Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Translationell forskning

Translationell cancerforskning är en brygga mellan laboratoriebaserad vetenskap och klinisk cancerbehandling. Vid Umeå universitet har vi stor kunskap inom många forskningsområden - cancerbiologi, molekylärbiologi, immunologi, mikrobiologi, patologi, strålningsfysik, molekylär epidemiologi och klinisk cancervård och terapi - och våra resultat kan därigenom få stor betydelse för framtida behandling och handläggning av cancerpatienter.

Vår uppgift är att undersöka de grundläggande mekanismerna bakom tumörutveckling, tumörutveckling, tumörtillväxt, tumörspridning och kliniskt förlopp. Denna kunskap ger en grund för att matcha rätt behandling med rätt patient och därmed erbjuda bättre förutsättningar för individualiserad behandling av cancerpatienter.

Translationell forskning bedrivs vid flera institutioner vid Medicinska fakulteten, med olika kompetensområden. Tillsammans arbetar vi med projekt med målet att förbättra cancerdiagnostik och cancerbehandling. Ibland använder vi stora kliniska vävnadsbiobanker.

Våra translationella, tvärvetenskapliga forskargrupper arbetar med forskning som syftar till att skapa nya diagnostiska verktyg och terapeutiska modaliteter. Målet är att våra cancerforskningsprojekt ska öppna nya horisonter och möjligheter för förbättrad och individualiserad behandling av cancerpatienter.

Reportage och porträtt

Genetiken, miljön och hälsan

Sophia Harlid forskar om hur miljön påverkar när vi är mest känsliga, som under graviditet och fosterstadiet.

En utmaning att hitta lösningen på pankreascancer

Bukspottkörtelcancer står emot de flesta behandlingar som finns idag och femårsöverlevnaden är låg.

Världsunik forskning kring prostatacancer

Det finns olika subtyper av prostatacancer och det kan få betydelse för vilken behandling som är bäst.

Forskaren som vill rädda fler liv i prostatacancer

Metastaser är i fokus när Anders Bergh och hans kollegor i Umeå jagar behandling mot prostatacancer.

Löser cancergåtor med fiskar och CRISPR-Cas9

Resultaten av Maréne Landströms forskning kan leda till bättre behandling mot prostatacancer.

Aggressiv prostatacancer har många varianter

Pernilla Wikströms forskning syftar till att fram effektivare behandlingar som är individuellt anpassade.

