Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Neurovetenskap

Inom området kartläggs nervcellernas funktion och samverkan inom centrala nervsystemet och med kroppens övriga organ. Forskning bedrivs på såväl grundläggande som patientnära nivå för att förstå hur nervsystemet fungerar vid normala tillstånd och hur det förändras vid åldrande, neurodegenerativa och psykiatriska sjukdomar och stroke. Här undersöks bl.a hur nervsystemet reglerar beteenden och motoriska/kognitiva förmågor, patofysiologi till symptom och sjukdomsförlopp samt nya behandlingsmetoder.

Infrastrukturer

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Templerande S100A9-amyloider på Aβ-fibrillarytor avslöjade
Templerande S100A9-amyloider på Aβ-fibrillarytor avslöjade

En forskargrupp med ledning från Umeå har kartlagt proteinsamlingsaggregering vid Alzheimers sjukdom.

Mångbergs pris till Forsgren
Mångbergs pris till Forsgren

Lars Forsgren, professor i neurovetenskap, vinner Mångbergs pris som instiftades av vanliga småsparare.

Världsberömd fransk neurokirurg blir hedersdoktor i Umeå
Världsberömd fransk neurokirurg blir hedersdoktor i Umeå

Professor emeritus Alim-Louis Benabid från Grenoble blir 2020 års hedersdoktor vid Medicinska fakulteten.

Forskningsprojekt

Vad förklarar depressioner hos tonåringar?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rörelsekontroll efter stroke
Tid 6 november 2017 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av metoder för ultraljudsavbildning för neuromuskulär diagnostik
Forskningsämne: Medicinsk teknik, Neurovetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Michael Dimitriou-forskargrupp
Att anpassa våra rörelser i skiftande miljöer och omständigheter är avgörande för att vi ska klara vår vardag. Fantastiska förmågor som de flesta a...
Forskningsämne: Neurovetenskap
Paolo Medini-forskargrupp
Information finns endast på engelska.
Forskningsämne: Neurovetenskap
Per Petersson-forskargrupp
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsämne: Neurovetenskap
Sara af Bjerkén-forskargrupp
Information finns enbart på engelska.
Staffan Johansson-forskargrupp
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.
Forskningsämne: Neurovetenskap