Hoppa direkt till innehållet
printicon

Cancer

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är även medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar och dess behandling. Till onkologin hör ett antal grenspecialiteter, som specialiserar sig på tumörer inom ett särskilt område.

Reportage

Bildgivande metoder för förbättrad strålbehandling
Bildgivande metoder för förbättrad strålbehandling

Tufve Nyholms forskning handlar om metod- och teknikutveckling inom strålterapi.

Allas rätt till sin prostata inte självklar
Allas rätt till sin prostata inte självklar

Katarina Tomic forskar om jämlikhet i vården. Trots att alla ska ha samma rättigheter finns stora skillnader.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Avhandling: Tillväxtfaktorer samspelar i cancerutveckling
Avhandling: Tillväxtfaktorer samspelar i cancerutveckling

Biologiska funktioner bakom samspelet i signalkedjan mellan proteiner bidrar till utveckling av cancer.

Nya pengar ger mer forskning mot cancer
Nya pengar ger mer forskning mot cancer

Cancerforskningen vid Umeå universitet får ett rejält tillskott från Cancerfonden

Sökande efter tidigare upptäckt av bukspottskörtelcancer prisas
Sökande efter tidigare upptäckt av bukspottskörtelcancer prisas

Daniel Öhlund vid Umeå universitet får pris pris för projektansökan om tidigare upptäckt av pancreascancer.

Forskningsprojekt

The BRECLIM trial
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peniscancer
Forskningsämne: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Testiscancer
Forskningsämne: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Urinblåsecancer
Forskningsämne: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Njurcancer
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Anders Bergh
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling
Forskningsämne: Cancer
Beatrice Melin
Forskargrupp Beatrice Melin
Forskningsämne: Cancer
Bethany van Guelpen
Forskargrupp Bethany van Guelpen
Forskningsämne: Cancer
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
David Lindquist
Forskargrupp David Lindquist
Forskningsämne: Cancer
Eva Lundin
Ovarialcancer
Forskningsämne: Cancer
Francesca Aguilo
RNA-based gene regulation of cell fate and breast cancer
Forskningsämne: Cancer
Johan Hultdin
Vitamin D in bladdercancer
Forskningsämne: Cancer
Karin Nylander
Huvud- och halscancer
Forskningsämne: Cancer
Kjell Grankvist
Metoder för att bryta cisplatinresistens hos tumörer
Forskningsämne: Cancer
Magnus Hultdin
Cellulärt åldrande i hematologiska celler och tumörbiologiska och prognostiska faktorer vid endometriecancer
Forskningsämne: Cancer
Maréne Landström
TGF-beta signaling- Tumor biology in prostate cancer
Forskningsämne: Cancer
Martin Rutegård
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsämne: Cancer, Klinisk medicin
Pernilla Wikström
Biomarkörer för aggressiv prostatacancer.
Forskningsämne: Cancer
Richard Palmqvist
Kolorectal cancer
Forskningsämne: Cancer