"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Peter Sköld

Jag är professor i historia, samisk kultur och samhällsutveckling vid Umeå universitet. Jag är rektors rådgivare i arktiska och internationella frågor och därtill ceremonimästare vid Umeå universitet.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Jag är professor i historia, samisk kultur och samhällsutveckling vid Umeå universitet. Mellan 2012 och 2020 var jag föreståndare för Arktiskt forskningscentrum (ARCUM), dessförinnan var jag föreståndare för Centrum för samisk forskning i tio år. Nu är jag rektors rådgivare i arktiska och internationella frågor och därtill ceremonimästare vid Umeå universitet.

Min forskningsprofil innefattar hållbar utveckling i Arktis, historisk demografi, befolkningsstatistik, urfolkshälsa och nordliga kulturer. Jag har publicerat monografier på så skilda områden som urfolkens landutnyttjande, sjukhushistoria, smittkoppor och vaccin och befolkningsstatistikens historia. Jag var en av medförfattarna i Arctic Human Development Report II.

Jag har ett aktivt engagemang inom arktisk forskningsplanering, samarbete med det omgivande samhället och internationellt samarbete. Jag är styrelseordförande för University of the Arctic (UArctic) och är tidigare president för International Arctic Social Sciences Association (IASSA), tidigare ordförande för WG Human and Social Sciences i International Arctic Science Committee (IASC). Jag är också svensk delegat i Arctic Council Culture, Economy and Geography Expert Group (SECEG). 2015 utsågs jag till honorärkonsul för Lettland I Västerbotten och 2016 utnämndes jag till klimatambassadör för Västerbotten. För tillfället leder jag arbetet i Arctic Five, som innefattar University of Lapland, University of Oulu, UIT – the Arctic University of Norway, Luleå tekniska universitet, and Umeå universitet.

Jag har varit aktiv i så många sammanhang och har vid det här laget hållit över 500 föredrag vid nationella och internationella konferenser, symposier och workshops. I början av min forskarkarriär stod historisk demografi i fokus och då särskilt dödlighetsnedgången under den epidemiologiska transitionen. I synnerhet intresserade jag mig för de svåra epidemisjukdomarna, som smittkoppor och deras bekämpande. Som en följd av detta forskade jag under några år om det fantastiska historiska källmaterial som Sverige besitter över sin befolkning, vilket bland annat resulterade i en bok om Tabellverket. Parallellt med dessa studier forskade jag om samisk historia och kultur, vilket ledde till att jag 2003 blev föreståndare för det samiska forskningscentret vid Umeå universitet.

De senaste tio åren har jag ägnat mig åt arktisk forskning i allmänhet och internationella samarbeten i synnerhet. Som föreståndare för Arcum har jag tillsammans med mina medarbetare byggt upp en verksamhet, som idag är en av de största forskningsarenorna i det cirkumpolära området.

