Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nyheter

15 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond
Publicerad: 18 okt, 2019

Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet tilldelas totalt 15 miljoner kronor av RJ.

Forskare vid TUV har tilldelas pris för årets bästa artikel 2018
Publicerad: 03 jun, 2019

En artikeln från TUV har tilldelats priset årets artikel 2018.

Nationell utvärdering av Läslyftet: Erfarenheter från förskolan
Publicerad: 16 okt, 2019

Nu finns delrapport 11: Erfarenheter av Läslyftets genomförande och effekter i förskolan 2017/18" publicerad.

Nationell utvärdering av Läslyftet: Ny delrapport från UCER om erfarenheter från gymnasieskolan
Publicerad: 19 dec, 2017

Nu finns den fjärde delrapporten publicerad "Utvärdering av Läslyftet delrapport 4

Nationella proven i matematik kan bli ännu bättre
Publicerad: 29 nov, 2018

Gymnasieskolans nationella prov i matematik har hög kvalitet men skulle behöva undersökas ytterligare.

Ny rapport om kvarstående effekter av Läslyftet i grundskolan
Publicerad: 16 okt, 2018

Ny rapport om kvarstående effekter av Läslyftet i grundskolan

Nya forskningsmedel till TUV
Publicerad: 05 nov, 2018

Nya forskningsmedel till TUV från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Två nya VR-anslag till TUV
Publicerad: 01 nov, 2019

Två forskare från TUV har erhållit forskningsmedel från utbildningsvetenskapliga kommittén (VR).

Umeå universitet fick 40 mkr till forskarskola
Publicerad: 15 nov, 2019

40 miljoner från Vetenskapsrådet möjliggör ny forskarskola i Umeå där ytterligare nio lärosäten medverkar.