"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Anställda medarbetare

Adam Grinberg

Min forskning handlar om sensorimotorisk funktion efter främre korsbandsskada. Mitt nuvarande arbete syftar till att bättre bedöma rädsla för återskador genom att använda neuroavbildningstekniker.

Anders Eriksson
Telefon
070-217 52 22

Senior professor och specialist i rättsmedicin

Ämnesföreträdare i rättsmedicin

ORCID-id: 0000-0001-7026-5061

Andre Nyberg
Telefon
090-786 66 39

Min forskning handlar om att utveckla nya strategier för bedömning och behandling av extrapulmonella manifestationer bland personer med KOL. 

Andreas Hult
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andrew Strong
Telefon
090-786 56 28
Ann Sörlin

Lektor i Fysioterapi

Fakultetsgemensam studierektor för utbildning på forskarnivå 

Anna Johansson
Telefon
090-786 70 39
Anna Olofsson
Telefon
090-786 95 48

Studieadministratör på Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering.

VFU-koordinator för arbetsterapeut-, fysioterapeutprogrammen.

Anna Sondell
Telefon
090-786 52 89

Universitetslektor i fysioterapi, leg fysioterapeut och VFU samordnare för fysioterapeutprogrammet.

Anna Karin Karlsson
Telefon
090-786 75 31
Annika Toots
Telefon
090-786 63 29

Universitetslektor och Docent i fysioterapi

Fysioterapeut på Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus

 

Anton Edlund
Telefon
090-786 97 50

Jag är doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning Idrottsmedicin. Min tjänst består av 80% forskning och 20% undervisning.

Apostolos Theos
Telefon
090-786 66 19

Universitetslektor i Idrottsmedicin

Stf prefekt vid Inst. Samhällsmedicin och Rehabilitering

Avdelningschef vid Avdelningen för Idrottsmedicin

Programansvarig för "Idrottsfysiologprogrammet"

Beatrice Pettersson
Telefon
090-786 52 24

Jag undervisar inom e-hälsa och är föreståndare för UMeHälsa-labb. Min forskning omfattar fysioterapi med fokus på e-hälsa, fysisk aktivitet, äldres hälsa, self-management och beteendeförändring.

Björn Bäckström

Specialistläkare i rättsmedicin och adjungerad universitetsadjunkt. Ansvarar bland annat för kursmomentet i rättsmedicin på läkarprogrammet.

Börje Rehn
Telefon
090-786 93 19

Universitetslektor, leg. sjukgymnast, tillhörande sektionen för arbetshälsa och ergonomi

Camilla Sandberg

Jag är docent i fysioterapi och universitetslektor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, på Fysioterapiprogrammet.

Carin From
Telefon
090-786 98 80
Caroline Bigey
Charlotte Häger
Telefon
090-786 92 75

Professor i fysioterapi. Forskningen rör människans rörelseförmåga, hur hjärnan styr rörelser och hur vi kan mäta och förstå normal rörelsekontroll eller vid sjukdom/skada för bästa behandling.

Christer Malm
Telefon
090-786 66 21

Forskningen handlar om fysisk aktivitet, anti-doping och barnidrott. Jag är även universitetets representant för ämnet Idrottsmedicin och Precisionsmedicin relaterat till fysisk aktivitet.

Christina Lindberg
Telefon
090-786 98 93

Arbetar på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och avd för arbetsterapi. Studieadministratör för Arbetsterapeutprogrammet, Masterprogrammet i Arbetsterapi samt fristående kurser.

Daniel Jansson
Telefon
090-786 80 67
Edit Strömbäck
Telefon
090-786 76 60
Elin Granholm Valmari
Telefon
090-786 91 06

Universitetsadjunkt, Arbetsterapeutprogrammet. Forskar inom ämnesområdet livsbalans, arbetsliv och hälsa på manligt dominerade arbetsplatser.

 

Emma Simonsson
Telefon
090-786 66 01

Doktorandstuderande i idrottsmedicin, verksam inom forskningsprojektet Umeå HIT Study.

Erik Frykholm
Telefon
090-786 93 88
Erik Rosendahl
Telefon
090-786 91 37

Professor i fysioterapi. Arbetar med forskning och undervisning. Forskningen rör främst fysisk aktivitet och träning för äldre personer, inklusive personer som har demens eller bor på äldreboende. 

