Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Anställda medarbetare

Britt-Marie Eliasson, samordnare, utbildning

Utbildningssamordnare samt programrådssekreterare vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Webbansvarig och IT-kontaktperson vid institutionen.

Chatarina Carlen, administratör, institution

Personaladministration för institutionen. Ekonomiadministratör för geriatrik, rehabmedicin och rättsmedicin. Ansvarig för forskarstuderades administration. Placerad i Vårdvetarhuset.

Ingeborg Nilsson, universitetslektor

Arbetar med undervisning och forskare. Forskning som jag driver handlar om att öka kunskapen om aktiviteters roll och betydelse för hälsa hos den äldre människan.

Jiguo Yu, universitetslektor

Akademisk bakgrund:

Disputerade 2003 i Anatomi med inriktning på Idrottsfysiologi vid Umeå Universitet. Post doc 2004-2005 i USA (UIC och Umass). Lektor 2005 i ämnet Idrottsfysiologi, Mittuniversitet. Adjunkt 2006 i samma ämne i Idrottsmedicin, Umeå Universitet, och utsågs till universitetslektor 2007.

Jonathan Bergman, doktorand

Postadress: Livsmedicin, Tvistevägen 48, 907 36 Umeå

Sara Lundell, doktorand

Doktorand i fysioterapi. Kvalitativ forskning om upplevelse av KOL-vård i primärvården, samt eHälsa. Undervisning om bl.a. motiverande samtal, massage och vattenträning.

Therese Eskilsson, universitetslektor/förenad anställning annan

Kursansvarig för magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa - inriktning ergonomi. Klinisk patientnära forskning om rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.