"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Hedersdoktor som skapat nära band mellan Umeå och Wisconsin
Publicerad: 2023-06-26

Sharon M Kolb har över 30 års erfarenhet av undervisning och har utvecklat internationalisering av utbildning.

Ny kunskap om provtagares motivation och problemlösningsstrategi
Publicerad: 2023-05-16

Forskning från Umeå universitet utvecklar metoder för att skapa bättre prov och enkäter.

Mer än 180 miljoner till ny forskning vid Umeå universitet
Publicerad: 2022-11-08

Hjärnans avfallshantering, kollagring i sjöar och elevcentrerat lärande är några ämnen som ska studeras.

Vad mäter man egentligen med självskattningsformulär?
Publicerad: 2022-10-07

En ny avhandling undersöker hur man kan mäta människors grundläggande psykologiska behov.

Förhandlingar och tolkningar formade fritidshemmets läroplan
Publicerad: 2022-09-27

Vilka värden gavs störst tyngd när fritidshemmets läroplan formulerades? Det undersöks i ny avhandling.

Rosvall nummer sju i världen inom forskning om yrkesutbildning
Publicerad: 2022-01-26

Per-Åke Rosvall är listad bland de mest produktiva forskarna inom området i världen.

Högre hjärnaktivitet efter aktiva lärandemetoder
Publicerad: 2021-12-02

Vilken typ av lärandemetod som används i skolan påverkar hur elevernas hjärnor aktiveras.

Vägar till god undervisning i programmering i grundskolan
Publicerad: 2021-10-13

År 2018 infördes programmering i grundskolans läroplan och ställde lärare inför nya utmaningar.

Doktoranddag för GRADE och UPGRADE
Publicerad: 2021-09-28

Första doktoranddagen som anordnats av och för doktoranderna själva.

Ny forskarskola fokuserar karriärvägledning
Publicerad: 2021-06-23

Vetenskapsrådet har beviljat 40 miljoner till en ny forskarskola som kommer att ledas från Umeå universitet.

Avhandling om problematisk skolfrånvaro utsedd till Skolportens favorit
Publicerad: 2021-05-19

Nu har en lärarpanel utsett Tobias Forsells avhandling till sin favorit.

Forskning om skolans styrning, ledarskap och organisering
Publicerad: 2021-05-05

Välkommen till ett seminarium 4 juni där du får en inblick om pågående forskning inom utbildningsledarskap.

Lärarhögskolans internationella tidskrift har fyllt tio år
Publicerad: 2021-04-22

Nu firar tidskriften de första tio åren och har samlat ett urval av tidigare utgivna artiklar. Läs nu online!

Pengar till forskning om hållbar utemiljö på storförskolor
Publicerad: 2021-02-03

Formas har anslagit medel för en tvärvetenskaplig studie om betydelsen av förskolebarns utemiljöer.

Hur kan problematisk skolfrånvaro vändas till närvaro?
Publicerad: 2021-01-11

Skolfrånvaro är ett problem som medför många negativa konsekvenser, men det finns vägar tillbaka till skolan.

Hur rättvist är högskoleprovet?
Publicerad: 2020-12-07

Gynnas eller missgynnas vissa grupper av högskoleprovets utformning?

Sofie Areljung förstärker forskarskolans ledningsgrupp
Publicerad: 2020-11-13

Vi hälsar Sofie välkommen till ledningsgruppen för forskarskolan inom utbildningsvetenskap

Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, ny bok
Publicerad: 2020-11-12

Ny bok om demokratiarbete i yrkesutbildning av forskare från Umeå och Göteborg

Forskning vid TUV uppmärksammas i media.
Publicerad: 2020-11-12

Läs intervju om projektet förskolan som marknad med Sara Carlbaum på VK.

Privata aktörer och kommersialisering i förskola och skola
Publicerad: 2020-11-05

Linda Rönnberg ska studera privata aktörer och kommersialisering i förskola och skola.

Vilken betydelse har platsen vid studie- och yrkesvägledning
Publicerad: 2020-11-03

Studie- och yrkesvägledning av utlandsfödda ungdomar ska undersökas i en studie finansierad av LH

Studie av barns erfarenheter av vattenbrist
Publicerad: 2020-11-03

Karin Sporre har finansieras av LH för att studera barns erfarenheter av vattenbrist.

Förskollärares pedagogiska arbete med digital lek ska studeras
Publicerad: 2020-11-03

Ny studie ska gå vidare med förskollärares förståelse för hur digital lek kan erbjudas barn i förskolan.

Ungdomars utbildnings-och karriärvägar i svensk landsbygd
Publicerad: 2020-10-30

Maria Rönnlund och Aina Tollefsen ska studera ungdomars utbildnings och karriärvägar i svensk landsbygd.