Eva Tengman
Telefon
090-786 93 96

Studierektor och universitetslektor i fysioterapi. Undervisar inom folkhälsa, muskuloskeletala besvär och fysisk aktivitet. Min forskning fokuserar på fotbesvär, idrottsskador och korsbandsskador.

Evelina Sund
Telefon
090-786 74 81
Frida Degerstedt
Telefon
090-786 72 47

Doktor i Fysioterapi, kliniskt verksam inom primärvården och Habiliteringscentrum

Gudrun Johansson
Telefon
090-786 67 63

Adjungerad universitetslektor

Fysioterapeut specialist, Region Västerbotten

 

Gunilla Stenberg
Telefon
090-786 98 95

Docent i Fysioterapi, klinisk koppling i primärvården, undervisar på Fysioterapeutprogrammet

Heidi Nedergård
Telefon
090-786 51 96
Helena Andersson
Telefon
090-786 78 45

Jag har en medicinsk doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap inrikt. fysiologi/medicin (ÖU). Jag är lärare/handledare  och forskar inom området träningslära, kvinnor, fotboll och återhämtning. 

Helena Lindgren
Telefon
090-786 77 73

Forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Hugo Lövheim
Ingeborg Nilsson
Telefon
090-786 61 33

Professor i arbetsterapi

Ämnesföreträdare arbetsterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabiltering

Undervisar och forskar om aktivitet och hälsa under åldrandet

Jesper Andersson
Telefon
090-786 88 75
Ji-Guo Yu
Telefon
090-786 66 48

Lektor och forskare i idrottsmedicin i ämnet idrottsfysiologi.

Johan Asplund
Telefon
090-786 77 39

Fysioterapeut och vik. adjunkt på den idrottsmedicinska enheten på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Johan Jakobsson
Telefon
090-786 63 73

Jag är doktorand i medicin, verksam inom projektet COPD-HIIT som undersöker genomförbarhet samt akuta och kroniska effekter av högintensiv intervallträning hos personer med och utan KOL.

Johan Niklasson
Telefon
070-551 99 65

Universitetslektor och överläkare i geriatrik

Docent i geriatrik och meriterad lärare

Johanna Axfeldt
Johanna Frank
Telefon
090-786 93 45

Institutionsadministratör vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering 

Jonas Lorentzon
Telefon
090-786 66 47

Jag jobbar med en del administration och hjälper även till i Umex labbet och i aktiviteten även  i våra  fyssalar när det behövs.

Är även ansvarig i köket, tar även hand om posten.

Jonas Markström
Telefon
090-786 66 65

PhD

Min forskning handlar om människans sensorimotoriska kontroll under idrottsrelevanta situationer, fram för allt bland personer med främre korsbandsskada.

Jonas Sandlund
Telefon
090-786 98 39
Jonas Selling
Telefon
090-786 94 29
Josefine Lampinen
Telefon
090-786 97 22

Leg arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi inom äldrevård och äldreomsorg och doktorand. 

Julia Hallin
Telefon
090-786 56 80

Doktorand inom arbetsterapi

Junhong Li
Kajsa Gilenstam
Telefon
090-786 66 55

Undervisande lärare inom idrottsfysiologi på grund- och avancerad nivå. 

Programvägledare samt ansvarig för magisterprogrammet (fråga mig gärna!).

Forskar helst om kön/genus inom idrottsfysiologi.

Karin Wadell
Telefon
090-786 98 87

I vår forskning kring utveckling och utvärdering av e-hälsoverktyg för personer med lungsjukdom, använder vi olika AI-lösningar, som feedback utifrån rapporterad fysisk aktivitet eller symtom.  

Katarina Tomic
Lars Berglund
Telefon
090-786 80 41

Universitetslektor i fysioterapi

Leg. fysioterapeut

Lena Johansson
Telefon
090-786 88 93
Lena Lundman Myrlund
Telefon
090-786 89 11
Linda Sandqvist
Telefon
090-786 66 71
Linda Widar
Telefon
090-786 78 06

Med Dr i arbetshälsovetenskap och postdoktor i samhällsmedicin och rehabilitering. Min forskning fokuserar ledarskap, distansarbete och hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i arbetslivet

Ludvig Backman
Telefon
090-786 52 03

Docent, universitetslektor i fysioterapi och funktionell anatomi

Magnus Zingmark
Telefon
090-786 56 25
Margarita Mondaca
Telefon
090-786 64 29
Maria Berglind
Telefon
090-786 53 86

Programrådshandläggare, Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut- och idrottsfysiologprogrammen (PRAFI) samt webbredaktör

Maria Boström

Arbetar med HR-frågor  på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Ingår i instutionens ledningsgrupp och utgör ett stöd för ledningen i administrativa frågor.  

