Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för socialt arbete

Anställda medarbetare

Anders Lindström, universitetslektor

Mina främsta intresseområden är: Familj barn, unga, och etnicitet.

Det senaste projektet är Sociala Investeringar där vår roll som följeforskare var att utvärdera olika kommunala satsningar gällande projekt riktat till barn och unga i Umeå.

Föräldrastödsprogram var en satsning som Umeå kommun gjorde som stöd till föräldrar. Min roll som utvärderare var att studera satsningar främst till föräldrar med invandrarbakgrund och deras syn på att vara förälder i Sverige.

Hildur Kalman, professor

Professor i socialt arbete, docent i vetenskapsteori.

Lennart Sauer, universitetslektor

Lektor och Filosofie doktor i Socialt arbete, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning & ställföreträdande prefekt

Ansvarar för övergripande utbildningsfrågor för grund- och avanceradnivå samt friståendekurser.  Bedriver forskning om funktionshinder, framförallt om och med personer med intellektuella funktionshinder. Undervisar på socionomprogrammet och fristående kurser.

Maritha Jacobsson, universitetslektor

Jag är docent och universitetslektor i socialt arbete. Mitt forskningsintresse handlar framför allt om rättssociologiska frågor som berör tvångsvård, medling vid brott och våldtäktsutsattas möte i rättsprocesser. Jag undervisar framförallt om medling vid brott och våld i nära relationer. 

Petra Ahnlund, universitetslektor

Jag arbetar som lektor och forskare vid institutionen för socialt arbete. Jag är delaktig i institutionens forskningsprofil Ageing and Social Welfare och forskar tillsammans med kollegor inom områden som på olika sätt berör äldre, äldreomsorg och funktionshinder samt migrationsfrågor.

Jag är studierektor för avancerad nivå och forskarutbildningsansvarig vid institutionen för socialt arbete.