"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Anställda medarbetare

Agneta Andersson
Telefon
090-786 98 45

Jag leder ett flertal forskningsprojekt inom marin ekologi, och är vetenskaplig koordinator för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.

Anders Jonsson
Telefon
090-786 76 08

Arbetar främst med understöd till andra forskare, både i lab och i fält.

Andreas Sjöström

Min forskning berör effekter av miljö- och klimatförändringar på nordliga akvatiska ekosystems produktivitet och födovävsstruktur.

Anu Valtonen
Ashish Verma
Telefon
090-786 55 17

Arbetar med anpassningsstrategierna för marina prokaryoter i de kalla och oligotrofa ekosystemen i subarktiska och arktiska ekosystem.

Bea Angelica Andersson
Telefon
090-786 98 79

Testar hur analysverktyg fungerar på olika typer av genomisk data, för att kunna verifiera att de ger pålitliga resultat.

Bernice Hwang
Telefon
090-786 94 67
Birgitta Malm-Renöfält
Telefon
090-786 78 98

Jag forskar om åtgärder för att restaurera och rehabilitera vattendragsekosystem påverkade av mänsklig aktivitet.

Caroline Blomquist

Jag undervisar främst på kurser inom hälsoområdet på Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd och forskar på hur genexpression kan påverkas vid ektopisk fettinlagring och fettcellshypertrofi.

Cecilia Vallin
Telefon
090-786 53 31

Jag arbetar med administration och chefsstöd vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Umeå marina forskningscentrum

Chenxin Feng
Telefon
090-786 66 17
Christian Bigler
Telefon
090-786 97 29

Forskar på dynamiken av långsiktiga miljöförändringar. För närvarande prefekt vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Cristian Gudasz

Min forskning handlar främst om att förstå hur sjöar fungerar och vilken roll de spelar för kolcykeln och återkopplingen till klimatet.

Daniel Svensson
Telefon
090-786 68 59
David Wardle
Telefon
090-786 99 48
Demian Hauptmann
Telefon
090-786 99 67

Doktorand i naturgeografi med fokus på biogeokemi i vattendrag.

Dominique Maier
Elisabet Carlborg
Telefon
090-786 96 43

Webbansvarig på EMG.

Elizabeth Sands
Telefon
090-786 61 27

Jag undersöker effekterna av variationer i det synliga ljusspektrumet i havsvatten på växtplankton på både samhälls- och artnivå.

Ellen Dorrepaal
Telefon
090-786 53 21
Eric Capo

https://ericcapo.github.io/lab

Erik Geibrink
Telefon
090-786 56 81
Erik Sundkvist
Femke Pijcke
Telefon
090-786 59 72
Gesche Blume-Werry
Telefon
090-786 73 63

Ekosystemekolog med fokus på underjordisk växtekologi i tundra och torvmarker.

Griet Mortier
Hanna Axén
Telefon
090-786 55 43

Forskar om kolbudget i svenska gammelskogar

Heidi Burdett
Telefon
090-786 61 55

Förståelse för fotosyntesens grundläggande mekanismer i den marina kustmiljön och dess tillämpning för att uppnå ett hållbart bevarande.

Hugo Harlin
Telefon
090-786 99 42
Jade Bruxaux
Telefon
090-786 64 52
Jan Dietrich
Telefon
090-786 64 31
Jan Karlsson

Min forskning fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i boreala och arktiska akvatiska ekosystem.

Jenny Olsson
Telefon
090-786 92 12
Joanna Jonsson
Telefon
090-786 60 75
Johan Rydberg
Telefon
090-786 96 83

Forskare och lärare inom ämnet miljövetenskap.

Johan Wikner
Telefon
090-786 79 80

Jag forskar om marina bakterier och deras inverkan på miljötillståndet i havet.

Jon Moen

Jag forskar om en hållbar markanvändning med fokus på rennäring och konflikter med andra markanvändare. Jag är också ansvarig för Umeå universitets forskningsledarprogram, ReaL.

Jonatan Klaminder
Telefon
090-786 95 54

Professor i miljövetenskap

Telefon
090-786 94 80

Min forskning fokuserar på mikrobiella processer relaterade till bildandet av metylkvicksilver, samt den potentiella användningen av mikrobiella samhällen som bioindikatorer för miljöföroreningar.

Judith Sarneel
Telefon
090-786 57 63

Mitt forskningsintresse är (strand-) växtsamhällens sammansättning och nedbrytning, för vilken jag använder ett tepåseindex.

