Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Cancer

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är även medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar och dess behandling. Till onkologin hör ett antal grenspecialiteter, som specialiserar sig på tumörer inom ett särskilt område.

Reportage

Magsårsbakteriens  framgångsrika livsstil
Magsårsbakteriens framgångsrika livsstil

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, forskar hur Helicobacter pylori orsakar kronisk infektion och sjukdom.

Löser cancergåtor med fiskar och CRISPR-Cas9
Löser cancergåtor med fiskar och CRISPR-Cas9

Resultaten av Maréne Landströms forskning kan leda till bättre behandling mot prostatacancer.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Vinnovastöd mot aggressiv prostatacancer
Vinnovastöd mot aggressiv prostatacancer

Ett projekt som på sikt kan öppna för nya behandlingar prostatacancer får finansiering av Vinnova.

Ny kunskap om hur prostatacancer bildar dottertumörer
Ny kunskap om hur prostatacancer bildar dottertumörer

Ökad förståelse av hur prostatacancerceller blir rörliga och sprider sig kan öppna för nya behandlingar.

Vandrar 40 mil för cancerforskning
Vandrar 40 mil för cancerforskning

Lina och Sara Åström vandrar Kungsleden för att samla in pengar till cancerforskning vid Umeå universitet.

Forskningsprojekt

APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
DIRECT-studien - Genetisk riskinfo för att förebygga cancer
Forskningsämne: Cancer
Tid 2 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biomarkörer för säkrare prognostisering och förbättrad behandling av aggressiv prostatacancer
Forskningsämne: Cancer
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Anders Bergh
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling
Forskningsämne: Cancer
Beatrice Melin
Forskargrupp Beatrice Melin
Forskningsämne: Cancer
Bethany van Guelpen
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsämne: Cancer
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsämne: Cancer
Eva Lundin
Ovarialcancer
Forskningsämne: Cancer
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer
Forskningsämne: Cancer
Johan Hultdin
Vitamin D in bladdercancer
Forskningsämne: Cancer
Karin Nylander
Huvud- och halscancer
Forskningsämne: Cancer
Kjell Grankvist
Metoder för att bryta cisplatinresistens hos tumörer
Forskningsämne: Cancer
Magnus Hultdin
Cellulärt åldrande i hematologiska celler och tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsämne: Cancer
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Forskningsämne: Cancer
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Pernilla Wikström
Biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Forskningsämne: Cancer