Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för kostvetenskap

Anställda medarbetare

Annica Nylander, universitetsadjunkt

Jag började arbeta på institutionen 1994 och är sedan 2001 studierektor. Det innebär bland annat att jag har ansvar för institutionens grundutbildning. Sedan hösten 2010 är jag även ställföreträdande prefekt. Efter min hushållslärarexamen arbetade jag under många år som informatör för en bransch-organisation inom livsmedelssektor. Jag har även arbetat inom grundskolan, gymnasiet och med olika uppdragsutbildningar.

Jag har ansvaret för Kostvetarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning. Den undervisning jag har är framförallt inom momentet Livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik på Kostvetenskap B för blivande dietister och kostvetare. I november 2013 utnämndes jag till Excellent lärare i den första omgången av Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem.

Övriga uppdrag

•programansvarig för inriktning Hem- och konsumentkunskap inom lärarutbildningen

•institutionens kontaktperson när det gäller uppdragsutbildningar

Cecilia Lindblom, universitetslektor

Jag är legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap (HK) och religion sedan 2003. Disputerade 2016 med avhandlingen: Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet -förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse.

På institutionen undervisar jag framförallt på hem- och konsumentkunskapsutbildningen; campus, distans och via Lärarlyftet.

Cecilia Olsson, universitetslektor

Prefekt vid institutionen och docent i kostvetenskap.

Ingela Bohm, universitetslektor

Filosofie doktor i kostvetenskap, legitimerad dietist och legitimerad grundskolelärare i engelska, franska och hem- och konsumentkunskap. Jag undervisar på flera olika kurser vid institutionen för kostvetenskap, framför allt inom kostsociologi, näringslära, mat och miljö samt folkhälsa. Hon/henne.

Josefin Brodin, universitetsadjunkt

Jag är legitimerad dietist och i mitt arbete som universitetsadjunkt undervisar jag främst inom dietetik på dietistprogrammet samt har ansvar för programmets kliniska utbildning. I mina arbetsuppgifter igår även program- och ämnesvägledning.

Linda Nyström Hagfors, universitetslektor

Jag är legitimerad dietist med en doktorsexamen i kostvetenskap och arbetar idag som universitetslektor. Jag jobbar mycket med institutionens uppsatskurser på grundläggande och avancerad nivå, men undervisar också inom bl.a. kost och folkhälsa och vetenskaplig metod. Jag är även involverad i ett forskningsprojekt där vi undersöker om det finns ett hjärtsmart sätt att äta LCHF.

Maria Waling, universitetslektor

Jag är docent och biträdande prefekt vid institutionen. Min hudsakliga forskningsinriktning är olika aspekter av barn och ungdomars matvanor där jag under de senaste åren har haft fokus på skollunchen ur ett flertal aspekter. Jag är även involverad i ett forskningsprojekt som handlar om kost för vuxna med diabetes typ 2. Jag undervisar framförallt inom områden som rör barn och ungdomars matvanor, kostundersökningsmetoder och vetenskaplig metodik.

Marie Friman, administratör, studie

Jag är studieadministratör och har hand om all administration kring utbildningarna.

Det är jag som har hand om antagning/reservantagning till program och kurser, registrering och resultatrapportering i universitetets centrala studentregister (LADOK), tentamenshantering och annan studerandeservice. Jag är också webbansvarig och IT-kontaktperson.

Petra Ryden, universitetslektor

Jag är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kostvetenskap. Min forskning är för närvarande fokuserad på hur ny teknik kan användas av dietister för att t.ex. tillgängliggöra kostbehandling. Jag tittar också på studenters upplevelse av undervisningsformen Blended Learning. Jag undervisar framförallt på kurser och moment som berör vetenskapliga metoder, men är även involverad i kurser och moment som handlar om kost i förhållande till folkhälsa.

Sandra Einarsson, universitetslektor

Jag är programsamordnare för dietistprogrammet och undervisar på institutionen framförallt mot dietistprogrammets senare del inom ämnet dietetik. Min forskning har i nuläget två spår. Det ena spåret håller kvar vid den inriktning som jag disputerade inom, nämligen nutritionella aspekter vid huvud- och halscancer. Det andra spåret som jag kommit att intressera mig för under den senaste tiden handlar om sjukhusmat relaterat till undernäring och patientnöjdhet.

Sofia Rapo, universitetsadjunkt, doktorand

Programsamordnare för Kostvetarprogrammet och doktorand sedan hösten 2017.