Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper

Anders Byström
tRNA metabolism in eukaryotes
Andrea Puhar
Vi studerar inflammationer orsakade av infektioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Anna Berghard
Cell biology and physiology of the mammalian primary and accessory olfactory systems
Barbara Sixt grupp
Gruppen forskar om cell-autonom immunitet.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Bernt Eric Uhlin Lab
Ribosomassocierade faktorer involverade i stressrespons och antibiotikaresistens
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Dan Hultmark grupp
Drosophila cellular innate immunity, and mechanisms of persistent viral infections
David Cisneros
Forskargrupp av David Cisneros
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Debra Milton grupp
Vi studerar bakteriellt "småprat".
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Ellen Bushell grupp
Molekylära mekanismer för interaktioner mellan malariaparasit och värd
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Felipe Cava grupp
Bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer
Forskningsområde: Cancer
Gemma Atkinson
Functional evolution of (p)ppGpp-synthesising/hydrolysing stress response proteins and ABCF translation and antibiotic resistance factors
Forskningsområde: Molekylär medicin
Hans Wolf-Watz grupp
Forskar om typ III-utsöndringssystemet för patogenen Yersinia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jan Larsson
Chromosome-wide gene regulatory mechanisms
Jenny Persson
Models and cellular pathways in cancer metastasis and targeted therapies
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop
Jonas Barandun grupp
Visualisering av molekylära system viktiga för infektionsprocessen och organismsspecifika element i universellt bevarade sammansättningar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jörgen Johansson grupp
Stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Katharina Wulff grupp
Non-visual responses to natural daylight in human physiology and mental health
Maria Fällman grupp
Molekylära mekanismer involverade i bakteriell uthållighet i värdvävnad
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Martin Gullberg grupp
Molecular mechanisms of mechano-transcriptional activators
Matthew Francis grupp
Molecular insights into Yersinia-target cell contact: envelope stress and mechanisms of pathogenesis
Forskningsområde: Molekylär medicin
Mattias Alenius
Our group is interested in the essential regulatory processes that control and maintain neuronal activity and which malfunction cause diseases like...
Oliver Billker lab
studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och deras reproduktion.
Peter Lind grupp
Utforska gränserna för evolutionära prognoser med hjälp av bakteriepopulationer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Saskia Erttmann
Insight into inflammatory diseases – understanding the molecular mechanisms during the onset and resolution of inflammation
Staffan Bohm grupp
Establishment of functional and topographic identity of olfactory sensory neurons
Sun Nyunt Wai Lab
Klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein, till exempel toxiner, associerade med membranblåsor.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Sven Bergström
Infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spirochetes och fågelns roll i biologi och ekologi hos fästingöverförda zoonoser
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Teresa Frisan
Role of bacterial genotoxins in modulation of intestinal mucosa homeostasis
Thomas Grundström grupp
Control of mutagenesis and class switch recombination of antibody genes
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Vi forskar om streptokock-IgG-nedbrytande proteaser: viktiga virulensfaktorer och bioteknologiska verktyg.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Vasili Hauryliuk grupp
Forskar om ribosomassocierade faktorer involverade i stressrespons och antibiotikaresistens.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Victoria Shingler
Vi forskar om bakteriell signalavkänning och integration.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Yuri Schwartz
Molecular Epigenetics
Åke Forsberg grupp
Studerar molekylära mekanismer för typ III sekretionssystem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Åsa Rasmuson-Lestander grupp
Gene silencing and regulation in Drosophila melanogaster

Emeriti professors:

  • Glenn Björk
  • Lena Gustafsson
  • Erik Lundgren
  • Marianne Rasmusson
  • Anssi Saura
  • Gunnar Selstam
  • Hans Wolf-Watz