Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Projekt inom artificiell intelligens vid Umeå universitet

Arbetar du med ett projekt inom artificiell intelligens vid Umeå universitet som inte finns med på listan? Kontakta Helena Lindgren, professor vid Institutionen för datavetenskap, och berätta.

AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Semantisk parsning av multimodal data
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cyborgpolitik: En studie av artificiella agenter i demokratiska processer online
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialt medveten dialoghantering
Tid 1 juni 2020 till 1 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
ASSOCC
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Anomaly Detection and Countermeasures for Edgeclouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Datadriven automatisering av edge clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
HumaneAI-Net
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bias-free chatbots
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 2 september 2019 till 28 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modellering av strukturen hos DNA i tre dimensioner
Forskningsämne: Biologi, Fysik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur man undgår “Death by GPS”: Grunderna för adaptiv navigeringshjälp
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
WASP-AI
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar AI
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 maj 2019 till 1 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollaborativt mixed-reality hjälpmedel för barn och unga med autism
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 april 2019 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
HumaneAI
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 30 april 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
DT-SAPS, A digital twin to support sustainable and available production as a service
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI4EU
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI Glass Box - AI glaslåda
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 10 september 2018 till 9 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
PRECISION
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 23 april 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2018 till 28 februari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2018 till 29 februari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 19 februari 2018 till 1 mars 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Machine Learning-based Observability and Diagnostics in Future Networks and Mobile Edge Clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous systems that recognise, explain, and predict complex human activities
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Autonomous Systems
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Managing stress and cognition in stress-related disorders: A digital coach for a sustainable life
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2017 till 30 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
SOCRATES
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 november 2016 till 30 oktober 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
NTC - Nordic Telemedicine Center
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 juli 2015 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
SWEEPER
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent rullator
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
CROPS
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 oktober 2010 till 30 september 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt