Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Doktorandprojekt start 2018

Doktorandprojekt start 2018

Förstelärare – nytt ledarskap för lärande?
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Matematikundervisning på gymnasieskolans yrkesprogram
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Matematiksvårigheter och provsituationer
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att läsa matematisk text – med fokus på det matematiska symbolspråket
Forskningsämne: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Styrning och policyimplementering inom skolämnet idrott och hälsa.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tidig upptäckt av särskild begåvning
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Flerspråkighet, utbildning och språkliga landskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Idrottslärarstudenters lärande
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ordförrådsutveckling i språkklassrummet
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt