"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Anställda medarbetare

Adam Grinberg

Min forskning handlar om sensorimotorisk funktion efter främre korsbandsskada. Mitt nuvarande arbete syftar till att bättre bedöma rädsla för återskador genom att använda neuroavbildningstekniker.

Andre Nyberg
Telefon
090-786 66 39

Min forskning handlar om att utveckla nya strategier för bedömning och behandling av extrapulmonella manifestationer bland personer med KOL. 

Andreas Hult
Telefon
090-786 66 13

Forskare i idrottsmedicin och folkhälsa med inriktning mot hur vår livsstil och framförallt fysisk aktivitet är kopplat till framtida hälsa och risk för sjukdom. Lärare vid Idrottsfysiologprogrammet.

Andrew Strong
Telefon
090-786 56 28
Ann Sörlin

Jag är lärare i fysioterapi på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, samt studierektor för forskarutbildningen på den Medicinska fakulteten. 

Anna Aggestål
Telefon
090-786 56 77

Jag är universitetsadjunkt och doktorand vid Pedagogiska institutionen.

Anna Johansson
Telefon
090-786 70 39
Anna Olofsson
Telefon
090-786 95 48

Studieadministratör på Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering.

VFU-koordinator för arbetsterapeut-, fysioterapeutprogrammen.

Anna Sondell
Telefon
090-786 52 89
Anna Karin Karlsson
Telefon
090-786 75 31
Annika Toots
Telefon
090-786 63 29

Jag forskar om förebyggande och behandlande insatser för att främja hälsa och välbefinnande bland äldre personer i samhället.

Anton Edlund
Apostolos Theos
Telefon
090-786 66 19

Stf prefekt vid Samhällsmedicin och Rehabilitering

Avdelningschef vid Avdelningen för Idrottsmedicin

Programansvarig för "Idrottsfysiologprogrammet"

Undervisar och forskar inom Idrottsfysiologi.

Beatrice Pettersson
Telefon
090-786 52 24

Jag arbetar med undervisning och med forskning inom fysioterapi. Jag bedriver forskning inom e-hälsa, fysisk aktivitet, äldres hälsa, self-management och beteendeförändring.

Birgit Enberg
Telefon
090-786 91 05
Björn Bäckström

Specialistläkare i rättsmedicin och adjungerad universitetsadjunkt. Ansvarar bland annat för kursmomentet i rättsmedicin på läkarprogrammet.

Britt-Marie Stålnacke
Telefon
090-785 69 99
Börje Rehn
Telefon
090-786 93 19

Jag forskar och undervisar inom fysioterapi, är leg. sjukgymnast och med i sektionen för arbetshälsa och ergonomi.

Camilla Sandberg

Jag är docent i fysioterapi och universitetslektor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, på Fysioterapiprogrammet.

Carin From
Telefon
090-786 98 80
Charlotte Häger
Telefon
090-786 92 75

Professor i fysioterapi. Forskningen rör människans rörelseförmåga, hur hjärnan styr rörelser och hur vi kan mäta och förstå normal rörelsekontroll eller vid sjukdom/skada för bästa behandling.

Christer Malm
Telefon
090-786 66 21

Forskningen handlar om fysisk aktivitet, anti-doping och barnidrott. Jag är även universitetets representant för ämnet Idrottsmedicin och Precisionsmedicin relaterat till fysisk aktivitet.

Christina Lindberg
Telefon
090-786 98 93

Arbetar på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och avd för arbetsterapi. Studieadministratör för Arbetsterapeutprogrammet, Masterprogrammet i Arbetsterapi samt fristående kurser.

Daniel Jansson
Telefon
090-786 80 67
Edit Strömbäck
Elin Granholm Valmari
Telefon
090-786 91 06

Är anställd som universitetsadjunkt på Arbetsterapeutprogrammet, men för närvarande doktorand med forskningsområdet 'Livsbalans hos poliser i yttre tjänst.'

Emma Hörnlund
Emma Simonsson
Telefon
090-786 66 01

Doktorandstuderande i idrottsmedicin, verksam inom forskningsprojektet Umeå HIT Study.