Hur kan AI hjälpa och stödja svårt sjuka barn, ny studie
Publicerad: 2020-10-30

Eva Mårell-Ohlsson vill utveckla AI för att hjälpa och stödja svårt sjuka barn, som vistas på sjukhus.

Vilka konsekvenser får konkurrens och valfrihet för förskolan
Publicerad: 2020-10-30

Sara Carlbaum har fått medel från VR för att studera förskolan som marknad

Bidrag till forskning om hur neurovetenskap kan nyttjas i skolan
Publicerad: 2020-10-30

Bert Jonsson, professor vid TUV har ett forskningsprojekt om neurovetenskap i pedagogisk verksamhet.

AI-baserad teknik för barn som är långvarigt sjuka
Publicerad: 2020-10-30

Eva Mårell-Olsson ska studera och utveckla AI-baserad teknik till hjälp för barn som vistas länge på sjukhus.

Pengaregn över TUV. Flera bidrag från VR
Publicerad: 2020-10-29

TUV tilldelades medel till fyra projekt vid dagens beslut av Vetenskapsrådets (UVK).

Per-Åke Rosvall har utsetts som Sveriges representant vid Cedefop
Publicerad: 2020-10-29

Per-Åke Rosvall, docent på TUV, har utsetts som Sveriges representant vid Cedefop

TUV firar 10-årsjubileum med forskningskonferens om utbildning
Publicerad: 2020-09-28

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap firar 10-årsjubileum med en konferens.

Ny bok: Testbaserat lärande
Publicerad: 2020-09-17

I en ny bok ger forskarna Bert Jonsson och Lars Nyberg konkreta tips på evidensbaserade lärandestrategier.

Konsekvenser av skolans nya former att arbeta mot kränkningar
Publicerad: 2020-08-21

Ny bok som bygger på resultat från omfattande empiriska studier av forskare vid Umeå universitet.

Därför blir det inget högskoleprov i höst
Publicerad: 2020-08-20

Högskoleprovet ställs in även i höst. Provet är inte tillräckligt säkert att genomföra i och med covid-19.

Läslyftet har uppskattats. Når inte de högt ställda målen
Publicerad: 2020-06-22

UCER:s utvärdering av Läslyftet har publicerat sin slutrapport

Linda Rönnberg ny professor i pedagogiskt arbete.
Publicerad: 2020-04-21

Från och med den 1 maj kommer Linda Rönnberg att tjänstgöra som professor i pedagogiskt arbete.

Digital lek i förskolan - möjligheter och utmaningar
Publicerad: 2020-03-30

Ny avhandling om förskollärares erfarenhet av att använda surfplattor i undervisningen.

Lisbeth Lundahl, TUV, utses till hedersdoktor vid Åbo universitet
Publicerad: 2020-03-11

Lisbeth Lundahl, TUV, utses till hedersdoktor vid Åbo universitet fredagen den 29 maj

Umeå universitet fick 40 mkr till forskarskola
Publicerad: 2019-11-15

40 miljoner från Vetenskapsrådet möjliggör ny forskarskola i Umeå där ytterligare nio lärosäten medverkar.

Två nya VR-anslag till TUV
Publicerad: 2019-11-01

Två forskare från TUV har erhållit forskningsmedel från utbildningsvetenskapliga kommittén (VR).

15 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond
Publicerad: 2019-10-18

Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet tilldelas totalt 15 miljoner kronor av RJ.

Nationell utvärdering av Läslyftet: Erfarenheter från förskolan
Publicerad: 2019-10-16

Nu finns delrapport 11: Erfarenheter av Läslyftets genomförande och effekter i förskolan 2017/18" publicerad.

Forskare vid TUV har tilldelas pris för årets bästa artikel 2018
Publicerad: 2019-06-03

En artikeln från TUV har tilldelats priset årets artikel 2018.

Nationella proven i matematik kan bli ännu bättre
Publicerad: 2018-11-29

Gymnasieskolans nationella prov i matematik har hög kvalitet men skulle behöva undersökas ytterligare.

Nya forskningsmedel till TUV
Publicerad: 2018-11-05

Nya forskningsmedel till TUV från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Ny rapport om kvarstående effekter av Läslyftet i grundskolan
Publicerad: 2018-10-16

Ny rapport om kvarstående effekter av Läslyftet i grundskolan

Nationell utvärdering av Läslyftet: Ny delrapport från UCER om erfarenheter från gymnasieskolan
Publicerad: 2017-12-19

Nu finns den fjärde delrapporten publicerad "Utvärdering av Läslyftet delrapport 4

Senast uppdaterad: 2022-08-11