Forskargrupper

Exosom-medierade immunosuppressiva mekanismer och deras roll vid graviditet och epitelial ovarialcancer
Graviditet och cancer delar samma mål – att utveckla hämmande mekanismer som gör immunsystemet tolerant.
Typ av projekt Forskargrupp
Amir Sherif lab
text
Typ av projekt Forskargrupp
Anders Bergh lab
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling.
Typ av projekt Forskargrupp
Andreas Josefsson prostate cancer group
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Börje Ljungberg projekt
Forskningen kring njurcancer har inriktats på cellnivå, för att kunna förstå hur och varför njurcancer utvecklas, tillväxer och sprider sig.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning.
Typ av projekt Forskargrupp
Daniel Öhlund Lab
Vi forskar om cancer i bukspottkörteln.
Typ av projekt Forskargrupp
David Lindquist lab
Tillämpning av kunskaper om LRIG i kliniska vardagen när man tar hand om patienter med gynekologisk cancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Erik Chorell lab
Kemisk biologi och utvecklandet av nya strategier för att störa och studera komplexa biologiska processer för att undersöka deras läkemedelspotential.
Typ av projekt Forskargrupp
Florentin Späth lab
Vi forskar om vissa former av blodcancer samt den kliniska handläggningen.
Typ av projekt Forskargrupp
Hanna Nyström lab
Växtmönster vid kolorektala levermetastaser, biomarkörer i blodet för spridd cancer samt tumörmikromiljön vid spridd kolorektal cancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Henrik Antti Lab
Kemometrisk bioinformatik för studier av (cancer)sjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Hypofystumörer
Hypofystumörer: Kan vi förstå grundläggande patofysiologi och förbättra de kliniska resultaten av operation genom att studera anatomiska och...
Typ av projekt Forskargrupp
Jenny Persson Lab
Applicerar AI-teknologi för att utveckla skräddarsydd behandling riktad mot cancer metastaser.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Henriksson grupp
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Hultdin lab
Vitamin D i urinblåsecancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Jonas Nilsson lab
Implementering av personlig medicin.
Typ av projekt Forskargrupp
Karin Nylander
Öka förståelsen för tumörtypen skivepitelcancer i tungan; varför den ökar, diagnos och återfallsrisk.
Typ av projekt Forskargrupp
Katarina Olofsson
Virus i övre luftvägarna - chaufför eller passagerare i resan mot kronisk infektion och kan vi skydda oss? Vi studerar övre luftvägsslemhinna i...
Typ av projekt Forskargrupp
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Vi studerar kirurgtekniska faktorer främst via registerbaserade nationella undersökningar, men även via kliniska studier inklusive biologiska...
Typ av projekt Forskargrupp
Kjell Grankvist lab
Metoder för att bryta cisplatinresistens vid lungcancerbehandling.
Typ av projekt Forskargrupp
Magnus Hultdin lab
Telomerbiologi i blodceller och molekylära faktorer som påverkar tumörutveckling och prognos i lymfatiska leukemier och lymfom.
Typ av projekt Forskargrupp
Maréne Landström lab
Metastaserande cancer är oftast förenad med dålig prognos och överlevnad för patienten. Vi forskar för att utveckla nya, bättre cancerläkemedel sam...
Typ av projekt Forskargrupp
Marie-Louise Hammarström Lab
Vår grupp forskar om tjock- och ändtarmscancer och biomarkörer för prognos.
Typ av projekt Forskargrupp
Maskininlärning
Vi forskar inom maskininlärning, med både metod- och teoriutveckling samt tillämpningar inom bl.a. cancerforskning och livsvetenskaperna.
Typ av projekt Forskargrupp
Oskar Hemmingsson - cancerforskning
Forskningen består av kliniska och experimentella studier som gemensamt syftar till att förbättra cancervården och finna nya behandlingsmöjligheter.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2013
Pernilla Wikström lab
Vi forskar om biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Richard Palmqvist lab
Betydelsen av tarmfloran och tumörens molekylära bakgrund vid prognos och behandling av tjock- och ändtarmscancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Sara Wilson lab
Vi studerar nervsystemets utveckling under normala förhållanden och sjukdomsprocesser, som cancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Sofie Degerman Lab
Vi forskar om epigenetik och telomerbiologi i hematologiska maligniteter.
Typ av projekt Forskargrupp
Solomon Tesfalidet Lab
Forskningen är inriktad på utveckling av elektrokemiska metoder som kan användas inom områdena kemisk analys, materialvetenskap och cancerforskning.
Typ av projekt Forskargrupp
Sophia Harlids forskargrupp
Molekylär och genetisk epidemiologi. Vi forskar om kopplingen mellan vår miljö, våra gener och vår hälsa.
Typ av projekt Forskargrupp
Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data
Vi bedriver forskning inom signal/bildanalys och statistiskt lärande för tid-rumsstatistik.
Typ av projekt Forskargrupp
Thomas Borén lab
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Typ av projekt Forskargrupp
Tor Ny Lab
Vår grupp ägnar sig åt translationsforskning. För närvarande arbetar vi främst med plasminogenens roll i sårläkning.
Typ av projekt Forskargrupp
Translationellt forskningscentrum
Experimentell, laborativ forskning vid Medicinska fakulteten knyts närmare i ett samarbete som stärker såväl den medicinska forskningen som dess...
Typ av projekt Forskarnätverk
Tufve Nyholm Lab
Magnetresonans imaging både för planering av strålbehandling och för tidig uppskattning av behandlingsrespons.
Typ av projekt Forskargrupp