"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Andreas Nilsson

Translationell forskning

Translationell cancerforskning är en brygga mellan laboratoriebaserad vetenskap och klinisk cancerbehandling. Vid Umeå universitet har vi stor kunskap inom många forskningsområden - cancerbiologi, molekylärbiologi, immunologi, mikrobiologi, patologi, strålningsfysik, molekylär epidemiologi och klinisk cancervård och terapi - och våra resultat kan därigenom få stor betydelse för framtida behandling och handläggning av cancerpatienter.

Vår uppgift är att undersöka de grundläggande mekanismerna bakom tumörutveckling, tumörutveckling, tumörtillväxt, tumörspridning och kliniskt förlopp. Denna kunskap ger en grund för att matcha rätt behandling med rätt patient och därmed erbjuda bättre förutsättningar för individualiserad behandling av cancerpatienter.

Translationell forskning bedrivs vid flera institutioner vid Medicinska fakulteten, med olika kompetensområden. Tillsammans arbetar vi med projekt med målet att förbättra cancerdiagnostik och cancerbehandling. Ibland använder vi stora kliniska vävnadsbiobanker.

Våra translationella, tvärvetenskapliga forskargrupper arbetar med forskning som syftar till att skapa nya diagnostiska verktyg och terapeutiska modaliteter. Målet är att våra cancerforskningsprojekt ska öppna nya horisonter och möjligheter för förbättrad och individualiserad behandling av cancerpatienter.

Reportage och porträtt

Ta bort skräp och störningar i röntgenbilder med AI

Anders Garpebring vill med AI få ut skarpare och tydligare resultat från magnetkamerabilder av cancertumörer.

Miljöer som kan påverka bröstcancer

Sophia Harlid forskar om hur miljön påverkar när vi är mest känsliga, som under graviditet och fosterstadiet.

En utmaning att hitta lösningen på pankreascancer

Bukspottkörtelcancer står emot de flesta behandlingar som finns idag och femårsöverlevnaden är låg.

Världsunik forskning kring prostatacancer

Det finns olika subtyper av prostatacancer och det kan få betydelse för vilken behandling som är bäst.

Forskaren som vill rädda fler liv i prostatacancer

Metastaser är i fokus när Anders Bergh och hans kollegor i Umeå jagar behandling mot prostatacancer.

Löser cancergåtor med fiskar och CRISPR-Cas9

Resultaten av Maréne Landströms forskning kan leda till bättre behandling mot prostatacancer.

Forskargrupper

Exosom-medierade immunosuppressiva mekanismer och deras roll vid graviditet och epitelial ovarialcancer
Graviditet och cancer delar samma mål – att utveckla hämmande mekanismer som gör immunsystemet tolerant.
Typ av projekt Forskargrupp
Amir Sherif lab
text
Typ av projekt Forskargrupp
Anders Berghs labb
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling.
Typ av projekt Forskargrupp
Andreas Josefsson prostate cancer group
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Annika Idahl lab
Vi forskar om prevention av äggstockscancer, samt riskprofilering och tidig upptäckt.
Typ av projekt Forskargrupp
Beatrice Melins forskargrupp
Vår forskargrupp försöker förstå varför man får hjärntumör och hur det genetiska landskapet utvecklas från en normal cell till tumör. Se min profil...
Typ av projekt Forskargrupp
Börje Ljungberg projekt
Forskningen kring njurcancer har inriktats på cellnivå, för att kunna förstå hur och varför njurcancer utvecklas, tillväxer och sprider sig.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning.
Typ av projekt Forskargrupp
Daniel Öhlund Lab
Vi forskar om cancer i bukspottkörteln.
Typ av projekt Forskargrupp
David Lindquist lab
Tillämpning av kunskaper om LRIG i kliniska vardagen när man tar hand om patienter med gynekologisk cancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Erik Chorell lab
Kemisk biologi och utvecklandet av nya strategier för att störa och studera komplexa biologiska processer för att undersöka deras läkemedelspotential.
Typ av projekt Forskargrupp
Florentin Späth lab
Vi forskar om blodcancer – i syfte att förbättra den kliniska handläggningen.
Typ av projekt Forskargrupp
Hanna Nyström lab
Växtmönster vid kolorektala levermetastaser, biomarkörer i blodet för spridd cancer samt tumörmikromiljön vid spridd kolorektal cancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Henrik Antti Lab
Kemometrisk bioinformatik för studier av (cancer)sjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Hypofystumörer
Hypofystumörer: Kan vi förstå grundläggande patofysiologi och förbättra de kliniska resultaten av operation genom att studera anatomiska och...
Typ av projekt Forskargrupp
Jenny Persson Lab
Applicerar AI-teknologi för att utveckla skräddarsydd behandling riktad mot cancer metastaser.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Hultdin lab
Vitamin D i urinblåsecancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Jonas Nilsson lab
Implementering av personlig medicin.
Typ av projekt Forskargrupp
Karin Nylanders labb
Öka förståelsen för tumörtypen skivepitelcancer i tungan; varför den ökar, diagnos och återfallsrisk.
Typ av projekt Forskargrupp
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Vi studerar kirurgtekniska faktorer främst via registerbaserade nationella undersökningar, men även via kliniska studier inklusive biologiska...
Typ av projekt Forskargrupp
Kjell Grankvists labb
Metoder för att bryta cisplatinresistens vid lungcancerbehandling.
Typ av projekt Forskargrupp
Magnus Hultdins labb
Telomerbiologi i blodceller och molekylära faktorer som påverkar tumörutveckling och prognos i lymfatiska leukemier och lymfom.
Typ av projekt Forskargrupp
Maréne Landströms labb
Metastaserande cancer är oftast förenad med dålig prognos och överlevnad för patienten. Vi forskar för att utveckla nya, bättre cancerläkemedel sam...
Typ av projekt Forskargrupp
Marie-Louise Hammarström Lab
Vår grupp forskar om tjock- och ändtarmscancer och biomarkörer för prognos.
Typ av projekt Forskargrupp
Maskininlärning
Vi forskar inom maskininlärning, inom både metod- och teoriutveckling och ofta med tillämpningar inom bl.a. automatiserad strålbehandling och inom...
Typ av projekt Forskargrupp
Oskar Hemmingsson - cancerforskning
Forskningen består av kliniska och experimentella studier som gemensamt syftar till att förbättra cancervården och finna nya behandlingsmöjligheter.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013
Pernilla Wikströms labb
Vi forskar om biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Richard Palmqvists labb
Betydelsen av tarmfloran och tumörens molekylära bakgrund vid prognos och behandling av tjock- och ändtarmscancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Sara Wilson lab
Vi studerar nervsystemets utveckling under normala förhållanden och sjukdomsprocesser, som cancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Sofie Degermans labb
Vi forskar om epigenetik och telomerbiologi i hematologiska maligniteter.
Typ av projekt Forskargrupp
Solomon Tesfalidet Lab
Forskningen är inriktad på utveckling av elektrokemiska metoder som kan användas inom områdena kemisk analys, materialvetenskap och cancerforskning.
Typ av projekt Forskargrupp
Sophia Harlids forskargrupp
Molekylär och genetisk epidemiologi. Vi forskar om kopplingen mellan vår miljö, våra gener och vår hälsa.
Typ av projekt Forskargrupp
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
Vi bedriver forskning inom signal/bildanalys och statistiskt lärande för tid-rumsstatistik.
Typ av projekt Forskargrupp
Thomas Borén lab
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Typ av projekt Forskargrupp
Tor Ny Lab
Vår grupp ägnar sig åt translationsforskning. För närvarande arbetar vi främst med plasminogenens roll i sårläkning.
Typ av projekt Forskargrupp
Tufve Nyholm Lab
Magnetresonans imaging både för planering av strålbehandling och för tidig uppskattning av behandlingsrespons.
Typ av projekt Forskargrupp
Virus i övre luftväg, chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion
Virus i övre luftvägarna - chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion och kan vi skydda oss?
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Fika efter en forskareVi bjuder på kunskap och fika. Populärvetenskapliga live-sända seminarier ger dig möjlighet att ta del av spännande medicinsk forskning.
Mikael Johansson: Nytt hopp för tidig upptäckt av lungcancer

Blodprov och datortomografi kan göra det möjligt hitta lungcancer tidigt.

Johan Henriksson: Kroppens hemligheter, in i minsta cell

Med modern teknik kan forskare idag mäta RNA-bitar i många celler, en i taget, och fortfarande hittas nya cell...

Hanna Nyström: Hur levermetastaser av tarmcancer växer - nyckel till ny behandling?

Se Hanna Nyströms föredrag om hur levermetastaser av tarmcancer växer kan vara nyckel till ny behandling.

Amir Sherif: Kroppens immunförsvar vid cancer i urinvägarna

Se Amir Sherifs föreläsning "Kroppens immunförsvar vid cancer i urinvägarna".

Maria Sandström: Hjärntumörer – stor utmaning i känsligt organ

Glioblastom är den vanligaste och allvarligaste formen av elakartad hjärntumör.

Andreas Josefsson: Prostatacancer- ska den alltid behandlas?

Ofarlig prostataförstoring behöver inte behandlas - det gäller att hitta den prostatacancer som är farlig.

Sofie Degerman: DNA-mönster avslöjar risk för återfall vid barnleukemi

Idag överlever drygt 8 av 10 barn som drabbas av leukemi, och forskarna försöker öka överlevnaden och minska b...