumörer.
Typ av projekt Forskargrupp
Åsa Gylfe Lab
Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Har du blivit fästingbiten – orolig för TBE?

TBE har ökat de senaste 30 åren. Orsaken är att fästingar sprider sig på grund av ett allt varmare klimat.

Framåt till forntiden, då antibiotika inte biter

Modern sjukvård förutsätter effektiva antibiotika. Vad händer då om antibiotika inte längre biter?

Vad säger antikroppstest om vårt immunförsvar?

Antikroppar är protein som bildas mot främmande ämnen som virus, och kan skräddarsys mot nya infektioner.

Vad skyddar mot Covid-19?

Åtgärder mot smittspridning handlar om att ändra människors beteenden och skapa immunitet genom vaccinering.

Hur många coronavirus finns det i världen?

Det nya coronaviruset Sars-coronavirus 2 som inte anpassat sig till människor, är fortfarande ganska farligt.

Harpest – den moderna tidens pest

Harpest smittar ofta via myggbett, fästingar eller inandning. Filmad föreläsning på Fika efter en forskare

Hur många har haft Covid-19 i norra Sverige?

En jämförelse mellan Norrbotten och Västerbotten, visade stora skillnader både mellan och inom regionerna.

Prostatacancer - ska den alltid behandlas?

Ofarlig prostataförstoring behöver inte behandlas - det gäller att hitta den prostatacancer som är farlig.