 

 

Maria Larsson
Telefon
090-786 90 93
Maria Nordbrandt
Telefon
090-786 63 87
Maria Strömbäck
Telefon
090-786 53 62

Mina forskningsområden är unga, stressrelaterad- och psykisk ohälsa, psykiatri och genusvetenskap och jag har en förenad anställning med klinisk koppling mot Psykiatriska kliniken, NUS. 

Maria Wiklund
Telefon
090-786 50 84

lektor och docent, med tvärvetenskaplig forskningsinriktning mot folkhälsovetenskap, medicinsk sociologi, samt genusteoretiska och sociokulturella perspektiv på kropp, rörelse och hälsa.

Marlene Sandlund
Telefon
090-786 95 30

Min forskning rör utveckling och utvärdering av innovativa metoder för att med digital teknik göra fallpreventiv träning mer tillgänglig och attraktiv för äldre.

Martin Björklund

Universitetslektor. 

Ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen och ledamot i Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF), medicinska fakulteten. 

 

Matthias Tegern
Telefon
090-786 59 65
Mattias Hedlund
Telefon
090-786 98 68
Michael Svensson
Telefon
090-786 66 36

Med Dr, lektor i Idrottsmedicin. Undervisning:idrottsfysiologi, metabolism och nutrition. Forskning:träning, muskelbiologi, metabolism, nutrition, övervikt, järn och metabolt syndrom.

Nina Lindelöf
Telefon
090-786 50 02
Oscar Bergens
Telefon
090-786 97 51
Per Liv
Telefon
090-785 74 92

Statistiker med intresse för epidemiologi och kliniska prövningar. Jag jobbar med forskning och undervisning. 

Pontus Öhrner
Telefon
090-786 76 25

Doktorand i idrottsmedicin. Mitt forskningsprojekt är i samarbete med Riksidrottsförbundet med fokus på hälsosam prestationsutveckling hos unga uthållighetsidrottande tjejer.

Qingfan An
Rita Sjöström
Sanna Mikko
Telefon
090-786 93 34
Sara Lundell
Telefon
090-786 80 42

Universitetslektor i fysioterapi. Forskning med fokus på hur stigma-relaterade känslor påverkar egenvård hos personer med KOL, samt stöd till egenvård, inklusive eHälsa, hos olika grupper.

Sofia Björkbacka
Telefon
090-786 93 49

Doktorand i rehabiliteringsmedicin, leg. Fysioterapeut

Susanne Sellin
Telefon
090-786 55 49
Therese Eskilsson
Telefon
090-786 91 38

Universitetslektor och docent i fysioterapi.

Förenad anställning vid Stressrehabiliteringen, Region Västerbotten.

Prefekt vid samhällsmedicin och rehabilitering

orcid.org/0000-0002-2402-562X

Therese Nordin
Telefon
090-786 90 37

Mitt forskningsområde handlar om att främja social delaktighet bland seniorer

 

Tobias Stenlund
Telefon
090-786 80 40

Jag forskar inom eHälsa och hur digitala inslag med AI kan göra personer med en diagnos mer självständiga.

Torfinn Beer

Jag föreläser om rättsmedicin på flera yrkesutbildningar samt är kursansvarig för kursen ”Rättsmedicin för jurister”. Jag studerar främst bevisvärdet av rättsmedicinska fynd.

 

Ulla Nygren
Telefon
090-786 91 02
Xiaolei Hu

MD, PhD

Universitetslektor och överläkare i rehabiliteringsmedicin
Ämnesföreträdare för rehabiliteringsmedicin
Koordinator av ESPRM vetenskapligt kommittee

Yngve Gustafson
Telefon
070-349 87 60
Åsa Karlsson
Telefon
090-786 75 18

Jag arbetar som postdoktor med forskning kring hur eHälsoverktyg kan stödja egenvård och öka tillgången till lungrehabilitering för personer med KOL.

Åsa Svedmark
Telefon
090-786 61 82

Universitetslektor i fysioterapi 

MD i fysioterapi

Förenad anställning till Region Västerbotten som ergonom/företagsfysioterapeut 

Arbetsmiljöombud Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet