Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Doktorandprojekt start 2020

Doktorandprojekt start 2020

Gymnasieelevers karriärlärande i digitala miljöer
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lokal styrning i svenska utbildningsförvaltningar: mellanchefens roll
Forskningsområde: Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skollunchen i daglig praktik för elever med ADHD och/eller autismspektrumstillstånd
Forskningsområde: Kostvetenskap
Tid 1 september 2020 till 30 augusti 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skola och intellektuell funktionsnedsättning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2020 till 30 september 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärarperspektiv på övergångar inom grundskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 17 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolans digitalisering i kontexten specialpedagogiska professioner och praktiker
Tid 15 augusti 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt