"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Grundforskning

Vi behöver ökad förståelse för de molekylära mekanismer som ligger bakom cancerspridning. Grundforskning kallas även labbforskning eller preklinisk forskning.

Cancerceller kan utvecklas från normalceller som bär felaktigheter i sitt genetiska material och cellulär funktion. Däremot saknar vi fortfarande kunskap om vilka förändringar i normala cellers molekylära samansättning som kan bidra till uppkomsten av cancer.

Syfte och fokus

Grundcancerforskningens syfte och fokus är att bedriva forskning som avser besvara dessa fundamentala frågor och öka förståelsen av mutationer och förändringar samt hur cancercellens omgivning kan påverka cancerutveckling och spridning. Därtill kan grundläggande cancerforskning bana väg för viktiga framsteg i translationell- och klinisk forskning.

Vid Umeå universitet har vi en lång tradition av grundläggande cancerforskning av hög vetenskaplig kvalitet. Vi har byggt ett starkt strategiskt område i molekylärgenetik, stamcellbiologi, immunologi, proteinkemi, bioinformatik och läkemedelsupptäckt, som är väsentliga delar i grundforskning inom cancer. Våra forskargrupper samarbetar och komplimenterar varandra.

Till exempel, studerar vi genmutationsprofiler och cellulära mekanismer i cancermetastaser. Vi studerar infektion och cancer samt undersöker betydelsen av bakterietoxin på tumörbildning och cancerbehandling. Vi använder innovativa bioinformatik modeller för att karakterisera de genetiska och epigenetiska mekanismer som kan särskilja normala cellers DNA och RNA från dem i cancerceller. I vår forskning studerar vi de molekylära mekanismerna som modulerar interaktionen mellan cancer- och immunceller under cancerns framfart. Vi undersöker verkningsmekanismer av nya läkemedel för individuell-baserade behandlingar.

”State of the Art”-infrastruktur

Dessutom har vi byggt en stark ”State of the Art”-infrastruktur, med till exempel ”single cell sequencing facilities”, ”artificial intelligence-based computation models”,” bioinformatic models och protein structure modeling core facilities” samt en ”advanced imaging core facility” och dessa bidrar till vår forskning och nya upptäckter.

Vår grundläggande forskning kommer användas för att förbättra nuvarande behandlingar och potentiellt även göra det möjligt att utveckla nya behandlingar mot denna dödliga sjukdom.

Reportage och porträtt

AI-teknologi – på frammarsch inom medicinen

Jenny Persson ser stora möjligheter för AI inom medicinsk forskning.

Kolerabakterien i centrum för forskningen

Sun Nyunt Wai bedriver forskning om sjukdomsframkallande bakteriers egenskaper på molekylär nivå.

En utmaning att hitta lösningen på pankreascancer

Bukspottkörtelcancer står emot de flesta behandlingar som finns idag och femårsöverlevnaden är låg.

Försöker förstå vad som är fel i en cancercell

Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller – utan att röra kroppens normala celler.

Magsårsbakteriens framgångsrika livsstil

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, forskar hur Helicobacter pylori orsakar kronisk infektion och sjukdom.

Löser cancergåtor med fiskar och CRISPR-Cas9

Resultaten av Maréne Landströms forskning kan leda till bättre behandling mot prostatacancer.

Forskargrupper

Anders Berghs labb
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling.
Typ av projekt Forskargrupp
Anders Hofer Lab
Vi studerar syntesvägar för nukleotider i patogener och mammala celler. Syftet är både att förstå hur celler från olika arter kan reglera mängden a...
Typ av projekt Forskargrupp
Andreas Hörnblad lab
Forskningsgruppens huvudinriktning ligger på gen-regulatoriska mekanismer och rollen av icke-kodande DNA i metabola sjukdomar samt under embryonal...
Typ av projekt Forskargrupp
Andrei Chabes Lab
Forskar om dNTP-metabolism och genomets stabilitet.
Typ av projekt Forskargrupp
Anna Arnqvist Lab
Magsårsbakterien Helicobacter pylori - molekylära mekanismer som bidrar till ihärdig infektion.
Typ av projekt Forskargrupp
Daniel Öhlund Lab
Vi forskar om cancer i bukspottkörteln.
Typ av projekt Forskargrupp
Erik Chorell lab
Kemisk biologi och utvecklandet av nya strategier för att störa och studera komplexa biologiska processer för att undersöka deras läkemedelspotential.
Typ av projekt Forskargrupp
Erik Johansson lab
Vi studerar på molekylär nivå hur DNA kopieras i eukaryota celler.
Typ av projekt Forskargrupp
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Gerhard Gröbner Lab
Vår grupp använder NMR-metoder för att förstå funktion av biologiska membraner och deras proteiner samt deras roll i olika sjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Henrik Antti Lab
Kemometrisk bioinformatik för studier av (cancer)sjukdomar.
Typ av projekt Forskargrupp
Hur mycket mat behöver en mask och hur vet den hur mycket den behöver?
I sina naturliga omgivningar erfar de flesta djur stora variationer i tillgången till näring. För att de ska kunna överleva svältförhållanden måste...
Typ av projekt Forskargrupp
Hur påverkar problem i mitokondriellt DNA resten av cellen?
Vi hoppas kunna bidra till förbättrade behandlingar vid cancerformer där mtDNA:t är påverkad.
Typ av projekt Forskargrupp
Håkan Jonsson lab
Skillnader i tumöregenskaper och behandling mellan screeningdetekterad och kliniskt upptäckt bröstcancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Jan Larsson Lab
Jan Larssons forskargrupp är intresserad av att förstå kromosomspecifika genregleringsmekanismer och kromosomspecifika adapteringar.
Typ av projekt Forskargrupp
Jenny Persson Lab
Applicerar AI-teknologi för att utveckla skräddarsydd behandling riktad mot cancer metastaser.
Typ av projekt Forskargrupp
Johan Holmberg Lab
Typ av projekt Forskargrupp
Jonas Nilsson lab
Implementering av personlig medicin.
Typ av projekt Forskargrupp
Jonas von Hofsten lab
Muskelutveckling och specificering av fibertyper. Vår forskning omfattar studier inom cellulära och utvecklingsbiologiska processer, såsom...
Typ av projekt Forskargrupp
Lena Svensson Lab
Vår forskargrupp är intresserad av hur man förstår hur integriner regleras och återanvänds.
Typ av projekt Forskargrupp
Marie-Louise Hammarström Lab
Vår grupp forskar om tjock- och ändtarmscancer och biomarkörer för prognos.
Typ av projekt Forskargrupp
Nasim Sabouri Lab
Gruppen forskar om alternativa DNA-strukturer och proteiner som underhåller arvsmassans stabilitet.
Typ av projekt Forskargrupp
Niklas Arnberg Lab
Virusorsakade sjukdomar är ett stort problem för folkhälsa, sjukvård och samhället i stort. Dessvärre saknar sjukvården mediciner mot en stor del a...
Typ av projekt Forskargrupp
Pernilla Wikströms labb
Vi forskar om biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Richard Lundmark Lab
Forskargruppen studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer.
Typ av projekt Forskargrupp
Robin Fåhraeus labb
Vår grupp studerar Whispermutationer.
Typ av projekt Forskargrupp
Sara Wilson lab
Vi studerar nervsystemets utveckling under normala förhållanden och sjukdomsprocesser, som cancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Silvia Remeseiro lab
Genreglering och 3D-kromatinorganisation i glioblastom
Typ av projekt Forskargrupp
Sjoerd Wanrooij lab
Vi studerar de olika mekanismer för kopiering och reparation av mitokondriellt DNA.
Typ av projekt Forskargrupp
Stefan Björklund lab
Vi forskar om mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Typ av projekt Forskargrupp
Sun Nyunt Wai Lab
Vi vill klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Typ av projekt Forskargrupp
Teresa Frisan Lab
Vi forskar om bakteriella genotoxiners roll vid modulering av homeostas i slemhinnan.
Typ av projekt Forskargrupp
Thomas Grundström lab
Vår forskargrupp försöker förstå hur mutagenesen av antikroppsgener och byten av antikroppsklass styrs.
Typ av projekt Forskargrupp
Yuri Schwartz lab
Yuri Schwartz lab studerar molekylär epigenetik.
Typ av projekt Forskargrupp

Filmade föreläsningar

Stefan Björklund: Nytt klimat kräver nya växter

Cirka hälften av alla mediciner kommer ursprungligen från växter, men klimatförändringarna skapar problem.