Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Rosvall nummer sju i världen inom forskning om yrkesutbildning
Publicerad: 26 jan, 2022

Per-Åke Rosvall är listad bland de mest produktiva forskarna inom området i världen.

Högre hjärnaktivitet efter aktiva lärandemetoder
Publicerad: 02 dec, 2021

Vilken typ av lärandemetod som används i skolan påverkar hur elevernas hjärnor aktiveras.

Vägar till god undervisning i programmering i grundskolan
Publicerad: 13 okt, 2021

År 2018 infördes programmering i grundskolans läroplan och ställde lärare inför nya utmaningar.

Doktoranddag för GRADE och UPGRADE
Publicerad: 28 sep, 2021

Första doktoranddagen som anordnats av och för doktoranderna själva.

Ny forskarskola fokuserar karriärvägledning
Publicerad: 23 jun, 2021

Vetenskapsrådet har beviljat 40 miljoner till en ny forskarskola som kommer att ledas från Umeå universitet.

Avhandling om problematisk skolfrånvaro utsedd till Skolportens favorit
Publicerad: 19 maj, 2021

Nu har en lärarpanel utsett Tobias Forsells avhandling till sin favorit.

Forskning om skolans styrning, ledarskap och organisering
Publicerad: 05 maj, 2021

Välkommen till ett seminarium 4 juni där du får en inblick om pågående forskning inom utbildningsledarskap.

Lärarhögskolans internationella tidskrift har fyllt tio år
Publicerad: 22 apr, 2021

Nu firar tidskriften de första tio åren och har samlat ett urval av tidigare utgivna artiklar. Läs nu online!

Pengar till forskning om hållbar utemiljö på storförskolor
Publicerad: 03 feb, 2021

Formas har anslagit medel för en tvärvetenskaplig studie om betydelsen av förskolebarns utemiljöer.

Hur kan problematisk skolfrånvaro vändas till närvaro?
Publicerad: 11 jan, 2021

Skolfrånvaro är ett problem som medför många negativa konsekvenser, men det finns vägar tillbaka till skolan.

Hur rättvist är högskoleprovet?
Publicerad: 07 dec, 2020

Gynnas eller missgynnas vissa grupper av högskoleprovets utformning?

Sofie Areljung förstärker forskarskolans ledningsgrupp
Publicerad: 13 nov, 2020

Vi hälsar Sofie välkommen till ledningsgruppen för forskarskolan inom utbildningsvetenskap

Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, ny bok
Publicerad: 12 nov, 2020

Ny bok om demokratiarbete i yrkesutbildning av forskare från Umeå och Göteborg

Forskning vid TUV uppmärksammas i media.
Publicerad: 12 nov, 2020

Läs intervju om projektet förskolan som marknad med Sara Carlbaum på VK.

Privata aktörer och kommersialisering i förskola och skola
Publicerad: 05 nov, 2020

Linda Rönnberg ska studera privata aktörer och kommersialisering i förskola och skola.

Vilken betydelse har platsen vid studie- och yrkesvägledning
Publicerad: 03 nov, 2020

Studie- och yrkesvägledning av utlandsfödda ungdomar ska undersökas i en studie finansierad av LH

Studie av barns erfarenheter av vattenbrist
Publicerad: 03 nov, 2020

Karin Sporre har finansieras av LH för att studera barns erfarenheter av vattenbrist.

Förskollärares pedagogiska arbete med digital lek ska studeras
Publicerad: 03 nov, 2020

Ny studie ska gå vidare med förskollärares förståelse för hur digital lek kan erbjudas barn i förskolan.

Ungdomars utbildnings-och karriärvägar i svensk landsbygd
Publicerad: 30 okt, 2020

Maria Rönnlund och Aina Tollefsen ska studera ungdomars utbildnings och karriärvägar i svensk landsbygd.

Hur kan AI hjälpa och stödja svårt sjuka barn, ny studie
Publicerad: 30 okt, 2020

Eva Mårell-Ohlsson vill utveckla AI för att hjälpa och stödja svårt sjuka barn, som vistas på sjukhus.

Vilka konsekvenser får konkurrens och valfrihet för förskolan
Publicerad: 30 okt, 2020

Sara Carlbaum har fått medel från VR för att studera förskolan som marknad

Bidrag till forskning om hur neurovetenskap kan nyttjas i skolan
Publicerad: 30 okt, 2020

Bert Jonsson, professor vid TUV har ett forskningsprojekt om neurovetenskap i pedagogisk verksamhet.

AI-baserad teknik för barn som är långvarigt sjuka
Publicerad: 30 okt, 2020

Eva Mårell-Olsson ska studera och utveckla AI-baserad teknik till hjälp för barn som vistas länge på sjukhus.

Pengaregn över TUV. Flera bidrag från VR
Publicerad: 29 okt, 2020

TUV tilldelades medel till fyra projekt vid dagens beslut av Vetenskapsrådets (UVK).

Per-Åke Rosvall har utsetts som Sveriges representant vid Cedefop
Publicerad: 29 okt, 2020

Per-Åke Rosvall, docent på TUV, har utsetts som Sveriges representant vid Cedefop

TUV firar 10-årsjubileum med forskningskonferens om utbildning
Publicerad: 28 sep, 2020

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap firar 10-årsjubileum med en konferens.

Ny bok: Testbaserat lärande
Publicerad: 17 sep, 2020

I en ny bok ger forskarna Bert Jonsson och Lars Nyberg konkreta tips på evidensbaserade lärandestrategier.

Konsekvenser av skolans nya former att arbeta mot kränkningar
Publicerad: 21 aug, 2020

Ny bok som bygger på resultat från omfattande empiriska studier av forskare vid Umeå universitet.

Därför blir det inget högskoleprov i höst
Publicerad: 20 aug, 2020

Högskoleprovet ställs in även i höst. Provet är inte tillräckligt säkert att genomföra i och med covid-19.

Läslyftet har uppskattats. Når inte de högt ställda målen
Publicerad: 22 jun, 2020

UCER:s utvärdering av Läslyftet har publicerat sin slutrapport

Linda Rönnberg ny professor i pedagogiskt arbete.
Publicerad: 21 apr, 2020

Från och med den 1 maj kommer Linda Rönnberg att tjänstgöra som professor i pedagogiskt arbete.

Digital lek i förskolan - möjligheter och utmaningar
Publicerad: 30 mar, 2020

Ny avhandling om förskollärares erfarenhet av att använda surfplattor i undervisningen.

Lisbeth Lundahl, TUV, utses till hedersdoktor vid Åbo universitet
Publicerad: 11 mar, 2020

Lisbeth Lundahl, TUV, utses till hedersdoktor vid Åbo universitet fredagen den 29 maj

Umeå universitet fick 40 mkr till forskarskola
Publicerad: 15 nov, 2019

40 miljoner från Vetenskapsrådet möjliggör ny forskarskola i Umeå där ytterligare nio lärosäten medverkar.

Två nya VR-anslag till TUV
Publicerad: 01 nov, 2019

Två forskare från TUV har erhållit forskningsmedel från utbildningsvetenskapliga kommittén (VR).

15 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond
Publicerad: 18 okt, 2019

Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet tilldelas totalt 15 miljoner kronor av RJ.

Nationell utvärdering av Läslyftet: Erfarenheter från förskolan
Publicerad: 16 okt, 2019

Nu finns delrapport 11: Erfarenheter av Läslyftets genomförande och effekter i förskolan 2017/18" publicerad.

Forskare vid TUV har tilldelas pris för årets bästa artikel 2018
Publicerad: 03 jun, 2019

En artikeln från TUV har tilldelats priset årets artikel 2018.

Nationella proven i matematik kan bli ännu bättre
Publicerad: 29 nov, 2018

Gymnasieskolans nationella prov i matematik har hög kvalitet men skulle behöva undersökas ytterligare.

Ny rapport om kvarstående effekter av Läslyftet i grundskolan
Publicerad: 16 okt, 2018

Ny rapport om kvarstående effekter av Läslyftet i grundskolan

Nya forskningsmedel till TUV
Publicerad: 05 nov, 2018

Nya forskningsmedel till TUV från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Nationell utvärdering av Läslyftet: Ny delrapport från UCER om erfarenheter från gymnasieskolan
Publicerad: 19 dec, 2017

Nu finns den fjärde delrapporten publicerad "Utvärdering av Läslyftet delrapport 4