Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Anställda medarbetare

Anders Jonsson, forskare

Arbetar främst med understöd till andra forskare, både i lab och i fält.

Ann-Kristin Bergström, professor

Min forskning berör effekter av miljö- och klimatförändringar på nordliga akvatiska ekosystems produktivitet och födovävsstruktur.

Annelie Lagesson, doktorand

I mitt doktorandprojekt studerar jag hur läkemedel och hormoner i miljön kan förändra beteendet hos fiskar.

Christian Bigler, universitetslektor

Forskar på dynamiken av långsiktiga miljöförändringar, varviga sjösediment och kiselalger. Undervisar på miljö- och hälsoskyddprogrammet, där jag också är programansvarig.

Elin Lindén, doktorand

Doktorand i terrester ekologi.

Elisabet Peedu, doktorand

Jag studerar morfologiska och genetiska skillnader mellan könen samt genetisk populationsstruktur hos den dioika växten Silene dioica, rödblära.

Fredrik Lundmark, universitetsadjunkt

Undervisar i miljöteknik vilket innebär både förebyggande miljöskydd och olika reningstekniker.

Gerard Rocher Ros, doktorand

Doktorand med intresse för hur ekosystem fungerar på olika skalor i landskapet.

Göran Englund, professor

Jag studerar sötvattensfiskars ekologi och evolution.

Hans Ivarsson, universitetslektor

Lärare i geovetenskap. Programansvarig för Högskoleprogrammet i naturguidning.

Jan Karlsson, professor

Min forskning fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i akvatiska ekosystem på höga latituder.

Joanna Jonsson, administratör, personal

Personalvetare, arbetar som Personaladministratör vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Arbetsmiljöombud.

Johan Leander, doktorand

Doktorand i ekologi med fokus på laxvandring och hur denna påverkas av vattenkraftverk i utbyggda älvar.

Johan Lidman, doktorand

Doktorand i miljövetenskap med fokus på tungmetallers transport och effekter i miljön.

Johan Wikner, universitetslektor

Jag forskar om marina bakterier och deras inverkan på miljötillståndet i havet, samt är föreståndare för Umeå Marina Forskningscentrum.

Jon Moen, professor

Bitr/stf prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Judith Sarneel, forskare

Mitt forskningsintresse är (strand-) växtsamhällens sammansättning och nedbrytning, för vilken jag använder ett tepåseindex.

Katarina Stenman, studievägledare

Herbariesamordnare, botanist och lärare i floristik.

Keith Larson, projektsamordnare

Projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Kerstin Abbing, universitetsadjunkt

Biträdande prefekt med ansvarsområden inom i huvudsak infrastruktur, arbetsmiljö och personalfrågor.

Kristin Palmqvist, professor

Forskar och undervisar om organismer i boreal skog och hur de reagerar på miljöförändringar. Lärarledamot i universitetsstyrelsen och ordförande för Tek-nat fakultetens utbildningskommitté.

Lina Polvi Sjöberg, forskarassistent

Forskare i naturgeografi med fokus på vattendrag.

Lovisa Lind, postdoktor

Forskare i ekologi med fokus på processer i och kring vatten

Marcus Klaus, postdoktor

Jag undersöker effekter av miljöförändringar på kolomsättningen i sjöar.

Maria Karlsson, studievägledare

Studie- och yrkesvägledare och studieadministratör vid institutionen för Ekologi, miljö och geoevetenskap.

Maria Myrstener, doktorand

Doktorand med fokus på ekologi och biogeokemi i rinnande vatten.

Marie Kårebrand, ekonomiadministratör

Fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden. Forskningsadministration Landskapsekologi/Uminova.

Micael Jonsson, forskare

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik och forskar på hur miljön styr artsamhällen och hur dessa samhällen påverkar ekosystems funktion och rumsliga energiflöden

Natuschka Lee, forskare

Forskar kring mikrobiologisk geoekologi och astrobiologi.

Pär Byström, universitetslektor

Jag studerar storlekberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt effekter av klimatförändringar och fiske på populationsdynamik och ekologiska processer i akvatiska ekosystem

Sebastian Diehl, professor

Professor i ekologi som utvecklar matematiska modeller för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem

Stig-Olof Holm, universitetslektor

Undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas.

Sven Norman, doktorand

Doktorand som studerar klimatförändringens effekter på produktionen av fisk i fjällsjöar.

Sylvain Monteux, doktorand

Doktorand i permafrost-mikrobiell ekologi

Tim Horstkotte, postdoktor

I min forskning undersöker jag hur naturresurser i boreala landskap kan förvaltas på ett hållbart sätt, framför allt samspelet mellan renskötsel och skogsbruk.

Åsa Berglund, universitetslektor

Jag undervisar främst inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och forskar på hur metaller påverkar vårt ekosystem, med fokus på fågelpopulationer.

Åsa Widén, doktorand

Doktorand med fokus på vattendrag exploaterade av vattenkraft.