Erik Frykholm
Telefon
090-786 93 88
Erik Rosendahl
Telefon
090-786 91 37

Professor i fysioterapi. Arbetar med forskning och undervisning. Forskningen rör främst fysisk aktivitet och träning för äldre personer, inklusive personer som har demens eller bor på äldreboende. 

Eva Tengman
Telefon
090-786 93 96
Evelina Sund
Telefon
090-786 74 81
Frida Degerstedt
Telefon
090-786 72 47

Doktor i Fysioterapi, kliniskt verksam inom primärvården och Habiliteringscentrum

Gunilla Stenberg
Telefon
090-786 98 95

Docent i Fysioterapi, klinisk koppling i primärvården, undervisar på Fysioterapeutprogrammet

Heidi Nedergård
Telefon
090-786 51 96
Helena Andersson
Telefon
090-786 78 45

Jag har en medicinsk doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap inrikt. fysiologi/medicin (ÖU). Jag är lärare/handledare  och forskar inom området träningslära, kvinnor, fotboll och återhämtning. 

Helena Grip

Sjukhusingenjör (Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten) samt docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inom medicinsk teknik och rörelseanalys.

Helena Lindgren
Telefon
090-786 77 73

Forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Hugo Lövheim
Ingeborg Nilsson
Telefon
090-786 61 33

Arbetar med undervisning och med forskning. Forskning som jag driver handlar om att öka kunskapen om aktiviteters roll och betydelse för hälsa hos den äldre människan. 

Jesper Andersson
Telefon
090-786 88 75
Ji-Guo Yu
Telefon
090-786 66 48

Akademisk bakgrund:

Disputerade 2003 i Anatomi med inriktning på Idrottsfysiologi vid Umeå Universitet. Post doc 2004-2005 i USA (UIC och Umass). Lektor 2005 i ämnet Idrottsfysiologi, Mittuniversitet. Adjunkt 2006 i samma ämne i Idrottsmedicin, Umeå Universitet, och utsågs till universitetslektor 2007.

Johan Asplund
Telefon
090-786 77 39

Fysioterapeut och vik. adjunkt på den idrottsmedicinska enheten på institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Johan Jakobsson
Telefon
090-786 63 73

Doktorand i medicinsk vetenskap, verksam inom forskningsprojektet COPD-HIIT som undersöker akuta och kroniska effekter av högintensiv intervallträning hos personer med KOL.

Johan Niklasson
Telefon
070-551 99 65

Jag är docent i geriatrik och meriterad lärare. Jag arbetar som lektor på läkarprogrammet och överläkare på Sunderby sjukhus. Min forskning handlar om gott åldrande hos mycket gamla människor.

Johanna Frank
Telefon
090-786 93 45

Institutionsadministratör vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering 

Jonas Lorentzon
Telefon
090-786 66 47

Jag jobbar med en del administration och hjälper även till i Umex labbet och i aktiviteten även  i våra  fyssalar när det behövs.

Är även ansvarig i köket, tar även hand om posten.

Jonas Markström
Telefon
090-786 66 65
Jonas Sandlund
Telefon
090-786 98 39
Jonas Selling
Telefon
090-786 94 29
Josefine Lampinen
Telefon
090-786 97 22

Leg arbetsterapeut, specialist i arbetsterapi inom äldrevård och äldreomsorg och doktorand. 

Julia Hallin
Junhong Li
Kajsa Gilenstam
Telefon
090-786 66 55

Undervisande lärare inom idrottsfysiologi på grund- och avancerad nivå. 

Programvägledare samt ansvarig för magisterprogrammet (fråga mig gärna!).

Forskar helst om kön/genus inom idrottsfysiologi.

Karin Lopatko Lindman
Karin Wadell
Telefon
090-786 98 87

I vår forskning kring utveckling och utvärdering av e-hälsoverktyg för personer med lungsjukdom, använder vi olika AI-lösningar, som feedback utifrån rapporterad fysisk aktivitet eller symtom.  

Katarina Tomic
Lars Berglund
Telefon
090-786 80 41

Jag är leg. fysioterapeut, meriterad lärare och forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Lena Lundman Myrlund
Telefon
090-786 89 11
Lillemor Lundin-Olsson
Telefon
090-786 91 35
Linda Sandqvist
Telefon
090-786 66 71
Linda Widar
Telefon
090-786 78 06

Medicine doktor i arbetshälsovetenskap. Postdoktor i forskningsprojektet Metodstöd Arbetsplatsdialogen. 

Ludvig Backman
Telefon
090-786 52 03

Docent, universitetslektor i fysioterapi och funktionell anatomi

Margarita Mondaca
Maria Berglind
Telefon
090-786 53 86

Programrådshandläggare, Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut- och idrottsfysiologprogrammen (PRAFI) samt webbredaktör

Maria Boström

Arbetar med HR-frågor  på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Ingår i instutionens ledningsgrupp och utgör ett stöd för ledningen i administrativa frågor.  

 

 

Maria Larsson
Maria Nordbrandt
Maria Strömbäck
Telefon
090-786 53 62

Mina forskningsområden är unga, stressrelaterad- och psykisk ohälsa, psykiatri och genusvetenskap och jag har en förenad anställning med klinisk koppling mot Psykiatriska kliniken, NUS. 

Maria Wiklund
Telefon
090-786 50 84

lektor och docent, med tvärvetenskaplig forskningsinriktning mot folkhälsovetenskap, medicinsk sociologi, samt genusteoretiska och sociokulturella perspektiv på kropp, rörelse och hälsa.

Marlene Sandlund
Telefon
090-786 95 30
Martin Björklund

Arbetar med forskning och undervisning och är ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen. Forskningen är bl.a. inriktad på belastningsrelaterade muskuloskeletala besvär.

Matthias Tegern
Telefon
090-786 59 65
Mattias Hedlund
Telefon
090-786 98 68
Michael Svensson
Telefon
090-786 66 36

Med Dr, lektor i Idrottsmedicin. Undervisning:idrottsfysiologi, metabolism och nutrition. Forskning:träning, muskelbiologi, metabolism, nutrition, övervikt, järn och metabolt syndrom.

Nina Lindelöf
Telefon
090-786 50 02
Oscar Bergens
Telefon
090-786 97 51
Per Liv
Telefon
090-785 74 92
Peter Nordström
Telefon
090-785 87 53
Pontus Öhrner
Telefon
090-786 76 25

Doktorand i idrottsmedicin vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Mitt forskningsprojekt är i sammarbete med Riksidrottsförbundet och handlar om att undersöka främjande och hämmande faktorer för en hälsosam prestationsutveckling hos unga uthållighetsidrottande tjejer.

Qingfan An
Rita Sjöström
Sara Lundell
Telefon
090-786 80 42

Universitetslektor i fysioterapi. Forskning med fokus på hur skam och skuld påverkar egenvård hos personer med KOL, samt olika slags stöd till egenvård, inklusive eHälsa, till olika grupper.

Susanne Sellin
Telefon
090-786 55 49
Therese Eskilsson
Telefon
090-786 91 38

Docent i fysioterapi

Prefekt vid samhällsmedicin och rehabilitering    

Therese Nordin
Telefon
090-786 90 37

Jag arbetar med vidareutveckling och test av arbetsmodellen Håll kontakten som utvecklades inom mitt avhandlingsarbete. 

 

Tobias Stenlund
Telefon
090-786 80 40

Jag forskar inom eHälsa och hur digitala inslag med AI kan göra personer med en diagnos mer självständiga.

Torfinn Beer

Jag föreläser om rättsmedicin på flera yrkesutbildningar samt är kursansvarig för kursen ”Rättsmedicin för jurister”. Jag studerar främst bevisvärdet av rättsmedicinska fynd.

 

Ulla Nygren
Telefon
090-786 91 02
Xiaolei Hu

Xiaolei Hu, MD, PhD
Docent, Överläkare inom Rehabiliteringsmedicin

Åsa Karlsson
Telefon
090-786 75 18
Åsa Svedmark
Telefon
090-786 61 82