Kai Sven Onken
Telefon
090-786 57 93
Kaj Lynöe
Telefon
090-786 62 76
Karl Heuchel
Telefon
090-786 99 92
Karolina Eriksson
Telefon
090-786 98 66

Doktorand i ekologi med fokus på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Katarina Stenman
Telefon
090-786 63 19

Herbariesamordnare, botanist och lärare i floristik. 

Keith Larson

Projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Kerstin Abbing
Telefon
090-786 76 05

Biträdande prefekt med ansvarsområden inom i huvudsak infrastruktur, arbetsmiljö och personalfrågor.

Kesava Priyan Ramasamy
Telefon
090-786 72 99

Jag undersöker bakteriers genetiska och funktionella anpassningar för att utnyttja olika kolsubstrat.

Lars-Inge Karlsson
Telefon
090-786 54 26
Laurenz Teuber
Telefon
090-786 75 79
Li Zhao
Telefon
090-786 72 82

Jag studerar mikrobiella samhällens strukturella och funktionella respons på klimatförändringarna i Östersjön.

Lina Polvi Sjöberg
Telefon
090-786 61 90

Forskare i naturgeografi med fokus på vattendrag.

Maria Svensson
Telefon
090-786 64 37
Marianne Nilsson
Telefon
090-786 52 71
Marie Kårebrand
Telefon
090-786 69 22

Fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden.

Marina Morlock
Telefon
090-786 75 97
Matthias Siewert
Telefon
090-786 72 78

Jag forskar om organiskt kol i marken, vegetationsfördelning, vegetationsproduktivitet, växt-herbivorväxelverkan med GIS och fjärranalysmetoder i Arktis och permafrostmiljöer.

Micael Jonsson
Telefon
090-786 69 23

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik och forskar på hur miljön styr artsamhällen och hur dessa samhällen påverkar ekosystems funktion och rumsliga energiflöden

Mårten Strömgren
Telefon
090-786 77 54
Nicholas Kamenos

I min forskning undersöker jag sambanden mellan klimatförändringar och marina ekosystem med fokus på ekosystemtjänster. Jag är föreståndare för Umeå marina forskningscentrum.

Niki Leblans
Telefon
090-786 76 65
Nils Ericson
Nina Autant
Per Stenberg
Telefon
090-786 96 46
Pär Byström

Jag studerar storleksberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt effekter av klimatförändringar och fiske på populationsdynamik och ekologiska processer.

Reiner Giesler
Telefon
090-786 77 69

Min forskning är fokuserad på effekter av klimatförändring på biogeokemiska processes i terrestra och akvatiska miljöer i framför allt arktiska och boreala miljöer.

Richard Bindler
Telefon
090-786 97 42

Jag är professor i miljövetenskap och forskar om paleolimnologi och miljöförändringar. Sedan 2018 är jag också ordförande i anställningskommittén på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Richard Mason
Ryan Sponseller
Telefon
090-786 65 50
Sandra Straumdal
Telefon
090-786 72 80
Saúl Rodríguez Martínez
Telefon
090-786 94 84
Sebastian Diehl

Professor i ekologi som utvecklar matematiska modeller för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem

Sébastien Leveque
Telefon
090-786 69 61

Min forskning undersöker acklimatisering och anpassning av korallholobionten. Jag fokuserar främst på den symbiotiska sammansättningen inom korallrev med hjälp av bioinformatiska verktyg.

Sonia Brugel
Telefon
090-786 90 14

Biologisk oceanograf specialiserad på fytoplankton-ekofysiologi. Jag arbetar med forskning om klimatförändringarnas påverkan på marina ekosystem.

Stig-Olof Holm
Telefon
090-786 55 46

Undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas.

Tharindu Herath
Telefon
090-786 76 02

Jag forskar på hur stressfaktorer inducerade av klimatförändring påverkar födovävens kvalitet och effektivitet i norra Östersjön.

Tim Horstkotte
Telefon
090-786 74 31

Mina huvudintressen är de många interaktionerna mellan människor och natur i subarktiska och boreala system, inklusive effekterna av förändringar i markanvändning och klimatet.

 

 

Tom Korsman
Telefon
090-786 54 23
Tord Andersson
Telefon
090-786 63 65
Walter Gezelius
Wei Zhao
Telefon
090-786 72 83
Wojciech Uszko
Telefon
090-786 74 77
Xiao-Ru Wang
Telefon
090-786 99 55
Åsa Berglund
Telefon
090-786 95 59

Jag undervisar främst inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och forskar på hur metaller påverkar vårt ekosystem, med fokus på fågelpopulationer.