"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Anställda medarbetare

Agneta Hörnell
Telefon
090-786 95 68

Jag är legitimerad dietist, har licentiat- och doktorsexamen i medicin, och blev professor i kostvetenskap 2011.

Albina Granberg
Telefon
090-786 77 74

Universitetslektor i kost- och måltidsvetenskap.

Telefon
090-786 96 48

Leg. dietist och doktorand i forskarskolan InSyNC. Mitt forskningsprojekt fokuserar på matosäkerhet bland ungdomar i Sverige samt dess relevans för dietistpraxis.

Anna Sjödin
Telefon
090-786 64 90

Meriterad lärare och forskare med inriktning fysiologiska och biologiska aspekter av nutrition.

Annica Långvall
Telefon
090-786 53 14

Jag är doktorand och leg. dietist och forskar om hållbar gastronomi, hantverksmässig matproduktion och gourmetrestauranger.

Annica Nylander
Telefon
090-786 95 89

Universitetsadjunkt. Programsamordnare för Kostvetarprogrammet och samordnare för kurser i Hem- och konsumentkunskap.

Telefon
090-786 77 60

Professor i kost- och måltidsvetenskap. Innehavare av doktorsexamen i tillämpad biologiska vetenskap. Expertis inom folkhälsonäring & konsumentbeteende.

Arturo Turillazzi
Telefon
090-786 63 43
Björn Norén
Telefon
090-786 71 93

Universitetsadjunkt. Biträdande studierektor 
Internationell kontaktperson

Undervisar i matlagning & matlagningstekniker

Carita Bengs
Telefon
090-786 78 19
Cecilia Lindblom
Telefon
090-786 63 96

Jag är filosofie doktor i kostvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

Cecilia Olsson
Telefon
090-786 64 85

Universitetslektor, docent i kostvetenskap.

David Jonsson
Telefon
090-786 77 38

Jag undervisar i näringslära, idrottsnutrition, folkhälsa och kostundersökningsmetodik på flertalet program och kurser.

Elisabeth Stoltz Sjöström
Telefon
090-786 50 07

Jag är docent i kost- och måltidsvetenskap, legitimerad dietist och meriterad lärare. Är forskarutbildningsansvarig vid institutionen. Forskar inom området kost- och nutritionsbehandling.  

Ethel Kautto
Telefon
090-786 52 74

Universitetslektor och legitimerad dietist

Eva Palmquist
Telefon
090-786 78 52

Doktor i psykologi med specialkompetens inom psykofysik och sensorik.

Ewacarin Sehlstedt
Telefon
090-786 64 84

Vid institutionen undervisar jag bland annat i näringslära, prevention, dietetik och idrottsnutrition.

Hanna Eriksson
Telefon
090-786 76 81

Undervisar inom dryck och matsalshantverk på Gastronomiprogrammet 

Hanna Lövgren
Telefon
090-786 57 51

Adjunkt, programsamordnare för Gastronomiprogrammet

Undervisar främst i matlagningstekniker och råvarukunskap 

Hedda Landfors
Telefon
090-786 51 73

Jag är adjunkt och lärare på institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Helen Klingede-Wallin
Telefon
090-786 95 74

Jag är hushållslärare och arbetar som universitetsadjunkt och lärarutbildare.

 

 

Hilde Weiser
Telefon
090-786 54 30

Min forskning belyser vikten av sensorisk nyfikenhet i utforskandet av obekant mat, för att bidra till omställningen till ett resilient livsmedelssystem i svenska Arktis. 

Ida Davidsson
Telefon
090-786 76 20

Doktorand i kost- och måltidsvetenskap. 

Ingela Bohm
Telefon
090-786 91 27

Filosofie doktor i kostvetenskap med inriktning hem- och konsumentkunskap.

Joachim Sundqvist
Telefon
090-786 51 67

Lärare och forskare med bakgrund i och fokus på gastronomi och konsumentupplevelser. 

Johanna Nilsson
Telefon
090-786 61 44

HR-samordnare vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap och Umeå centrum för genusstudier (UCGS).

Jonas Buren
Telefon
090-786 65 60

Jag är docent i experimentell medicin och även utbildad ämneslärare i kemi och biologi. Mitt forskningsintresse rör metabol sjuklighet, nutrition och kostinterventioner.

Josefin Brodin
Telefon
090-786 55 99

Arbetar som adjunkt och program- och ämnesvägledare vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Telefon
090-786 52 55

Min forskning belyser vilken roll kultur har för hållbarhet i den gastronomiska sektorn. Vilka utmaningarna och möjligheterna som finns samt hur kultur kan bidra till en mer hållbar restaurangbransch.

Linda Berggren
Telefon
090-786 80 53
Linda Nyström Hagfors
Telefon
090-786 95 78

Jag är legitimerad dietist med en doktorsexamen i kostvetenskap. Jag jobbar mycket med institutionens uppsatskurser, men undervisar också inom bl.a. kost och folkhälsa och vetenskaplig metod.

Maria Uhlander
Telefon
090-786 66 30

Undervisar i huvudsak inom Kostvetarprogrammet men även inom andra kurser och program.

Maria Waling
Telefon
090-786 64 83

Docent i kostvetenskap. Forskar om skolmåltiden och matosäkerhet (food insecurity).

Patrik Wallström
Telefon
090-786 70 57
Petra Ryden
Telefon
090-786 95 57

Jag är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Jag är också biträdande prefekt med ansvar för utbildning samt studierektor.

Robin Hintze
Telefon
090-786 67 37

Undervisar inom dryck och matsalshantverk på Gastronomiprogrammet och institutionens fristående kurser

Sandra Einarsson
Telefon
090-786 95 27

Leg dietist. Medicine doktor i Öron- näs- och halsjukdomar. Meriterad lärare.

Sarah Persson
Telefon
090-786 80 69

Legitimerad dietist och doktorand. Forskar inom digitalisering av vårdmöten. Undervisar inom näringslära och födoämnesöverkänslighet. 

Simon Gustafsson
Telefon
090-786 73 46

Undervisar inom dryck och matsalshantverk på Gastronomiprogrammet och institutionens fristående kurser

Sofia Rapo
Telefon
090-786 62 10

Undervisar på Kostvetarprogrammet, doktorand sedan hösten 2017.

Susanna Sandberg
Telefon
090-786 74 10

Legitimerad dietist och doktorand. Mitt forskningsprojekt fokuserar på skollunchen med fokus på tillgänglighet, inkludering och elever med diagnosticerad ADHD eller autismspektrumtillstånd. 

Ulrica Söderlind
Telefon
090-786 59 69