Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper på institutionen för molekylärbiologi

Andrea Puhar
Vi studerar inflammationer orsakade av infektioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Barbara Sixt lab
Vår nuvarande forskning fokuserar främst på bakteriepatogenen Chlamydia trachomatis.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Bernt Eric Uhlin Lab
Bakteriella fitnessmekanismer hos de mångsidiga patogena varianterna av Escherichia coli och den framväxande opportunistiska patogenen Acinetobacte...
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Dan Hultmark Lab
Drosophila cellulär medfödd immunitet och mekanismer för ihållande virusinfektioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
David Cisneros Lab
Molekylärbiologi om människans bakterie-symbionter.
Debra Milton Lab
Vår grupp studerar virulens och överlevnad av fiskbakterien Vibrio anguillarum.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Ellen Bushell Lab
Gruppen forskar om molekylära mekanismer för interaktioner mellan malariaparasit och värd.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Felipe Cava grupp
Vi beforskar bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer.
Forskningsområde: Cancer
Hans Wolf-Watz lab
Forskar om typ III-utsöndringssystemet hos patogenen Yersinia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jan Larsson Lab
Gruppen studerar kromosomspecifika genregleringsmekanismer och kromosomspecifika adapteringar.
Jenny Persson Lab
Applicerar AI-teknologi för att utveckla skräddarsydd behandling riktad mot cancer metastaser.
Forskningsområde: Cancer
Johan Henriksson Lab
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Jonas Barandun Lab
Gruppen studerar makromolekylära komplex av specialiserade patogena organismer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jörgen Johansson Lab
Stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes .
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Katharina Wulff grupp
Non-visual responses to natural daylight in human physiology and mental health
Lena Svensson Lab
Vår forskargrupp är intresserad av hur man förstår hur integriner regleras och återanvänds.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Maria Fällman Lab
Gruppen forskar om molekylära mekanismer involverade i bakteriell uthållighet i värdvävnad.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Matthew Francis Lab
Francis laboratorium har som ambition att förstå bakteriers fysiologi och patogenes.
Oliver Billker Lab
Gruppen studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och deras reproduktion.
Peter Lind Lab
Modellerar och förutsäger evolution av biofilmbildande eller antibiotikaresistens hos Pseudomonas bakterier.
Saskia Erttmann Lab
Forskar om inflammatoriska sjukdomar - molekylära mekanismerna vid debut och upplösning av inflammation.
Sun Nyunt Wai Lab
Klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Sven Bergström Lab
Infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spirochetes och den intracellulära parasiten Chlamydia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Teresa Frisan Lab
Vi forskar om bakteriella genotoxiners roll vid modulering av homeostas i slemhinnan.
Thomas Grundström lab
Vår forskargrupp försöker förstå hur mutagenesen av antikroppsgener och byten av antikroppsklass styrs.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Vi forskar om streptokock-IgG-nedbrytande proteaser: viktiga virulensfaktorer och bioteknologiska verktyg.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Victoria Shingler Lab
Vi forskar om bakteriell signalavkänning och integration.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Yuri Schwartz lab
Yuri Schwartz lab studerar molekulär epigenetik.
Forskningsområde: Cancer
Åke Forsberg Lab
Studerar molekylära mekanismer för typ III sekretionssystem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi

Fler forskare

Anders Byström
tRNA metabolism in eukaryotes

Anna Berghard
Cell biology and physiology of the mammalian primary and accessory olfactory systems

Staffan Bohm
Establishment of functional and topographic identity of olfactory sensory neurons

Åsa Rasmuson-Lestander
Gene silencing and regulation in Drosophila melanogaster