The demography of disasters: impacts for population and place, Cham: Springer 2021 : 81-99
Carson, Dean B.; Carson, Doris A.; Axelsson, Per; et al.
The politics of Arctic resources: change and continuity in the "Old North" of Northern Europe, London: Routledge 2019 : 119-139
Axelsson, Per; Sköld, Peter; Röver, Corinna
The Polar Journal, Routledge 2018, Vol. 8, (2) : 422-424
Sköld, Peter
The Interconnected Arctic: UArctic Congress 2016, Springer 2017 : 107-113
Sköld, Peter
The Lancet, Elsevier 2016, Vol. 388, (10040) : 131-157
Anderson, Ian; Robson, Bridget; Connolly, Michele; et al.
A global snapshot of indigenous and tribal peoples' health: the Lancet–Lowitja Institute collaboration, Carlton South, Victoria, Australia: The Lowitja Institute 2016 : 46-47
Axelsson, Per; Sköld, Peter; Tano, Sofia
International Journal of Circumpolar Health, TAYLOR & FRANCIS LTD 2016, Vol. 75 : 56-56
Bergkvist, Per Henrik; Jacobsson, Lars; Kling, Sofia; et al.
Energy Research & Social Science, Vol. 16 : 13-24
Carson, Dean B.; Carson, Doris A.; Nordin, Gabriella; et al.
Comparative Population Studies, Vol. 41, (3-4) : 1-29
Carson, Dean B.; Carson, Doris A.; Porter, Rob; et al.
Settlements at the edge: remote human settlements in developed nations, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing 2016 : 357-378
Carson, Dean B.; Sköld, Peter; Carson, Doris A.; et al.
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research (CeSam), Umeå University 2015 : 51-60
Sköld, Peter
The new Arctic, Cham: Springer 2015 : 39-55
Sköld, Peter
City-Saami: Same i byen eller bysame? Skandinaviske byer i et samisk perspektiv, Kárášjohka: ČálliidLágádusas 2015 : 31-57
Sköld, Peter; Nordin, Gabriella
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research (CeSam), Umeå University 2015 : 193-197
Sköld, Peter; Sandström, Moa; Bolaane, Maitseo
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 22
Sköld, Peter; Sandström, Moa; Bolaane, Maitseo
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research (CeSam), Umeå University 2015 : 1-16
Sköld, Peter; Sandström, Moa; Bolaane, Maitseo
Polar Geography, Vol. 37, (2) : 157-176
Nordin, Gabriella; Sköld, Peter
Arctic human development report: regional processes and global linkages, Köpenhamn: Nordic Council of Ministers 2014 : 105-150
Schweitzer, Peter; Sköld, Peter; Ulturgasheva, Olga
Международная конференция представителей государств - членов Арктического совета, стран - наблюдателей Арктического совета и зарубежной научной общественности: "Актуальные проблемы устойчивого развития и обеспечения безопасности в Арктике", Нарьян-Мар, 5-7 августа 2014 года = International Conference of Representatives of the States-Members of the Arctic Council, the States-Observers to the Arctic Council and the Foreign Scientific Community : Topical Problems of Sustainable Development and Security Maintenance in the Arctic, Naryan-Mar, 5-7 August, 2014, Moskow: Arctic Council Office 2014 : 104-105
Sköld, Peter
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2013 : 321-324
Sköld, Peter
The History of the Family, Routledge 2012, Vol. 17, (2) : 157-177
Nordin, Gabriella; Sköld, Peter
Långa perspektiv: samisk forskning och traditionell forskning, Umeå: Centrum för samisk forskning 2012 : 7-12
Sköld, Peter
Rivers to cross: Sami land use and the human dimension, Umeå: Vaartoe, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2012 : 179-198
Sköld, Peter
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 18
Sköld, Peter
Vid foten av fjället: forskning om samernas historia och samhälle, Umeå: Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2012 : 7-9
Sköld, Peter
Rivers to cross: Sami land use and the human dimension, Umeå: Vaartoe, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2012 : 7-13
Sköld, Peter; Moen, Jon
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 16
Sköld, Peter; Stoor, Krister
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 17
Sköld, Peter; Stoor, Krister
Indigenous peoples and demography: the complex relation between identity and statistics, Oxford and New York: Berghahn Books 2011 : 1-14
Axelsson, Per; Sköld, Peter
Oxford and New York: Berghahn Books 2011
Axelsson, Per; Sköld, Peter
Indigenous peoples and demography: the complex relation between identity and statistics, Oxford: Berghahn Books 2011 : 295-308
Axelsson, Per; Sköld, Peter; Anderson, David, G.; et al.
Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA): Climate Change and the Cryosphere, Oslo: Arctic Monitoring and Assessment Programme 2011 : 4:1-4:58
Callaghan, Terry V.; Johansson, Margareta; Brown, Ross D.; et al.
Ambio, Vol. 40 : 32-45
Callaghan, Terry V.; Johansson, Margareta; Brown, Ross D.; et al.
Jag är same, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2011 : 114-128
Sköld, Peter
Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900: studier av de areella näringarnas geografi och historia, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2011 : 452-467
Sköld, Peter
Agriculture and forestry in Sweden since 1900: geographical and historical studies, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2011 : 475-491
Sköld, Peter
Global Health Action, Häggeby: Co-Action Publishing 2011, Vol. 4 : 8441-
Sköld, Peter; Axelsson, Per; Karlsson, Lena; et al.
Inclusion through education and culture: Fourth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture jointly organized with the Compostela Group of Universities, Pécs: UNeECC 2010 : 201-209
Sköld, Peter
Anthropology News, American Anthropological Association 2010, Vol. 51, (5) : 10-12
Ziker, John; Axelsson, Per; Sköld, Peter; et al.
The 26th IUSSP International Population Conference, Marrakech, 27 september-2 october 2009
Axelsson, Per; Sköld, Peter; Lena, Karlsson; et al.
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2009, (2) : 127-129
Sköld, Peter
Tvärsnitt, Stockholm: Vetenskapsrådet 2009, (4) : 16-19
Sköld, Peter
Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2009, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2009 : 187-2001
Sköld, Peter
Looking North: Representations of Sámi in Visual Arts and Literature, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2008 : 175-183
Sköld, Peter
Looking North. : Representations of Sámi in Visual Arts and Literature, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2008 : 165-173
Sköld, Peter
Fjärde världen, Solna: Föreningen Fjärde världen 2008, Vol. 24, (3) : 22-25
Sköld, Peter
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 11
Sköld, Peter
International Journal of Circumpolar Health, Oulu: International Association of Circumpolar Health Publishers 2008, Vol. 67, (1) : 29-44
Sköld, Peter; Axelsson, Per
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 7
Frånberg, Per; Sköld, Peter; Axelsson, Per

Forskningsprojekt

1 juli 2005 till 30 juni 2006
1 juli 2005 till 30 juni 2010
31 oktober 2002 till 31 december 2006
26 mars 2002 till 31 december 2006
Publicerad: 06 okt, 2022
Publicerad: 11 nov, 2021
Publicerad: 21 jan, 2021
Publicerad: 16 apr, 2020
Publicerad: 09 mar, 2020
Publicerad: 22 nov, 2019
Publicerad: 13 nov, 2019
Publicerad: 04 okt, 2019
Publicerad: 07 dec, 2018
Publicerad: 27 aug, 2018
Publicerad: 02 jul, 2018